ReadyPlanet.com
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน

ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน

ชิ้นงานตัดทองเหลืองและตัดทองแดงแบบใดบ้างที่สามารถนำมาตัดด้วยไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เป็นเครื่องตัดเลเซอร์ที่เหมาะกับการใช้ตัดทองเหลืองและการใช้ตัดทองแดง เพราะเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เป็นเครื่องตัดเลเซอร์ที่มีพลังงานและความหนาแน่นสูง และจะถูกรวมแสงไว้เป็นจุดเดียวกัน ทำให้มีประสิทธิภาพและมีความแม่นยำในการการตัดทองเหลืองและตัดทองแดง ซึ่งเป็นโลหะชนิดที่ไม่มีเหล็กผสมและมีการสะท้อนแสงสูง ทำให้การใช้เครื่องตัดเลเซอร์แบบ CO2 ตัดทองเหลืองและตัดทองแดงได้ไม่ดีเท่าที่ควร เพราะการสะท้อนแสง ทำให้เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดอื่นตัดทองเหลืองและตัดทองแดงออกมาได้ไม่แม่นยำ ในขณะที่เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์มีการรวมแสงที่มีความหนาแน่นไปไว้ในจุดเดียวกัน จึงสามารถตัดทองเหลืองและตัดทองแดงได้แม่นยำกว่า

โดยทองเหลืองและทองแดงที่นำมาตัดไฟเบอร์เลเซอร์นั้น สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างหลากหลาย ทั้งตัดทองเหลืองและตัดทองแดงเป็นรูปทรงตามแบบ ตัดฉลุลาย และยังแกะสลักพื้นผิวหรือยิงตัวอักษรลงบนแผ่นทองเหลืองและทองแดงได้อีกด้วย ลองมาดูกันว่าการตัดไฟเบอร์เลเซอร์เหมาะกับตัดทองเหลืองและตัดทองแดงให้เป็นชิ้นงานอะไรบ้าง

 • ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองและตัดทองแดงเป็นแผ่นป้ายโลหะ 
  คุณสามารถนำแผ่นทองเหลืองและแผ่นทองแดงมาตัดไฟเบอร์เลเซอร์ เพื่อทำป้ายโลหะชนิดต่าง ๆ เช่น ป้ายอักษรโลหะ, ป้ายชื่อบริษัท และป้ายบอกทางต่าง ๆ โดยสามารถกำหนดขนาดในการใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองและตัดทองแดงให้เป็นขนาดและรูปทรงที่ต้องการ


 • ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองเป็นกรุยเชิงและคิ้วสำหรับตกแต่งพื้นและผนัง
  ไฟเบอร์เลเซอร์สามารถตัดแผ่นทองเหลืองให้มีขนาดตามที่ต้องการ เพื่อนำไปพับทำเป็นกรุยเชิงและคิ้วทองเหลือง สำหรับใช้ในการตกแต่งพื้นและผนัง โดยกรุยเชิงและคิ้วทองเหลืองที่ผ่านการตัดด้วยไฟเบอร์เลเซอร์แล้ว อาจจะมีการนำไปชุบโลหะชนิดอื่นอีกครั้ง เช่น โครเมียม เพื่อรักษาสภาพพื้นผิว

 • ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองเพื่อนำไปทำเป็นจมูกบันได
  นอกจากการใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองเพื่อทำคิ้วและกรุยเชิงแล้ว ยังสามารถใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองเพื่อทำเป็นจมูกบันไดได้อีกด้วย โดยกำหนดขนาดที่ต้องการตัดทองเหลืองด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามขนาดที่ออกแบบไว้ จากนั้นจึงนำชิ้นงานตัดทองเหลืองไปพับขึ้นรูป เพื่อให้เป็นจมูกบันได จากนั้นก็ใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เซาะร่องบนจมูกบันไดเพื่อให้เป็นตัวกันลื่น

 • การตัดทองเหลืองและตัดทองแดงด้วยไฟเบอร์เลเซอร์เพื่อทำเป็นชิ้นส่วนของตกแต่ง
  ในงานออกแบบของตกแต่งบ้านหรืองานศิลปะ ที่มีการตัดทองเหลืองหรือตัดทองแดง เพื่อนำไปประกอบเป็นชิ้นงาน บางครั้งงานตัดมีความซับซ้อนของลวดลายและองศาในการตัด ซึ่งการตัดไฟเบอร์เลเซอร์สามารถตัดชิ้นงานทองเหลืองและทองแดงที่มีความซับซ้อนได้ดี และมีความแม่นยำสูง ตัวอย่างชิ้นงานตัดทองเหลืองและตัดทองแดงด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ เพื่อใช้ในการตกแต่ง ก็เช่นโมบายสำหับแขวน, ใบกระดิ่ง, ฉากกั้นห้อง หรืองานฉลุลาย

 • การใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองเพื่อทำเครื่องมือที่ใช้ในครัวเรือน
  หากคุณต้องการผลิตเครื่องมือช่างบางชนิด เช่น ประแจแบบต่าง ๆ ที่ทำจากทองเหลือง สามารถนำชิ้นงานของคุณมาตัดทองเหลืองด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ เพื่อให้มีขนาดและรูปทรงที่ต้องการได้

 • การใช้เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองและตัดทองแดง เพื่อทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด
  เครื่อง
  ตัดไฟเบอร์เลเซอร์สามารถตัดทองเหลืองและตัดทองแดงเพื่อทำชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น บัสบาร์ที่ใช้ในแบตเตอรี่หรือระบบควบคุมไฟฟ้า โดยมีทั้งการใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองและตัดทองแดงให้เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว และใช้ไฟเบอร์เลเซอร์เจาะรูตรงบริเวณหัวท้ายสำหรับใส่น็อต หรือใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองและตัดทองแดงเป็นแผ่นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า และใช้ไฟเบอร์เลเซอร์เจาะรูสี่ด้านสำหรับใส่น็อตเพื่อเป็นตัวยึดแผ่นบัสบาร์

 • การใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองเหลืองเพื่อทำเป็นเครื่องประดับ
  สำหรับผู้ที่ออกแบบเครื่องประดับหรือของใช้เพื่อความสวยงาม เช่น พวงกุญแจ ที่ทำจากทองเหลืองและทองแดง สามารถนำบางชิ้นส่วนของเครื่องประดับมาตัดไฟเบอร์เลเซอร์ได้ โดยการใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดงและตัดทองเหลืองสำหรับทำเครื่องประดับนั้น สามารถจัดให้เป็นรูปทรงตามที่ออกแบบไว้ได้อย่างง่ายดาย เช่น รูปทรงหัวใจ, รูปทรงใบไม้ หรือทำเป็นแผ่นยาว ๆ สำหรับทำเป็นแหวนหรือกำไล และนอกจากการตัดทองเหลืองและตัดทองแดงด้วย
  ไฟเบอร์เลเซอร์แล้ว ยังสามารถใช้ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดฉลุลายและแกะสลักลวดลายลงบนชิ้นงานทองเหลืองหรือทองแดงได้อีกด้วย


ทองเหลืองและทองแดงเป็นโลหะที่ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการเกิดรอยขูดขีดได้ดี จึงนิยมนำมาใช้ในการทำอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่แพ้อลูมิเนียมและสแตนเลส แต่การตัดทองเหลืองและตัดทองแดงนั้น จะต้องหาโรงงานตัดโลหะที่มีเครื่อง
ตัดไฟเบอร์เลเซอร์ จึงจะสามารถตัดชิ้นงานออกมาได้สวยงาม ขอบคม และมีรูปทรงที่ตรงตามแบบ และหากคุณกำลังมองหาโรงงานตัดโลหะที่มีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์คุณภาพดี ที่สามารถตัดทองเหลืองและตัดทองแดงได้อย่างแม่นยำ ลองเลือกใช้บริการของ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการตัดโลหะที่มีความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์คุณภาพสูง ที่เหมาะสำหรับการตัดทองเหลืองและตัดทองแดงแบบ 2D ที่สามารถตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ พร้อมควบคุมการทำงานของเครื่องจักรด้วยระบบ CNC ที่ช่วยให้คุณภาพของชิ้นงานเป็นไปตามแบบที่วางไว้ และเรายังมีบริการแบบครบวงจร ทั้งพับ เจาะรู เชื่อม ขัด และทำสีฝุ่น หากคุณใช้บริการตัดไฟเบอร์เลเซอร์ที่ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็สามารถสั่งทำชิ้นงานได้แบบครบจบในที่เดียว

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error