ReadyPlanet.com
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ

เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ

ปัจจัยในการควบคุมคุณภาพของงานเลเซอร์ตัดเหล็กทั้งงานหนา - งานบาง

เลเซอร์ตัดเหล็ก

         ในงานเลเซอร์ตัดเหล็กนั้น การตัดชิ้นงานที่มีความหนาหรือความบาง ย่อมมีวิธีการและปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป การเลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการใช้เลเซอร์ตัดเหล็กให้ถูกต้องเหมาะสมกับขนาดความหนาและความบางของวัสดุ จึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ชิ้นงานเลเซอร์ตัดเหล็กที่มีขอบตัดสวยไม่เป็นริ้วคลื่น ไม่มีขี้เหล็กหรือมีขี้เหล็กน้อย องศาในการการตัดถูกต้อง และไม่มีครีบที่เกิดจากการหลอมละลายของเหล็กหรือโลหะใรระหว่างการตัด

 

ปัจจัยที่ช่วยให้งานเลเซอร์ตัดเหล็กมีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตัดชิ้นงานที่มีความหนาหรือชิ้นงานที่บาง

 • กำลังตัดของเลเซอร์ตัดเหล็ก
  กำลังวัตต์หรือกำลังตัดของเครื่อง
  เลเซอร์ตัดเหล็ก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถตัดชิ้นงานที่มีความหนาหรือความบางได้อย่างเหมาะสม ยิ่งเครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กมีกำลังวัตต์ที่สูง ก็จะยิ่งสามารถตัดเหล็กชิ้นหนาได้ดีมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นจึงต้องเครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กให้ตรงกับความหนา-บางของวัสดุ

  สำหรับเครื่อง
  เลเซอร์ตัดเหล็กแบบ CO2 นั้น จะมีกำลังวัตต์อยู่ที่ 2-4 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถตัดเหล็กและโลหะอื่น ๆ ที่มีความหนาได้ไม่เกิน 25 มิลลิเมตร และเครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก CO2 ที่มีกำลังวัตต์ 6 กิโลวัตต์ ที่เหมาะสำหรับการตัดงานโลหะชิ้นหนาหรืองานขนาดใหญ่อย่างงานเชื่อมประกอบและขึ้นรูปโลหะต่าง ๆ เช่น งานโครงสร้างหรืออุปกรณ์ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

  ส่วนเครื่อง
  เลเซอร์ตัดเหล็กแบบไฟเบอร์เลเซอร์ จะมีกำลังวัตต์เริ่มตั้งแต่ 6 กิโลวัตต์, 8 กิโลวัตต์, 12 กิโลวัตต์, 15 กิโลวัตต์ และ 20 กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นกำลังวัตต์ของเครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กที่สามารถตัดงานที่มีความหนาตั้งแต่ 20 มิลลิเมตรขึ้นไปจนถึงงานที่มีขนาดหนามากอย่างงานเชื่อมประกอบและขึ้นรูปโลหะ เลเซอร์ตัดเหล็กแบบไฟเบอร์นี้ ใช้ได้ดีทั้งการตัดงานหนาและงานบาง

  ข้อเสียของการเลือกกำลังวัตต์ของเครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กไม่เหมาะกับความหนาของวัสดุ คือหากกำลังไฟของเลเซอร์ตัดเหล็กมีไม่มากพอ ก็จะทำให้ตัดชิ้นงานไม่ขาดและได้ผิวงานที่ไม่เรียบ
   
 • ช่วงเลนส์ของเลเซอร์ตัดเหล็ก
  ควรเลือกช่วงเลนส์ของเลเซอร์ตัดเหล็กให้เหมาะสมกับความหนาหรือความบางของชิ้นงาน เช่น หากตัดงานที่วัสดุมีความหนามาก ๆ ควรเลือกเลนส์ของเลเซอร์ตัดเหล็กที่มีค่า FF 150-200 เพื่อรักษาระยะห่างระหว่างชิ้นงานและหัว Nozzle และเพื่อควบคุม Focal Point หรือจุดที่แนวของแสงเลเซอร์ตัดเหล็กลู่เข้าหากัน ให้อยู่ในระยะที่พอดี ซึ่งจะทำให้ได้แนวตัดที่หนาบางต่างกัน และทำมุมต่างกันด้วย ยิ่งหากต้องการแนวตัดที่ได้มุมฉาก 90 องศา ก็ควรปรับ Focal Point ให้มีความแคบมากที่สุด
   
 • ระยะโฟกัสของเลเซอร์ตัดเหล็ก
  ระยะของเลเซอร์ตัดเหล็กมีความแตกต่างกันไปตามความหนาและความบางของวัสดุที่นำมาตัด หากวัสดุที่นำมาตัดเป็นวัสดุที่มีความบาง ระยะโฟกัสจะต้องเท่ากับศูนย์ ซึ่งนั่นก็คือการที่จุดโฟกัสของเลเซอร์ตัดเหล็กอยู่ที่ระดับพื้นผิวของวัสดุพอดีนั่นเอง เพื่อให้แสงเลเซอร์ตัดเหล็กมีความหนาแน่นมากที่สุด ส่วนการใช้เลเซอร์ตัดเหล็กที่มีความหนา ระยะโฟกัสจะเท่ากับ + ซึ่งคือการที่จุดโฟกัสจะถูกยกสูงขึ้นจากวัสดุ ซึ่งการปรับระยะโฟกัสของเลนส์
  เลเซอร์ตัดเหล็กให้เหมาะสม จะช่วยให้ได้ชิ้นงานได้สวยแม่นยำมากขึ้น และไม่เสียผิวตัดด้านล่างมากเกินไป
   
 • ความร้อนของเลนส์เลเซอร์ตัดเหล็ก
  ในระหว่างการใช้
  เลเซอร์ตัดเหล็กที่มีความหนา อาจต้องใช้เวลาตัดนานกว่างานบาง จึงทำให้เลนส์ได้รับความร้อนจากแก๊สมากเกินไป และหากไม่มีการหยุดพักเลนส์ ก็จะทำให้ระยะโฟกัสที่ตั้งไว้ เกิดความผิดเพี้ยนขึ้นได้ หากตัดชิ้นงานที่มีความหนา ควรหยุดพักเลนส์เป็นระยะ หรือเลือกใช้เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กที่มีระบบปรับโฟกัสอัตโนมัติเมื่อเลนส์เกิดความร้อน
   
 • การเลือกใช้ Nozzle ของเลเซอร์ตัดเหล็ก
  Nozzle คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับควบคุมการปล่อยแก๊สของเลเซอร์ตัดเหล็ก มีลักษณะเป็นทรงกรวยมุมป้านคล้ายลูกข่าง และมีรูอยู่ตรงกลางเพื่อส่งผ่านลำแสงเลเซอร์ตัดเหล็กและแก๊สไปยังชิ้นงานโลหะที่ต้องการตัด โดย Nozzle จะมีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ Single-layer Nozzle ที่ด้านในของรูตรงกลางมีวงชั้นเดียว และอีกประเภทคือ Double-layer Nozzle ที่ด้านในของรูตรงกลางจะมีวงสองชั้นซ้อนกัน ซึ่งความแตกต่างในการใช้ Nozzle นั้น คือขนาดของรูตรงกลางและประเภทของ Nozzle ควรเลือกขนาดรูของ Nozzle ให้เหมาะกับความหนาของวัสดุที่ต้องการจะตัด เช่น หากวัสดุที่ต้องการตัดมีความหนา ก็ควรเลือกใช้ Nozzle ที่มีรูขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถปล่อยลำแสง
  เลเซอร์ตัดเหล็กและแก๊ซขนาดใหญ่ได้

 

วิธีตรวจสอบคุณภาพของงานเลเซอร์ตัดเหล็กทั้งงานหนาและงานบาง

 • งานเลเซอร์ตัดเหล็กนั้น ไม่ว่าจะเป็นการตัดชิ้นงานที่หนาหรือบาง ก็มีคุณภาพมาตรฐานที่สามารถตรวจสอบได้หลังตัดชิ้นงาน
 • ความเรียบของผิวตัด ต้องไม่ขรุขระ ไม่มีขี้เหล็กหรือน้ำเหล็กบนผิวชิ้นงานเลเซอร์ตัดเหล็ก
 • ความตรงของผิวงานเลเซอร์ตัดเหล็ก ที่ตัดแล้วควรได้มุม 90 องศา
 • ความกว้างของรอยตัด หรือ Kerf Width ไม่ควรกว้างเกินไป เพราะจะทำให้เสียเนื้อวัสดุไปเปล่า ๆ
 • งานเลเซอร์ตัดเหล็กไม่มีครีบด้านล่างหรือ Dross and Burr ที่ด้านหลังชิ้นงาน ซึ่งเกิดมาจากการหลอมละลายของวัสดุ
 • งานเลเซอร์ตัดเหล็กสามารถตัดมุมแหลมคมหรือมุม 45 องศาได้ดี
 • วัสดุไม่เสียรูปจากความร้อนที่ใช้ในการทำเลเซอร์ตัดเหล็ก

 

และหากคุณกำลังมองหาโรงงานเลเซอร์ตัดเหล็กที่ได้คุณภาพ สามารถตัดเหล็กได้ทั้งงานหนาและบาง พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็พร้อมให้บริการคุณด้วยเครื่องเลเซอร์ตัดเหล็กที่ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบ CNC และดูแลการทำงานโดยช่างผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้ชิ้นงานเลเซอร์ตัดเหล็กของคุณออกมาสวยงามได้คุณภาพและตรงตามแบบ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสแตนเลสสั่งทําเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error