ReadyPlanet.com
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง

5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง

พับเหล็กและงานดัดโค้ง มีเทคนิคเฉพาะอย่างไร? เพื่อให้ได้ชิ้นงานดีและตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

กระบวนการขึ้นรูปโลหะสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ซึ่งจะพิจารณาจากลักษณะของวัสดุเริ่มต้น คือถ้าเป็นโลหะแผ่นจะเป็นการขึ้นรูปด้วยกระบวนการตัด, เฉือน, พับเหล็ก หรือขึ้นรูป (Bending Process) และกระบวนการลากขึ้นรูปลึก (Deep Drawing Process) แต่ถ้าเป็นวัสดุเริ่มต้นมีลักษณะเป็นก้อนจะมีกระบวนการขึ้นรูปโดยการทุบ, การรีดและอัดรีด เป็นต้น นอกจากนั้นก็ยังมีการวิธีการของ งานดัดโค้ง ที่เป็น การใช้แรงเพื่อดัดหรือพับชิ้นงานให้ได้มุมองศาตามที่ต้องการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนั้น สามารถนำไปชิ้นงานไปประกอบเป็นสิ่งของสำคัญมากมาย ทั้งที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของชิ้นส่วนหรือเครื่องจักรในอุตสาหกรรมต่างๆ 

หลักการของงานพับเหล็กหรืองานดัดโค้ง (Bending Theory) คืออะไร?

ตามทฤษฎีของการขึ้นรูปโลหะโดยการพับหรือการดัดโค้งนั้น จะต้องมีแม่พิมพ์ที่ให้แรงแก่ชิ้นงานเพื่อให้เปลี่ยนรูปร่างไปอย่างที่ต้องการ ซึ่งแรงที่ให้แก่ชิ้นงานนั้นจะต้องไม่ทำให้เกิดความเค้นบนชิ้นงานมากกว่าความเค้นดึงสูงสุดของชิ้นงานนั้น เกิดความเค้นบนชิ้นงานแบบนี้ จะทำให้เกิดการบิดงอของชิ้นงานตามรูปลักษณ์ต่างๆ ของแม่พิมพ์ เช่น แม่พิมพ์แบบรูปตัววี จะได้ชิ้นงานที่งอเป็นรูปตัว (V) ซึ่งจะมีการแผ่กระจายของแรงเกิดขึ้นได้มากที่สุด, แม่พิมพ์แบบรูปตัวยูหรือบางครั้งเรียกว่าชาแนล (Channel) จะได้ชิ้นงานที่งอเป็นรูปตัว (U) และแม่พิมพ์แบบไวปิ้ง (Wiping) จะเป็นชิ้น งานดัดโค้ง คล้ายตัว C แต่จะต้องไม่เกิน 90 องศา โดยชิ้นงานแบบตัว U และ Wiping นั้นนิยมนำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานได้มากมาย เพราะเป็นกรรมวิธีของการขึ้นรูปโลหะแบบไร้เศษ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันมากในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์และการก่อสร้าง เช่น งานดัดท่อ เป็นต้น

พับเหล็ก หรือการดัดสามารถการดำเนินการขึ้นรูปได้โดยการเปลี่ยนรูปไปตามแกนตรง ซึ่งกระบวนการนี้ทั้งแรงอัดและความตึงจะเกิดขึ้นเมื่อเราดัดแผ่นโลหะ รัศมีด้านในของโลหะที่โค้งงออยู่ในการบีบอัดหรือถูกบีบเข้าด้วยกัน ส่วนรัศมีการโค้งงอด้านนอกอยู่จะในภาวะตึงหรือถูกยืดออก และเนื่องจากคุณสมบัติยืดหยุ่นของโลหะที่ต้องยายรัศมีด้านในและกลับสู่รูปร่างแบนที่รัศมีด้านนอก จึงทำให้เกิดการดีดตัวกลับ หรือที่เรียกว่าการคืนตัวแบบยืดหยุ่นได้ ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ค่อยข้างยากและต้องใช้ความชำนาญการและอาศัยความแม่นยำของผู้ที่ทำเป็นอย่างมาก 

วิธีป้องกันการกระเด้งตัวกลับ (Overcoming springback) ของงานพับเหล็กหรืองานดัดโค้ง

 • การพับให้มากกว่าความต้องการ : ซึ่งวิธีนี้เป็นการดัดให้มากเกินองศาที่ต้องการเล็กน้อย ซึ่งเมื่อดึงพันช์กลับคืนไปจะทำให้โลหะเด้งตัวกลับไปและทำให้ได้งานพับเหล็กในมุมหรือองศาที่ต้องการพอดี
   
 • การกดกระแทกชิ้นงานตรงบริเวณที่ดัดให้เป็นรอย : วิธีนี้เป็นการใช้พั้นช์กดกระแทกโลหะอย่างแรงที่บริเวณรัศมีที่ต้องดัดงอของชิ้นงาน ซึ่งตำแหน่งที่โดนพั้นช์กระแทกนั้นแผ่นโลหะจะได้รับความเค้นอย่างมาก จึงทำให้เกิดการอยู่ตัวของโลหะที่บริเวณนั้น แต่การกดกระแทกชิ้นงานให้เป็นรอยตรงบริเวณที่ดัดงอ ควรจะต้องทำรอยนูนนมาบนพั้นช์ก่อนเพื่อใช้ในการกระแทกบริเวณพื้นที่ของโลหะที่ถูกงอ นั่นเอง
   
 • การยืดชิ้นงานก่อนดัดโค้ง : วิธีนี้เป็นการทำให้โลหะเกิดความเค้นที่เลยจุดความแข็งแรงล้าตัวของชิ้นงาน จากนั้นก็ใช้แรงกดชิ้นงานนั้นลงบนพันช์ที่ตั้งรับชิ้นงานไว้แล้ว ซึ่งธีการนี้จะมีการกระเด้งกลับของชิ้นงานเกิดขึ้นเล็กน้อย โดยวิธีนี้จะเหมาะสำหรับงานที่ขึ้นรูปโลหะแบบตื้นๆ เช่น กระโปรงครอบหน้ารถยนต์ เป็นต้น

การออกแบบงานพับเหล็กหรืองานดัดโค้ง มีสิ่งที่คุณควรรู้ก่อนสั่งทำชิ้นงาbน ดังนี้

 1. ประเภทของการดัด : สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ก็คือ การดัดร้อน (Hot Bending) และ การดัดเย็น (Cold Bending) ซึ่งกระบวนการดัดด้วยความเย็นเป็นเทคนิคการขึ้นรูปโลหะที่ใช้ในการปรับรูปร่างวัสดุโลหะโดยไม่ต้องใช้ความร้อนมากเกินไป แตกต่างจากการดัดแบบร้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนแก่โลหะที่อุณหภูมิสูง อีกทั้งยังช่วยให้ควบคุมกระบวนการขึ้นรูปได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยนิยมใช้กับโลหะได้ทั้งอะลูมิเนียม, ทองแดง, ทองเหลือง และเหล็ก ที่สร้างขึ้นรูปด้วยการปั๊ม การดัดแบบหมุนหรือแบบม้วน ที่จะดัดแผ่นโลหะให้เป็นชิ้นงานโดยมีความโค้ง รูปร่างและขนาดที่แน่นอนได้ ซึ่งวิธีการดัดเย็นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของการดัดและประเภทของอุปกรณ์ที่มี ดังนี้ :

  • งานดัดโค้ง ด้วยมือ (Manual Bending) : สำหรับการโค้งงอแบบธรรมดา อาจใช้เครื่องมือแบบพกพา เช่น คีมหรือเครื่องดัดด้วยมือ โลหะถูกยึดเข้ากับเครื่องมือและใช้แรงเพื่อโค้งงอให้ได้มุมที่ต้องการ
    
  • การดัดด้วยเครื่อง Press Brake (Press Brake Bending) : ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ติดตั้งชุดพันช์และดาย เมื่อแผ่นโลหะวางอยู่ระหว่างเครื่องพันช์และดายแล้ว เครื่องก็จะออกแรงดัดแผ่นโลหะให้ได้มุมที่ต้องการ
    
  • การดัดแบบม้วน (Roll Bending) : การดัดโลหะแบบม้วนจะเป็นการส่งวัสดุโลหะผ่านชุดลูกกลิ้งเพื่อค่อยๆ ทำให้โค้งงอเพื่อให้ได้ งานดัดโค้ง ตามที่ต้องการ

  กระบวนการดัดด้วยความเย็นมีข้อดีหลายประการ เช่น ไม่เกิดการบิดเบี้ยวจากความร้อนหรือการอ่อนตัวของวัสดุโลหะ, ช่วยให้การโค้งงอแม่นยำและสม่ำเสมอ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแม่นยำสูง อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ประหยัดมากขึ้นสำหรับโครงการดัดขนาดเล็กถึงขนาดกลางอย่างไรก็ตาม งานดัดโค้ง ด้วยความเย็นก็มีข้อจำกัดเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรับมือกับโลหะที่หนาหรือแข็งมากๆ ซึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะแตกร้าวหรือหักได้ในระหว่างการดัดงอ ซึ่งในกรณีนี้ การเลือกดัดด้วยความร้อนหรือการขึ้นรูปโลหะแบบอื่นๆ อาจเป็นวิธีที่เหมาะสมกว่า

 2. การเลือกใช้วัสดุสำหรับพับเหล็กหรืองานดัดโค้ง : เพราะวัสดุที่แตกต่างกันจะมีความสามารถที่ทนต่อกระบวนการดัดงอได้ไม่เท่ากัน ซึ่งโดยทั่วไปแผ่นโลหะที่มีความหนาปกติ 1.3 มม. สามารถทนทานได้เกือบทุกอย่าง ง่ายต่อการดัดโค้งงอและรักษาความแข็งแรงสูงสุด แต่ถ้าหากเป็นอะลูมิเนียมแผ่นอาจมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นผลลัพธ์ของชิ้นงานคุณ ก็ยังขึ้นอยู่กับผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตโลหะที่คุณเลือกสำหรับงานนั้นๆ อีกด้วย
   
 3. รัศมีการดัดเหล็กแผ่นขั้นต่ำ : รัศมีขั้นต่ำของแผ่นโลหะที่โค้งงอนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่ใช้และกระบวนการดัด แผ่นโลหะที่มีความเหนียวมากมักจะมีรัศมีด้านในเล็กกว่า เพื่อรักษาความแข็งแรงสูงสุดรัศมีการดัดควรเกินรัศมีการดัดขั้นต่ำของแผ่นโลหะ เพราะการมีรัศมีการโค้งงอที่ใหญ่เกินไปอาจส่งผลให้สปริงดัดงอด้านหลังมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือการใช้รัศมีการโค้งงอเป็นศูนย์ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเสมอไปในการผลิตชิ้นงานพับเหล็กหรือ งานดัดโค้ง เพราะอาจทำให้เกิดการแตกหักหรือแตกร้าวหรือโลหะจากภายนอกได้
   
 4. ทิศทางการดัดต้องตั้งฉากกับทิศทางของเส้นใยโลหะ : เมื่อจะทำการดัดแผ่นโลหะ ควรแน่ใจว่าเครื่องมือนั้นตั้งฉากกับทิศทางของเส้นใยโลหะ เพราะการดัดแผ่นโลหะให้ขนานกับทิศทางของโลหะจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวที่ส่วนโค้งงอ อีกทั้งยังทำให้ความแข็งแรงในการดัดงอลดลง และชิ้นงานพับเหล็กหรืองานดัดโค้ง อาจแตกหักง่าย
   
 5. ความสูงในการดัดโลหะแผ่นต้องมีความหนาอย่างน้อยสองเท่าบวกรัศมี : เพราะหากมีความสูงในการดัดงอต่ำเกินไป แผ่นโลหะอาจบิดเบี้ยวและบิดงอได้ นอกจากนั้น ก็ยังต้องคำนึงถึงความกว้างของหน้าแปลน ที่ไม่ควรเกินสี่เท่าของความหนาของโลหะ และมีช่องว่างอย่างน้อย 0.2 มม. เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและเพิ่มประสิทธิภาพของการดัดงอ

 

ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าการเลือกผลิตชิ้นงานที่มาจากกระบวนการพับหรือการดัดโค้ง ซึ่งชิ้น งานพับเหล็ก นั้นมีความยากและซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและความแม่นยำของช่างหรือบริษัทที่คุณจะต้องพิจารณาและเลือกสรรอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการในการใช้งานของคุณ บริษัท P&S Stainless Steel Center เราคือโรงงานที่ผลิตชิ้นงานประกอบจากสแตนเลสแผ่นที่มีความชำนาญงาน ในเรื่องการงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง เพราะเรามีช่างเทคนิคที่มีความชำนาญงานโดยเฉพาะ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error