ReadyPlanet.com
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

นำเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์

เลเซอร์เหล็ก

 

การตัดเลเซอร์เหล็ก เป็นกระบวนการนำเหล็กแผ่นที่มีขนาดความหนาหลากหลายขนาด มาตัดเป็นชิ้นงานหรือตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ ด้วยเครื่องตัดเลเซอร์เหล็ก ที่มีกระบวนการทำงานโดยการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือก๊าซ (คาร์บอนไดออกไซด์, ไนโตรเจนและฮีเลียม) แล้วแต่ประเภทของเครื่องตัดเลเซอร์เหล็ก โดยตัวเครื่องจะสร้างลำแสงเลเซอร์ขึ้นที่หัวเลเซอร์ ซึ่งเป็นลำแสงที่มีความร้อนสูงและมีขนาดลำแสงที่เล็กมากในขนาด 0.20-0.80 มิลลิเมตร จากนั้นความร้อนจากลำแสงเลเซอร์ จะหลอมละลายเนื้อของโลหะและตัดให้ขาดออกจากกันอย่างง่ายดาย โดยวัสดุโลหะที่ถูกตัดเลเซอร์เหล็ก จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

และเมื่อจบขั้นตอนของการตัดเลเซอร์เหล็กแล้ว ก็จะมีเศษเหล็กจากการตัดเลเซอร์เหล็กเหลืออยู่ เรียกว่าเศษเหล็กตัดไฟ ซึ่งแต่เดิมนั้นถือว่าเป็นขยะวัสดุเหลือใช้ โดยเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กนี้ จะมีลักษณะเป็นแผ่นหนาประมาณ 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันนี้การนำวัสดุเหลือใช้ในภาคอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ ถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่โรงงานแปรรูปโลหะได้อีกหนึ่งช่องทาง

 

โดยเศษเหล็กตัดไฟที่ได้จากการตัดเลเซอร์เหล็กนั้น สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 1. นำเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กไปใช้งานต่อโดยไม่ผ่านกระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูปใหม่
  หากเศษเหล็กยังอยู่ในสภาพดีและมีขนาดที่ใหญ่พอ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ก็สามารถนำเศษเหล็กจากการตัดเลเซอร์เหล็กไปตัด พับ และเชื่อมประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ โคมไฟ ฉากกั้น หรือ ถาด ได้ทันที

 2. นำเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กไปผ่านกระบวนการหลอมและหล่อขึ้นรูปหากเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็ก ไม่อยู่ในสภาพที่พร้อมจะนำกลับไปใช้งานใหม่ได้ในทันที ก็จะต้องนำเศษเหล็กไปรีไซเคิลด้วยการหลอมเสียก่อน แล้วจึงนำไปหล่อขึ้นรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กที่สามารถนำไปเข้าโรงหลอมเพื่อรีไซเคิลได้ จะต้องมีลักษณะดังนี้
  • เป็นเหล็กแผ่นที่มีความหนา 5 มิลลิเมตรขึ้นไป
  • เศษเหล็กจากการตัดเลเซอร์เหล็กจะต้องเป็นเหล็กที่มีสีดำหรือสีเทา
  • เศษเหล็กที่ผ่านการตัดเลเซอร์เหล็ก จะต้องไม่มีคราบน้ำมันที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาปนเปื้อน
  • หากจะนำเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กไปหลอมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องเป็นเศษเหล็กที่ไม่เคลือบสี ไม่เคลือบโลหะชนิดอื่น เช่น สังกะสี และไม่เป็นสนิม

และหลังจากคัดแยกเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กในเบื้องต้นได้แล้ว เมื่อจะนำเศษเหล็กไปรีไซเคิลในโรงหลอม ก็จะต้องนำไปผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้เสียก่อน เพื่อให้สามารถนำเศษเหล็กเข้าเตาหลอมโลหะได้ โดยไม่ทำให้เตาหลอมชำรุด

 • คัดแยกประเภทของเศษเหล็ก และตรวจดูสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ อย่างละเอียด เช่น น้ำมัน สังกะสีชุบ สีเคลือบ

 • หากเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็ก มีสิ่งปนเปื้อนอยู่บนพื้นผิว จะต้องนำเศษเหล็กเหล่านั้น ไปทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนออกให้สะอาดหมดจดเสียก่อน โดยตัวอย่างการทำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนบนเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็ก มีดังนี้

  • เศษเหล็กจากการตัดเลเซอร์เหล็ก ที่เป็นเหล็กกัลวาไนซ์เคลือบสังกะสี จะต้องนำเศษเหล็กไปตัดให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วนำไปแช่ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่มีปริมาณความเข้มข้น 20-32% และมีอุณหภูมิสูง 70-90 องศาเซลเซียส เพื่อให้สารละลายชะล้างเอาสังกะสีออกจากเศษเหล็ก แล้วจึงนำเศษเหล็กขึ้นมาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำอย่างน้อย 2 ครั้งจนสะอาด เพื่อกำจัดสังกะสีและสารเคมีที่ยังตกค้างอยู่บนเศษเหล็ก ส่วนสังกะสีที่แยกออกมาจากพื้นผิวของเศษเหล็ก สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการใช้วิธีไฟฟ้า (Electrowinning) แยกโลหะออกมาจากสารละลาย

  • หากเศษเหล็กจากการตัดเลเซอร์เหล็ก มีการปนเปื้อนน้ำมัน จะต้องนำเศษเหล็กไปเข้าเครื่องแยกน้ำมันออกจากเศษเหล็กให้สะอาดเสียก่อน จึงจะนำเศษเหล็กกลับไปหลอมใหม่ได้ และน้ำมันที่แยกออกมาจากเศษเหล็กที่ผ่านการตัดเลเซอร์เหล็ก ก็สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้เช่นกัน

 • นำเศษเหล็กจากการเลเซอร์เหล็กไปหลอมในเตาหลอมของโรงหลอมเหล็ก

 • นำเศษเหล็กที่หลอมได้ ไปเข้าโรงหล่อหรือฟาวน์ดรี (Foundry) เพื่อนำเหล็กกลับมาใช้ใหม่ตามวัตถุประสงค์และตามประเภทของเหล็กที่ได้

 

การนำเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กไปใช้ประโยชน์

 • นำเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็กไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ เพื่อช่วยลดการถลุงแร่โลหะจากทรัพยากรธรรมชาติมาใช้งาน
 • แยกและสกัดสิ่งเจือปน เช่น สังกะสีหรือน้ำมัน ที่ติดอยู่บนเศษเหล็กจากการตัดเลเซอร์เหล็ก แล้วนำสิ่งเจือปนที่แยกออกมาได้ กลับไปใช้งานใหม่
 • คัดแยกเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็ก ที่ยังอยู่ในสภาพดี ไปขายต่อให้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้าง หรือโรงงานที่ผลิตสิ่งของจากวัสดุเหลือใช้

 

การบริหารจัดการเศษเหล็กที่เหลือจากการตัดเลเซอร์เหล็ก ซึ่งถือเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิต นับเป็นพันธกิจของโรงงานแปรรูปโลหะในปัจจุบัน ที่จะต้องมีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน และเป็นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาหมุนเวียนในระบบ เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งบริษัท พี แอนด์ เอส สแตนเลส เซ็นเตอร์ ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการวัสดุโลหะเหลือใช้จากการตัดเลเซอร์เหล็กในโรงงานของเราอยู่เสมอ ด้วยการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบ CNC ซึ่งมีความแม่นยำสูง เพื่อลดความผิดพลาดในการตัดเลเซอร์เหล็ก ทำให้เกิดวัสดุเหลือใช้จากการผลิตในปริมาณที่น้อยที่สุด รวมถึงมีการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ที่มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเลเซอร์เหล็กเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error