ReadyPlanet.com
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

ทำไม? การพับและม้วนโลหะ สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต้องเก็บชิ้นงานให้เนี้ยบ

เพราะเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้รองรับการพักผ่อนของผู้ใช้งาน ทำให้หัวใจของงานดีไซน์ชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด จะต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายพอ ๆ กับความสวยงาม โดยเฉพาะการขึ้นรูปชิ้นส่วนของโลหะที่เป็นส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ไม่ว่าจะเป็น การพับโลหะ หรือ ม้วนโลหะ ที่ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ใช้ในงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จะต้องเนี้ยบ เรียบเนียนสวยและได้สัดส่วนที่แม่นยำ เพื่อเนรมิตรผลงานชิ้นงานสวยได้ตรงตามสเปกของผู้ผลิตและส่งมอบให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างพึงพอใจ

โดยหลายคนนิยมเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของโลหะ เพราะความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานหลายสิบปี ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้, โต๊ะ, ตู้หรือเตียง ประกอบเข้าด้วยกันกับวัสดุอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้มากขึ้นได้ นอกจากเรื่องของความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนาน ก็ยังมีข้อดีอื่นๆ อีกดังต่อไปนี้

ข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบของโลหะ ที่มาจากการพับและม้วนโลหะ มีอะไรบ้าง?

✔️ ดูแลรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน
✔️ ทนต่อทุกสภาพอากาศ ทั้งความชื้น, ความร้อนจากรังสีอัลตราไวโอเลตโดยตรง
✔️ เมื่อใช้สารเคลือบป้องกันสนิมแล้ว ก็ยังสามารถทนน้ำทนได้ดีโดยไม่ผุกร่อน

ส่วนข้อเสียของวัสดุที่เป็นโลหะก็คือเรื่องของน้ำหนักที่มากกว่าวัสดุอื่นๆ ทำให้ลำบากต่อการเคลื่อนย้ายและขนส่ง

วัสดุโลหะที่นิยมขึ้นรูปด้วยวิธีพับโลหะ และม้วนโลหะ ในงานเฟอร์นิเจอร์

 • เหล็กและสแตนเลส : เหมาะสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เช่น เตียง, โต๊ะหรือเก้าอี้ แต่การเลือกใช้วัสดุที่เป็นเหล็กกล้าจะต้องมีขั้นตอนของการเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมและการผุกร่อนก่อนจะทาสี เพื่ออายุการใช้งานที่นานขึ้นและสามารถทนทานต่อน้ำและความชื้นในอากาศได้

 • อะลูมิเนียม : ข้อดีของการใช้อะลูมิเนียมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ คือมีน้ำหนักเบากว่าการใช้เหล็กกล้าและสแตนเลส แต่มีความทนทานเทียบเท่ากันและง่ายต่อการซ่อมแซม ส่วนของเสียของโลหะชนิดนี้ก็คือไม่มีแรงและมีความเค้นเชิงกล

การพับโลหะและ ม้วนโลหะ เป็นกระบวนการที่นิยมนำมาใช้ในการสร้างและผลิตชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์หลายชนิด ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการทำ ดังต่อไปนี้

 1. พับโลหะ (Metal Folding) : เป็นกระบวนการสำคัญที่นิยมใช้ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะทรงยาวหรือการทำโครงสร้างต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้เครื่องพับโลหะหรือ Press Brake Machine เพื่อให้โลหะโค้งหรือพับในทิศทางที่ต้องการ โดยมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

  • การเตรียมแผ่นโลหะ : ก่อนที่จะเริ่มกระบวน พับโลหะ นั้น แผ่นโลหะทั้งหมดจะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อย เพื่อล้างความมันและสารเคลือบต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบว่าแผ่นโลหะที่จะใช้มีขนาดถูกต้องตามแบบที่ต้องการ

  • กำหนดรูปทรงและตั้งค่าเครื่องพับ : ก่อนการพับจะต้องกำหนดรูปทรงและมิติของโลหะที่ต้องการทำชิ้นงาน โดยจะต้องกำหนดมุมการพับ, ระยะห่างระหว่างขอบและความลึกจองการพับ ซึ่งเครื่องพับจะต้องถูกตั้งค่าให้เข้ากับการพับที่คุณกำหนด

  • พับโลหะ ด้วยเครื่องพับ : ซึ่งเครื่องพับจะทำงานโดยการให้แรงที่กระทำต่อแผ่นโลหะที่วางไว้บน die โดยแผ่นโลหะจะถูกนำไปปรับตามรูปทรงที่คุณตั้งค่าตามต้องการไว้กับเครื่องพับ ซึ่งการพับสามารถกำหนดเป็นแบบ V-bend, U-bendหรือแบบอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของชิ้นงาน

  • การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน : หลังจากการพับชิ้นงานเสร็จสิ้น จะต้องมีการตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องแม่นยำของชิ้นงาน ไม่ว่าจะใช้ช่างผู้ชำนาญการตรวจเช็คหรือการใช้เครื่องวัดและอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงาน

  • การตกแต่งเพิ่มเติม : บางชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ เมื่อผ่านกระบวน พับโลหะ เรียบร้อยแล้วอาจมีการตกแต่งรูปแบบเพิ่มเติมด้วยการเชื่อม, การตัดหรือการติดตั้งส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อสร้างชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ให้สมบูรณ์ครบถ้วน

 2. ม้วนโลหะ (Metal Rolling) : เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่นิยมสำหรับการผลิตชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ เช่น ท่อ, ชิ้นส่วนหรือโครงสร้างที่ต้องการเปลี่ยนรูปร่างของโลหะให้มีลักษณะโค้ง โดยทำให้แผ่นโลหะวิ่งผ่านระหว่างลูกม้วนเพื่อเปลี่ยนรูปร่างและขนาดที่ต้องการในชิ้นงาน โดยมี 4 ขั้นตอนสำคัญๆ คล้ายกับการพับโลหะ ดังนี้
  • การเตรียมโลหะ : สิ่งสำคัญก่อนที่จะเข้ากระบวน ม้วนโลหะ ก็คือการเตรียมทำความสะอาดโลหะที่จะทำการม้วน เพื่อล้างคราบมันหรือสารเคลือบกันผุกร่อนต่างๆ ออกก่อน รวมถึงการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผ่นโลหะด้วย

  • การตั้งค่าเครื่องม้วน : ขั้นตอนนี้เป็นการเตรียมและกำหนดค่าต่างๆ ให้เครื่องม้วน เช่น การกำหนดรูปทรงของลูกม้วนที่จะใช้, การปรับระยะทางระหว่างลูกม้วน รวมถึงการตั้งค่าความดันด้วย

  • ม้วนโลหะ : เมื่อเตรียมพร้อมทั้งแผ่นโลหะและตั้งค่าเครื่องม้วนเรียบร้อยแล้ว แผ่นโลหะจะถูกนำเข้าไปในระหว่างลูกม้วน โดยลูกม้วนจะเป็นที่หมุนทำให้โลหะถูกดันผ่านและม้วนเปลี่ยนรูปร่างให้ได้รูปทรงตามที่กำหนดไว้ที่เครื่องม้วน นั่นเองๆ

  • การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน : เมื่อผ่านกระบวนการม้วนเรียบร้อยแล้ว ชิ้นงานจะต้องถูกตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง ทั้งเรื่องของรูปทรง, มิติต่างๆ ของชิ้นงาน รวมถึงคุณภาพที่เป็นไปตามความต้องการหรือไม่? ผ่านช่างผู้ชำนาญการและเครื่องมือตรวจสอบเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

วิธีการตรวจเช็คชิ้นงานจากการพับโลหะ และ ม้วนโลหะ ในงานเฟอร์นิเจอร์

นอกจากเรื่องของความถูกต้องแม่นยำ ทั้งเรื่องของรูปทรง, ขนาด, องศาและมิติต่างๆ ของชิ้นงานแล้ว ก็ยังมีวิธีการตรวจเช็คในเรื่องของความสวยงามของชิ้นงานโลหะที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปทั้งสองกระบวนการ เพื่อให้ได้ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่เนี้ยบและสวยงาม โดยคุณสามารถตรวจเช็คได้เองแบบง่ายๆ มีดังต่อไปนี้คือ

 • ชิ้นงานโลหะจะต้องไม่มีรอยเชื่อมที่ยุบตัวหรือเห็นรอยดึง
 • ชิ้นงานโลหะจะต้องมีการขัดให้เรียบร้อย ไปในทิศทางเดียวกัน หากชิ้นงานถูกทิ้งเป็นผิวดิบไม่ได้ผ่านขัด หรือขัดไม่ไปในทิศทางเดียวกันถือว่าชิ้นงานนั้นไม่สวยเนี้ยบเพียงพอ
 • หากชิ้นงานโลหะที่เป็นชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ มีการพ่นทำสี ชิ้นงานจะต้องมีสีที่สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นและทุกชิ้น
 • การพ่นทำสีของชิ้นงาน จะต้องเรียบไม่เป็นจุด การตรวจสอบแบบง่ายๆ ก็คือสามารถใช้มือสัมผัสชิ้นงานได้ หากสะดุดตรงไหนรีบแจ้งให้ช่างแก้ไขใหม่โดยเร็ว
 • สำหรับการพับโลหะ ชิ้นงานจะต้องได้มุมฉากสวยงาม หากบิดเบี้ยวหรือไม่ได้มุมตามที่กำหนดไว้ให้สั่งช่างชิ้นงานนั้นได้ทันที

 ภาพตัวอย่างงานหยาบ งานไม่เรียบร้อย รอบต่อไม่สนิท

 

ภาพตัวอย่างงานหยาบ เนื้อแหว่ง ไม่ได้ระนาบเดียวกัน ต่อไม่ได้ 45 องศา

ภาพตัวอย่างงานหยาบ เป็นรอยนูนต่ำไม่เท่ากัน

อย่างที่เรากล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การผลิตเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นนั้นหัวใจสำคัญคือความสวยงามและความสะดวกสบาย เพื่อทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจได้มากที่สุด ฉะนั้น การผลิตชิ้นเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นนอกจากจะต้องมีความถูกต้องแม่นยำของโครงสร้างแล้ว ก็จะต้องมีความสวยงามของชิ้นงานด้วย และการเลือกบริษัทที่จะผลิตชิ้นงานโลหะสำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์นั้น คุณจึงควรพิถีพิถันในการเลือกบริษัทที่จะเข้ามาจัดการกระบวนการขึ้นรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพับโลหะ หรือ ม้วนโลหะ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ของคุณ

บริษัท P&S Stainless Steel Center เราคือโรงงานที่ผลิตชิ้นงานประกอบจากโลหะชนิดต่างๆ ที่มีความชำนาญงานทั้งการตัด, การพับ, การม้วนหรือการเชื่อมโลหะ โดยเรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในงานชนิดนี้โดยเฉพาะ ที่พร้อมสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุด ประณีตและละเอียดมากที่สุดให้คุณ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error