ReadyPlanet.com
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ

การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ

การเลือกป้ายอักษรโลหะไฟ LED ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ป้ายอักษรโลหะไฟ

 

สำหรับร้านค้า ร้านอาหาร หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการสร้างความสวยงามและเพิ่มความโดดเด่นสะดุดตาให้กับป้ายอักษรโลหะของตนเอง การเลือกใช้ป้ายอักษรโลหะแบบติดหลอดไฟ LED ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ชื่อสถานที่ประกอบการของคุณดูโดดเด่นขึ้น และสามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล ซึ่งป้ายอักษรโลหะแบบติดหลอดไฟ LED นั้น ก็มีให้เลือกหลายแบบ โดยคุณสามารถเลือกใช้ป้ายอักษรโลหะแบบติดหลอดไฟ LED ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของสถานที่และสภาพแสงของสถานที่ประกอบการของคุณ

ป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED แบบต่าง ๆ

 • ป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ออกหลัง
  ป้ายอักษรโลหะแบบไฟ LED ออกหลัง เป็นป้ายที่จะติดไฟ LED ให้ส่องสว่างออกมาจากบริเวณด้านหลังของป้ายอักษรโลหะ และแสงไฟจะกระทบเข้ากับผนังด้านหลังป้ายอักษรโลหะ ทำให้ตัวอักษรมีรัศมีเรืองรอง ช่วยขับเน้นให้ป้ายอักษรโลหะดูโดดเด่นมากขึ้น จึงเป็นป้ายอักษรโลหะที่สวยงามและเหมาะสมเป็นอย่างมากกับการติดตั้งไว้ภายในอาคารที่มีแสงน้อยหรือมืด

 • ป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ออกหน้า
  ป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ออกหน้า จะมีแสงสว่างจากไฟ LED ส่องสว่างออกมาจากด้านหน้าของตัวหนังสือแต่ละตัวบนป้ายอักษรโลหะ ทำให้ตัวหนังสือของป้ายอักษรโลหะดูโดดเด่นและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน เป็นป้ายอักษรโลหะที่ได้รับความนิยม และเหมาะกับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • ป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ออกหน้าและออกข้าง
  ป้ายอักษรโลหะไฟ LED ออกหน้าและออกข้าง จะเป็นป้ายที่ติดไฟ LED ไว้ด้านในของป้ายอักษรโลหะ และไฟ LED จะส่องสว่างออกมาทั้งด้านหน้าของตัวป้าย และด้านข้างของป้ายอักษรโลหะ ทำให้ตัวหนังสือบนป้ายสว่างจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งในที่มืดและที่สว่าง และยังมีแสงจากทางด้านข้างของป้ายอักษรโลหะที่ช่วยขับให้ป้ายดูเรืองรองและโดดเด่นขึ้น
  ป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ออกหน้าและออกข้างจึงเหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร และยังเป็นป้ายที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน


สำหรับการออกแบบ
ป้ายอักษรโลหะแบบติดไฟ LED คุณสามารถออกแบบให้เป็นป้ายอักษรโลหะแบบมีคิ้วหรือแผ่นรองด้านหลังตัวอักษร เพื่อขับให้ป้ายอักษรโลหะดูโดดเด่นชัดเจนมากขึ้น และยังง่ายต่อการแก้ไขตัวอักษรบนป้ายอีกด้วย หรือจะออกแบบให้เป็นป้ายอักษรโลหะแบบไม่มีคิ้วหรือแผ่นรองด้านหลังก็ได้เช่นกัน ซึ่งป้ายแบบไม่มีคิ้วจะเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ออกหลัง เพราะแสงไฟจากตัวป้ายอักษรโลหะจะส่องกระทบกับพื้นผิวของผนังด้านหลังป้ายอย่างสวยงาม

เมื่อเลือกรูปแบบของป้ายอักษรโลหะที่ต้องการได้แล้ว ต่อไปคือขั้นตอนของการเลือกชนิดของไฟ LED ซึ่งมีให้เลือกใช้งานหลายแบบ คุณควรเลือกไฟ LED ให้เข้ากับรูปแบบของป้ายอักษรโลหะ, คอนเซปต์ของร้าน และรูปแบบการใช้งานของป้ายอักษรโลหะ เช่น เปิดใช้งานเวลากลางคืน, เปิดใช้งานกลางแจ้ง หรือเปิดใช้งานในที่แสงสว่างน้อย เป็นต้น ลองมาดูประเภทของไฟ LED แบบต่าง ๆ ว่ามีอะไรบ้าง

ประเภทของหลอดไฟ LED ที่ใช้กับป้ายอักษรโลหะ

 • ไฟ LED แบบโมดูลสี่เหลี่ยม
  ไฟ LED แบบโมดูลสี่เหลี่ยมจะมีหลอดไฟ LED ที่ทำมาจากชิพ วางเรียงกันอยู่ในโมดูลรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสตามแต่รุ่นของโมดูล ซึ่งหลอดไฟแบบโมดูลนี้จะแบ่งประเภทจากชิพที่ใช้ ซึ่งจะมีขนาดและพลังในการส่องสว่างที่ต่างกัน และในการนำมาใช้งานร่วมกับ
  ป้ายอักษรโลหะ จะติดตั้งไฟ LED แบบโมดูลสี่เหลี่ยมไว้ภายในป้ายอักษรโลหะ สามารถทำให้แสงไฟส่องสว่างออกมาทางด้านหน้าของป้ายอักษรโลหะ หรือสะท้อนออกมาทางด้านข้างและด้านหลังของป้ายอักษรโลหะก็ได้เช่นกัน

 • ไฟ LED แบบพิกเซล
  ไฟ LED แบบพิกเซล จะมีลักษณะเป็นหลอดไฟทรงกลมเล็ก ๆ เหมือนพิกเซลบนจอ LED ซึ่งสามารถเปลี่ยนสีไปมาได้ ด้วยการตั้งโปรแกรมการเปลี่ยนสีและการวิ่งของหลอดไฟ สามารถนำมาติดไว้ด้านใน
  ป้ายอักษรโลหะแบบยกขอบ และติดไว้ด้านบนของตัวป้ายอักษรโลหะแบบธรรมดา

 • ไฟ LED สีรุ้ง (RGB) หรือไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้
  ไฟ LED แบบเปลี่ยนสีได้ จะมีให้เลือกใช้ทั้งแบบโมดูลและพิกเซล โดยแสงไฟจะสามารถเปลี่ยนสีได้ด้วยการควบคุมของคอนโทรลเลอร์แบบพิเศษ ที่สามารถตั้งโปรแกรมการเปลี่ยนสีและการวิ่งของไฟบนป้ายอักษรโลหะได้ตามที่ต้องการ จะช่วยให้ป้ายอักษรโลหะมีความโดดเด่นมากขึ้น

 • ไฟปิงปอง LED
  ไฟ LED แบบปิงปองจะมีลักษณะเป็นหลอดไฟลูกกลม ๆ และมีให้เลือกใช้หลายขนาด เมื่อนำมาใช้กับป้ายอักษรโลหะ จะมีการเจาะช่องสำหรับใส่ไฟปิงปอง LED หรือวางไฟปิงปองไว้ในป้ายอักษรโลหะแบบยกขอบ และจะมองเห็นแสงไฟเป็นลูกกลม ๆ หลายดวงเรียงกันไปตามตัวหนังสือของป้ายอักษรโลหะ เป็นป้ายไฟที่เหมาะกับร้านอาหารแนวคาเฟ่หรือร้านค้าแนววินเทจ

 • ไฟท่อยาง/ไฟเส้น LED หรือ ไฟ LED นีออน เฟล็กซ์
  ไฟ LED แบบท่อยาง จะมีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ หรือท่อ สามารถนำมาดัดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ และสามารถนำมาติดไว้ด้านในป้ายอักษรโลหะแบบยกขอบ หรือเดินเป็นเส้นล้อมกรอบ
  ป้ายอักษรโลหะแบบธรรมดา เป็นป้ายอักษรโลหะที่เหมาะกับธุรกิจประเภทผับบาร์ หรือร้านอาหาร ร้านค้าที่ต้องการสร้างบุคลิกสนุกสนาน

 

และหากคุณกำลังมองหาร้านรับทำป้ายอักษรโลหะแบบติดหลอดไฟ LED ลองมาที่ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ที่พร้อมให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งป้ายอักษรโลหะ ไฟ LED ให้กับคุณ เราสามารถออกแบบลวดลายและตัวอักษรให้กับป้ายอักษรโลหะของคุณได้ตามที่ต้องการ เพราะเรามีฟอนท์หลายแบบให้คุณเลือกใช้ พร้อมบริการตัด พับ เชื่อมประกอบ ทำสีป้ายอักษรโลหะแบบครบวงจร และบริการติดตั้งอุปกรณ์เสริมอย่างหลอดไฟ LED ให้กับป้ายอักษรโลหะของคุณ เพื่อให้ป้ายอักษรโลหะมีความสวยงามและโดดเด่นสะดุดตา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดป้ายอักษรโลหะเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด
Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error