ReadyPlanet.com
ม้วนโลหะแผ่น

    :  02-753-7753081-618-0778081-615-4296082-782-8654

 02-753-7770

  pands_stainless@yahoo.com

 @psmetal

 @psstainlesssteel

ม้วนโลหะแผ่น ขึ้นรูปโลหะแผ่น ระบบไฮโดรลิค

งานม้วนโลหะแผ่น เป็นการนำแผ่นโลหะมาดัดด้วย 3 หรือ 4 ลูกกลิ้ง ทีละน้อยจนเป็นแผ่นโค้งตามรัศมีที่ต้องการ เครื่องม้วน Lemas ของ P&S สามารถม้วนแผ่นได้หน้ากว้างสูงสุด 2 เมตร และหนาถึง 15mm

งานม้วนโลหะแผ่นเป็นการนำแผ่นโลหะมาดัดด้วยลูกกลิ้ง 3 หรือ 4 ลูกกลิ้ง ทีละน้อยจนเป็นแผ่นโค้งตามรัศมีที่ต้องการ

เครื่องม้วน Lemas ของเราสามารถม้วนแผ่นได้หน้ากว้างสูงสุด 2 เมตร และหนาถึง 15mm

 

งานสแตนเลสสั่งทํา

งานสแตนเลสสั่งทํา

งานสแตนเลสสั่งทํา