ReadyPlanet.com
เมื่ออาเซียนเปิดตลาดเสรี article

ในปี 2558  ประเทศสมาชิกในกลุ่มอาเซียนจะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (AEC) ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมเศรษฐกิจ, สังคมและวัฒนธรรม, และความมั่นคง

ในด้านเศรษฐกิจ นั่นหมายถึงว่า จะมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน การลงทุน อย่างเสรี ในกลุ่มประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ

ในภาพรวมของตลาดแรงงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ส่งผลให้ตลาดแรงงานมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตร่วมกัน มีแนวทางในการพัฒนาแรงงานและกฎระเบียบต่างๆร่วมกัน ทำให้มีอำนาจต่อรองในเวทีการค้าโลก และหากมีความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ในระยะยาว มาตรฐานแรงงานใน AEC ควรจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

เมื่อเปิดตลาดเสรี แรงงานจะย้ายจากประเทศที่มีค่าตอบแทนต่ำไปยังประเทศที่มีค่าตอบแทนสูง สำหรับประเทศไทยเรา  รายได้ประชากรต่อหัวที่ได้รับโดยเฉลี่ยจัดว่าอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว ซึ่งอยู่ระดับกลาง-ล่าง เราต่ำกว่าเฉพาะสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

หากพิจารณาแรงจูงใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานจากค่าตอบแทนเป็นหลัก แรงงานฝีมือจากไทยก็น่าจะย้ายไปยังสิงคโปร์ บรูไน แต่เมื่อมองดูตลาดแรงงานในสองประเทศนี้แล้วอาจจะเหลือที่ให้แรงงานไทยไม่มากนัก เพราะทั้งสองประเทศมีขนาดเล็ก และแรงงานที่ขาดแคลนเป็นแรงงานระดับกลางถึงล่าง ซึ่งยังมีแรงงานอีกหลายประเทศที่ได้เปรียบเราโดยเฉพาะข้อได้เปรียบด้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นจุดอ่อนของแรงงานไทยมาตลอด

ในทางกลับกัน แรงงานต่างด้าวอาจจะเข้ามาแย่งงานแรงงานไทยในบ้านเราได้ เพราะทักษะด้านภาษาที่ดีกว่า โดยเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจบริการหรือเน้นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าต่างชาติ เช่น การท่องเที่ยว สปา โรงพยาบาล ฯลฯ  ธุรกิจเหล่านี้ไทยเราถือว่าโดดเด่นที่สุดในภูมิภาค เพราะมีตลาดใหญ่, มีปัจจัยที่เอื้ออำนวยและให้ผลตอบแทนสูง จึงน่าจะมีแรงงานต่างด้าวที่มีทักษะดีกว่าย้ายเข้ามาแทนที่แรงงานไทย มากกว่าที่แรงงานไทยจะย้ายออกไป แต่ในภาพรวมก็ต้องถือว่าเป็นผลดีต่อธุรกิจเหล่านี้ในบ้านเราเพราะจะทำให้เกิดการแข่งขัน, พัฒนาและขยายตัวขึ้นอีกมาก

อย่างไรก็ดี การเคลื่อนย้ายแรงงานภายในกลุ่มประเทศสมาชิกจะขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจเป็นหลัก ผมคิดว่า สุดท้ายแล้ว ประเทศที่มีจุดแข็งในแต่ละประเภทธุรกิจ/อุตสาหกรรมมาแต่เดิมก็จะดูดเอาแรงงานที่มีทักษะสูงในธุรกิจ/อุตสาหกรรมนั้นๆเข้าไปเอง และทำให้จุดแข็งของแต่ละประเทศยิ่งเด่นชัดมากขึ้น

นอกจากเรื่องของตลาดแรงงานแล้ว ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ มาตรการด้านภาษี ซึ่งภายในปี 2558 ประเทศสมาชิกทุกประเทศต้องลดภาษีการนำเข้าสินค้าส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ 80 ให้เหลือร้อยละ 0-5 ขจัดมาตรการกีดกันการค้าที่ไม่ใช่ภาษีต่างๆ และในส่วนของการถือหุ้นของนักลงทุนสัญชาติอาเซียนในธุรกิจภาคบริการนั้น สมารถเข้ามาถือหุ้นได้สูงสุดถึงร้อยละ 70

แน่นอนว่า อุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ อุตสาหกรรมในกลุ่มสินค้าที่มีการตั้งภาษีไว้สูง  ซึ่งองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเหล่านี้คงต้องเตรียมความพร้อม และปรับเปลี่ยนนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรการภาษี เพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบและปิดจุดอ่อนให้ตัวเอง

สำหรับในวงการสเตนเลสเองนั้น  ผมคิดว่าตลาดแรงงานคงมีผลกระทบไม่มากนัก เพราะแรงงานไทยในด้านนี้ถือว่ามีทักษะสูงกว่าประเทศอื่นและไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านภาษามากนัก ในส่วนของภาษีนั้น กลุ่มโลหะเป็นกลุ่มสินค้าที่ตั้งภาษีศุลกากรไว้ต่ำอยู่แล้ว อีกทั้งสเตนเลสที่นำเข้ามาในบ้านเราส่วนใหญ่ก็มาจากนอกกลุ่มอาเซียน จึงไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก

อย่างไรก็ดี เราควรศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารให้ดี เพราะนี่เป็นโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆ ซึ่งผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อกำหนดต่างๆ ย่อมสร้างความได้เปรียบในการสร้างช่องทางทำธุรกิจ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียน + 3, อาเซียน +6 ไปในตัวครับ


ดร. อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล

บจก. พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์

ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนสเตนเลส ปีที่ 7 ฉบับที่ 75/ มิถุนายน 2555

บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error
Cross Industry Learning
YAG Laser
3D Printer article
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังมา article
ใช้สเตนเลสให้เกิดประโยชน์สูงสุด article
เศรษฐกิจไทย 2556 articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล