ReadyPlanet.com
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

การทำงานของเลเซอร์เหล็กมีกี่รูปแบบ และมีลักษณะการทำงานแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

     ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นงานที่ต้องอาศัยความละเอียดในการผลิตสูง เพราะเป็นสินค้าที่มีชิ้นส่วนประกอบต่าง ๆ มากมายทั้งชิ้นส่วนขนาดเล็กและชิ้นส่วนขนาดใหญ่ ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้นอกจากจะใช้กรรมวิธีการผลิตด้วยการหล่อขึ้นรูปในแม่พิมพ์แล้ว ยังมีการใช้เลเซอร์เหล็กเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อีกด้วย เพราะชิ้นส่วนรถยนต์บางชิ้นมีความซับซ้อนสูงและต้องการการทำงานที่ละเอียด เครื่องเลเซอร์เหล็กจึงถูกนำเข้ามามีบทบาทในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มากขึ้น

มาดูกันว่าการเลเซอร์เหล็กในรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 • การตัดเลเซอร์เหล็กชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของยานยนต์
  เนื่องด้วยเครื่องตัดเลเซอร์เหล็กมีความสามารถในการตัดเหล็กได้หลายขนาดและหลายความหนา จึงสามารถนำมาใช้ตัดชิ้นส่วนรถยานยนต์ในส่วนของตัวถังรถหรือชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่เช่น ฝากระโปรงรถ หลังคารถ แชสซี กรอบประตูรถ หรือแผ่นใต้ท้องรถได้ดี เพราะการใช้เลเซอร์เหล็กสามารถตัดขอบชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างเรียบเนียน ขอบเรียบ และสามารถสร้างเส้นโค้งเว้าให้กับชิ้นส่วนโครงสร้างยานยานต์ได้เป็นอย่างดี

 • การใช้เลเซอร์เหล็ก 3D กับชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความซับซ้อน
  ชิ้นส่วนยานยนต์บางชนิดมีความซับซ้อนในการออกแบบสูง เช่น มีความโค้งหรือความเว้าค่อนข้างมาก, เป็นชิ้นส่วนที่ต้องการมีเจาะรู มีการเซาะร่อง มีการเจาะฉลุ หรือต้องเก็บขอบชิ้นงานอย่างละเอียด ซึ่งการผลิตแบบหล่อขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ไม่สามารถตอบโจทย์ความซับซ้อนตรงนี้ได้ จึงจำเป็นต้องนำการตัดเลเซอร์เหล็กแบบ 3D เข้ามาใช้ในการตัดชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความสลับซับซ้อนเหล่านี้ เพราะการตัดเลเซอร์เหล็กแบบ 3D จะใช้เครื่องตัด
  เลเซอร์เหล็กที่หัวเลเซอร์สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ และพับงอได้หลายองศา ทำให้หัวตัดเลเซอร์เหล็กสามารถซอกซอนเข้าไปตัดได้ทุกเหลี่ยมทุกโค้งของชิ้นส่วนยานยนต์ และผลิตชิ้นงานที่เก็บรายละเอียดได้ดีกว่าการหล่อขึ้นรูปกับแม่พิมพ์ นอกจากนี้การตัดเลเซอร์เหล็กแบบ 3D ยังสามารถตัดชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีลักษณะเป็นท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมได้ดี เช่น ท่อส่งต่าง ๆ ในห้องเครื่องหรือใต้ท้องรถ

 • การแกะสลักเลเซอร์เหล็ก
  การเลเซอร์เหล็กนอกจากจะนำมาใช้ในการตัดโลหะแล้ว ยังสามารถนำการเลเซอร์เหล็กมาใช้ในการแกะสลักชิ้นส่วนยานยนต์บางชิ้นได้อีกด้วย เพราะในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จะต้องมีการแกะสลักหมายเลขกำกับ เช่น หมายเลขตัวถังหรือหมายเลขการผลิตไว้บนชิ้นส่วน รวมถึงชื่อรุ่นหรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตยานยนต์จำเป็นต้องระบุไว้บนชิ้นส่วนของยานยนต์ รวมถึงการแกะสลักสามมิติหรือการแกะสลักร่องต่าง ๆ บนชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า-อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ของยานยนต์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เครื่องเลเซอร์เหล็กแกะสลักลงไปบนชิ้นงานได้อย่างง่ายดาย เพียงป้อนข้อมูลเข้าไปในโปรแกรมของเครื่อง CNC ที่ควบคุมเครื่องเลเซอร์เหล็กอยู่เท่านั้น หัวเลเซอร์ก็จะเคลื่อนไหวไปตามที่โปรแกรมกำหนด

 • การเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเลเซอร์เหล็ก
  และนอกจากจะมีการนำเลเซอร์เหล็กมาใช้ในการตัดชิ้นส่วนของยานยนต์แล้ว ยังมีการนำเลเซอร์เหล็กเข้ามาใช้ในการเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์อีกด้วย โดยวิธีการนี้เรียกว่า Laser Welding ซึ่งเป็นการใช้
  เลเซอร์เหล็กในการเชื่อมรอยต่อต่าง ๆ ของชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งชิ้นส่วนบริเวณตัวถังและชิ้นส่วนของห้องเครื่อง การใช้เลเซอร์เหล็กในการเชื่อมชิ้นส่วนนี้มีความแม่นยำสูงและสามารถควบคุมปริมาณความร้อนของแสงเลเซอร์ให้อยู่ในเฉพาะบริเวณที่กำลังทำการเชื่อมได้ โดยไม่ให้ความร้อนแผ่กระจายไปยังส่วนอื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำการเชื่อม ด้วยเหตุนี้การใช้เลเซอร์เหล็กเชื่อมชิ้นส่วนยานยนต์จึงช่วยลดปัญหาชิ้นงานเกิดความเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพจากความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมได้เป็นอย่างดี และเครื่องเลเซอร์เหล็กยังสามารถเข้าไปเชื่อมเหล็กในส่วนที่เข้าถึงยาก เช่น บริเวณที่มีความโค้งเว้ามาก ๆ

 

เลเซอร์เหล็กสามารถนำมาใช้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนิดใดได้บ้าง

 • ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เช่น ฝาสูบ, ฝาวาล์ว หรือปะเก็น
 • ชิ้นส่วนตัวถัง เช่น กรอบประตูรถ, แชสซี, หลังคารถ, ฝากระโปรงรถ, แผ่นใต้ท้องรถ
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ของรถยนต์


ข้อดีของการใช้เลเซอร์เหล็กในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

 • มีความแม่นยำในการตัดเลเซอร์เหล็กสูง เพียงตั้งโปรแกรมให้เครื่องเลเซอร์เหล็กทำงานตามแบบ ก็จะได้ชิ้นงานที่สำเร็จออกมาเหมือนกันทุกชิ้น คุณภาพในการผลิตชิ้นงานจึงมีความสม่ำเสมอ
 • การตัดเลเซอร์เหล็กจะไม่ทิ้งร่องรอยความสึกหรอไว้บนชิ้นงานแบบการตัดโลหะด้วยใบมีดหรือแก๊ส ที่จะทำให้ชิ้นงานมีรอยใบมีดหรือรอยตะกรันขรุขระ ทำให้ต้องเสียเวลามาขัดพื้นผิวของชิ้นงานอีกครั้ง
 • การตัดเลเซอร์เหล็กสามารถตัดชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฟันเฟืองต่าง ๆ หรือวัสดุที่มีองศาความโค้งสูง
 • การตัดชิ้นส่วนยานยนต์ด้วยเลเซอร์เหล็ก สามารถทำงานได้แบบอัตโนมัติ เพราะเครื่องสามารถป้อนงานเข้าและออกได้ด้วยตัวเอง โดยใช้การควบคุมของคนแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้อย่างรวดเร็ว
 • ครื่องเลเซอร์เหล็กใช้การป้อนโปรแกรมเข้าไปในระบบ CNC ซึ่งจะมีการประมวลผลการทำงานที่แม่นยำและมีความละเอียดในการทำงานสูง จึงสามารถครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนของยานยนต์ได้เกือบทุกชนิด

 

     และการคุณกำลังมองหาโรงงานที่ให้บริการเลเซอร์เหล็กที่มีคุณภาพ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็พร้อมให้บริการคุณทั้งการตัดเลเซอร์เหล็กและการเชื่อมด้วยเลเซอร์เหล็ก เรามีให้บริการทั้งการตัดเลเซอร์เหล็กแบบ 2D ที่เหมาะกับการตัดเลเซอร์เหล็กและโลหะที่มีความหนามาก ๆ และการตัดเลเซอร์เหล็กแบบ 3D ที่เหมาะกับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนหรือมีส่วนโค้งส่วนเว้ามาก ๆ ที่เครื่องตัดเลเซอร์ทั่วไปเข้าไปตัดไม่ถึง นอกจากนี้เรายังมีบริการเชื่อมเหล็ก เชื่อมโลหะ บริการปรับสภาพพื้นผิวชิ้นงานโลหะ และการทำสีโลหะอีกด้วย เพียงมาใช้บริการงานโลหะที่ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ คุณก็จะได้รับบริการงานโลหะทุกชนิดแบบครบจบในที่เดียว

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error