ReadyPlanet.com
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง

เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง

ข้อควรรู้ ก่อนสั่งผลิตชิ้นงานจากการเลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็ก

เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก

    งานเลเซอร์เหล็กและงานตัดพับเหล็กนั้น สามารถผลิตชิ้นงานให้กับอุตสาหกรรมได้หลากหลายประเภท ทั้งอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดยชิ้นงานตัดพับเหล็กและตัดเลเซอร์เหล็ก รวมถึงการตัดเลเซอร์สแตนเลสหรือตัดพับสแตนเลสสามารถนำไปใช้ได้ในหลายส่วนงานของภาคอุตสาหกรรม

ลองมาดูกันว่ามีอุตสาหกรรมประเภทไหนบ้าง ที่สามารถนำการตัดเลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็กไปใช้ผลิตชิ้นงาน

 1. อุตสาหกรรมโรงงาน
  การ
  ตัดพับเหล็กและการตัดเลเซอร์เหล็กนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเครื่องมือและชิ้นส่วนเครื่องจักรสำคัญ ๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมโรงงานอาหารสัตว์, อุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหาร และอุตสาหกรรมโรงงานผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ โดยการตัดเลเซอร์เหล็ก ตัดเลเซอร์สแตนเลส สามารถนำไปใช้ในการผลิตอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้เหล็กที่มีความหนาตั้งแต่ 0.4-22 มิลลิเมตร และหากเป็นการตัดพับเหล็กแบบพลาสม่า ก็สามารถตัดชิ้นงานที่มีความหนาได้ตั้งแต่ 3-30 มิลลิเมตร ซึ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในสายพานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ก็มีทั้งถังประเภทต่าง ๆ เช่น ถังไซโล, ถังผสม, กรวยเหล็ก, ถังฮอปเปอร์, ถังจัดเก็บวัตถุดิบ และกรวยโลหะ นอกจากนี้การตัดเลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็กยังสามารถนำไปใช้ในการตัดเหล็กและโลหะสำหรับทำท่อโลหะ, ท่ออุตสาหกรรม, ท่อระบายอากาศ และท่อระบบกำจัดฝุ่นอุตสาหกรรม

  โดยชิ้นงานที่เป็นถังและท่ออุตสาหกรรมนี้ เมื่อโลหะแผ่นผ่านการตัดเลเซอร์เหล็กแล้ว ก็จะถูกนำไปม้วนและเชื่อมประกอบเป็นถังและท่อแบบต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี้การตัดเลเซอร์เหล็ก ตัดเลเซอร์สแตนเลสและการตัดพับเหล็กยังสามารถนำไปใช้ผลิตโครงสร้างสำหรับวางถัง วางท่อ และแพลตฟอร์มทางเดินภายในโรงงานได้อีกด้วย ทั้งนี้การจะเลือกใช้การตัดพับเหล็กแบบพลาสม่าหรือการตัด
  เลเซอร์เหล็ก
  ก็ต้องคำนึงถึงความหนาของเหล็กแผ่นและชิ้นงานที่ต้องการ และบางโรงงานตัดเหล็กและโลหะ สามารถตัดท่อเหล็กเพื่อนำไปประกอบเป็นงานโครงสร้างวางถัง, โครงสร้างวางท่อในโรงงานอุตสาหกรรม และทางเดินชั้นลอยภายในโรงงานได้ด้วย

 2. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
  การตัด
  เลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็ก ตัดพับสแตนเลส สามารถนำไปใช้ในการตัดเหล็กและพับชิ้นงานเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในงานโครงสร้างประเภทต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น โครงหลังคาเหล็ก, นั่งร้าน, บันไดวน, โครงสร้างโรงจอดรถ, โครงสร้างเหล็ก, รางอลูมีเนียมยึดแผงโซล่าเซลล์ หรือโครงสร้างสำหรับถังเก็บน้ำมัน

  โดยในการตัดพับเหล็ก ตัดพับสแตนเลสนั้น สามารถตัดและพับเหล็กให้เป็นไปตามแบบที่ลูกค้าวางไว้ ไม่ว่าจะเป็นการตัดพับเหล็กเป็นรูปตัว U หรือ การตัดพับเหล็กเป็นรูปตัว V เพื่อนำไปใช้ในชิ้นงานที่แตกต่างกัน โดยหลังจากมีการตัดเลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็กแล้ว ก็จะนำชิ้นงานที่ได้ไปทำสีและเชื่อมประกอบที่หน้างาน โดยใช้เทคนิคการเชื่อมแต้มและเชื่อมเต็ม เพื่อให้งานโครงสร้างต่าง ๆ มีความแน่นหนาและแข็งแรงทนทาน


 3. งานตกแต่งอาคาร
  การ
  ตัดพับเหล็กและการตัดเลเซอร์เหล็ก ตัดเลเซอร์สแตนเลส ถือเป็นขั้นตอนสำคัญอย่างหนึ่งของการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ ในงานตกแต่งอาคารทั้งภายในและภายนอก เช่น ราวจับบันไดเหล็ก, ประตูเหล็ก, บันไดวนเหล็ก, ฟาซาดเหล็ก, ระแนงเหล็ก, ระแนงเพดาน, ฉากกั้นเหล็ก, ซุ้มประตู และกรอบประตูเหล็ก โดยในการผลิตชิ้นงานต่าง ๆ จะต้องมีการตัดเลเซอร์เหล็กให้มีขนาดตามที่ออกแบบไว้เสียก่อน

  จากนั้นจึงนำไปตัดพับเหล็กเพื่อให้มีรูปทรงที่ต้องการ โดยใช้แม่พิมพ์ในการตัดพับเหล็กที่มีอยู่หลายแบบให้ตรงตามแบบของชิ้นงานที่วางไว้ เช่น การตัดพับเหล็กรูปตัว U, การตัดพับเหล็กรูปตัว V หรือการตัดพับเหล็กรูปตัว T ซึ่งการตัดพับเหล็กสำหรับใช้ในการตกแต่งอาคารนั้น มีการผลิตชิ้นงานที่มีหลายขนาด และมีองศาการตัดพับเหล็กที่ต้องการความแม่นยำ จึงควรเลือกใช้บริการโรงงานตัดเลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก ที่ใช้เครื่องมือทันสมัยอย่างเครื่องตัดเลเซอร์เหล็กและเครื่องตัดพับเหล็กที่ควบคุมด้วยระบบ CNC เพื่อให้มั่นใจว่า ขนาดของชิ้นงานตัดเลเซอร์เหล็ก และองศาของการตัดพับเหล็ก จะแม่นยำและถูกต้องตรงตามแบบ


 4. อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์
  การตัด
  เลเซอร์เหล็ก ตัดเลเซอร์สแตนเลส และการตัดพับเหล็ก สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยเช่นกัน เพราะสามารถตัดเลเซอร์เหล็กแผ่นให้มีขนาดตามที่ต้องการได้ และใช้การตัดพับเหล็ก เพื่อพับเหล็กแผ่นให้มีรูปทรงตามแบบ โดยการตัดเลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็กนั้น สามารถนำไปใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ได้หลายชนิด เช่น ชั้นเหล็กสำหรับวางของ, เก้าอี้เหล็ก, โต๊ะโครงสร้างเหล็ก, ตู้โครงสร้างเหล็ก, เก้าอี้โครงสร้างเหล็ก, คอฟฟี่เทเบิ้ลโครงสร้างเหล็ก, โต๊ะและเก้าอี้สนาม, โคมไฟโครงสร้างเหล็ก และราวเหล็กสำหรับแขวนผ้าหรือห้อยสิ่งของ

  ซึ่งการตัดเลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็กเพื่อนำไปผลิตชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์นั้น เมื่อทำการตัด
  เลเซอร์เหล็ก
  และตัดพับเหล็กจนมีขนาดที่ตรงตามแบบแล้ว ก็จะต้องมีการนำไปประกอบเข้ากับชิ้นส่วนที่ทำจากวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้, หนัง, กระจกเทมเปอร์, เชือกถักเคลือบสารพิเศษ, หวายเทียม หรือเหล็กดัด โดยชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ได้จากการตัดเลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็ก จะเหมาะกับการตกแต่งบ้านและอาคารในสไตล์ลอฟท์, อินดัสเตรียล และรัสติก เพราะงานตัดเลเซอร์เหล็กและงานตัดพับเหล็ก ตัดพับสแตนเลส จะให้ชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์ที่ดูดิบ เท่ และเรียบง่าย ที่เข้ากับสไตล์การตกแต่งบ้านและอาคารทั้งสามแบบนี้


    และหากคุณกำลังมองหาโรงงานรับตัดเลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ และให้บริการอย่างครบวงจร ลองมาใช้บริการที่ พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ โรงงานตัดเลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก ที่ผลิตชิ้นงานอย่างมีคุณภาพ ด้วยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบ CNC ที่มีความแม่นยำในการตัดเลเซอร์เหล็กและการตัดพับเหล็กสูง อีกทั้งยังดูแลขั้นตอนการทำงานโดยช่างผู้มีประสบการณ์ คุณจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพของชิ้นงานที่ได้ ว่าจะออกมาตรงตามแบบที่วางเอาไว้แน่นอน นอกจากนี้เรายังมีบริการงานโลหะให้คุณแบบครบวงจร ทั้งการตัดเลเซอร์เหล็กแบบ 2D และ 3D, การตัดพลาสม่า, การทำวีคัท, การตัดพับเหล็ก, การม้วนเหล็ก, การปั๊มเจาะรู, การทำสี และการเชื่อมประกอบ ที่เราสามารถไปเชื่อมประกอบชิ้นงานให้ลูกค้าที่หน้างานได้ เพียงคุณมาใช้บริการของเรา ก็จะไม่ต้องประสบกับความยุ่งยากในการขนย้ายชิ้นงานไปมาระหว่างโรงงานรับผลิตชิ้งงานเหล็กต่าง ๆ เพราะเราสามารถผลิตชิ้นงานให้คุณได้ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนกระทั่งจบกระบวนการผลิต

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error