ReadyPlanet.com
วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

 * ระยะเวลาให้การผลิตชิ้นงานที่ระบุไว้ด้านบนจะเป็นสำหรับงานตัดอย่างเดียว

* สำหรับงานพับ หรือ เชื่อมประกอบอาจใช้เวลานานกว่า3วัน ทางฝ่ายขายจะแจ้งระยะเวลาการผลิตกับลูกค้าอีกที

* คำถามที่พบบ่อย (click here)