ReadyPlanet.com




วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด

วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด

ขั้นตอนรื้อแก้ไขป้ายอักษรโลหะ ไม่ทำร้ายพื้นผิวที่ทำการติดตั้ง

 

ขั้นตอนรื้อแก้ไขป้ายอักษรโลหะ

 

ป้ายอักษรโลหะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจไม่ใช่น้อย เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้จักและจดจำชื่อของอาคาร ชื่อร้าน หรือชื่อของสถานที่ได้ แถมยังช่วยให้ค้นหาสถานที่เจอได้ง่ายขึ้นด้วย เพียงติดป้ายอักษรโลหะชื่อบริษัท ชื่อร้าน ชื่อของสถานที่ไว้หน้าอาคาร หน้าร้าน หรือบนป้ายทางเข้า ก็จะช่วยให้ธุรกิจถูกพบเห็นและเป็นที่จดจำได้ง่ายขึ้น ซึ่งการทำป้ายอักษรโลหะสำหรับติดหน้าอาคารสถานที่นั้น จะมีการออกแบบตัวอักษรบนป้ายอักษรโลหะให้มีความสอดคล้องกับคอนเซปท์ของธุรกิจ จากนั้นจึงนำโลหะแผ่นมาตัดพับขึ้นรูปให้เป็นตัวอักษรโลหะแต่ละตัว จากนั้นจึงนำป้ายอักษรโลหะไปทำสี ก่อนจะนำไปติดไว้หน้าอาคารสถานที่ ซึ่งการติดตั้งป้ายอักษรโลหะ จะมีทั้งการติดภายนอกอาคาร เช่น การติดบนอาคารสูง การติดเหนือประตูหน้าร้าน การติดบนป้ายคอมโพสิทหน้าทางเข้า-ออกของอาคาร และการติดป้ายอักษรโลหะไว้บนพื้นหรือรั้วและกำแพงหน้าอาคาร นอกจากนี้ยังมีการติดป้ายอักษรโลหะภายในอาคาร เช่น ติดเหนือประตูทางเข้าร้าน หรือติดบริเวณผนังด้านนอกของร้าน

 

การติดตั้งป้ายอักษรโลหะแต่ละแบบนี้ จะมีวิธีการติดตั้งและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดป้ายอักษรโลหะต่างกันออกไป หากเป็นป้ายอักษรโลหะที่ติดบนตึกสูง ก็จะต้องยึดป้ายอักษรโลหะไว้กับโครงเหล็กที่มีหน้าที่รองรับน้ำหนักของป้ายอักษรโลหะและใช้เป็นที่ยึดป้าย หรือหากนำไปติดเหนือประตูทางเข้าอาคารหรือร้าน ซึ่งอยู่ชั้นล่างสุดและมีความสูงไม่มากนัก ก็จะติดป้ายอักษรโลหะเข้ากับพื้นผิวของอาคารโดยตรง ด้วยการใช้สกรูยึดป้ายอักษรโลหะเอาไว้กับพื้นผิวของอาคาร ซึ่งวิธีการติดป้ายอักษรโลหะเข้ากับพื้นผิวของอาคารโดยตรงนี้เอง อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับพื้นผิวของตัวอาคารได้ หากมีการรื้อถอนหรือถอดป้ายอักษรโลหะออกมาแก้ไขบางจุด ดังนั้นคงจะดีกว่าหากเรียนรู้วิธีที่จะช่วยป้องกันพื้นผิวของอาคารไม่ให้เป็นรอยหรือเกิดความเสียหาย เมื่อมีการรื้อถอนหรือแก้ไขป้ายอักษรโลหะ


วิธีรื้อแก้ไขป้ายอักษรโลหะที่ติดลงไปบนพื้นผิวอาคารโดยตรง แบบที่ทำให้พื้นผิวของอาคารเสียหายน้อยที่สุด

 • เตรียมพื้นผิวให้ดีตั้งแต่ตอนติดตั้งป้ายอักษรโลหะ

  • วิธีที่ดีที่สุดในการรักษาพื้นผิวของอาคารให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด เมื่อมีการติดตั้งป้ายอักษรโลหะลงไปบนพื้นผิวอาคาร หรือมีการรื้อถอนป้ายอักษรโลหะออกจากพื้นผิวของอาคาร คือการเตรียมพื้นผิวของอาคารให้พร้อมก่อนการติดตั้งป้ายอักษรโลหะ ซึ่งมีวิธีการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • หากเป็นการติดตั้งป้ายอักษรโลหะในอาคาร เช่น ป้ายชื่อร้านค้า ก่อนการติดตั้งป้ายอักษรโลหะลงบนพื้นผิวของอาคาร ให้นำกระดาษไขที่วางตำแหน่งตัวอักษรเอาไว้ มาติดรองพื้นไว้ในขั้นตอนแรก วิธีนี้นอกจากกระดาษไขจะช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุโลหะสัมผัสกับพื้นผิวของอาคารโดยตรงแล้ว ยังช่วยกำหนดตำแหน่งการวางตัวอักษรและระยะช่องไฟของป้ายอักษรโลหะได้อีกด้วย

  • นำวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้อัดมายึดติดเข้ากับพื้นผิวของอาคารด้วยสกรู เพื่อให้เป็นวัสดุรองใต้ป้ายอักษรโลหะ ช่วยให้ป้ายไม่สัมผัสโดนกับพื้นผิวของอาคารโดยตรง

  • เมื่อติดไม้อัดเสร็จเรียบร้อยและแน่นหนาดีแล้ว จึงนำป้ายอักษรโลหะมาครอบลงไม้อัดที่วางไว้อีกที โดยยิงซิลิโคนบนขอบของไม้อัดให้ทั่ว ก่อนนำป้ายอักษรโลหะมาสวมลงไป เพื่อให้ป้ายอักษรโลหะยึดเกาะกับไม้อัดได้แน่นหนามากขึ้น และผลพลอยได้ของวิธีนี้ คือเป็นการซ่อนไม่ให้เห็นสกรูที่ใช้ยิงป้ายอักษรโลหะให้ยึดติดกับตัวพื้นผิวอาคาร

  • หากเป็นการติดตั้งป้ายอักษรโลหะภายนอกอาคาร สามารถเลือกใช้วิธีติดป้ายอักษรโลหะไว้บนพื้นรองที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดความกว้างและความยาวของป้ายอักษรโลหะเล็กน้อย จะช่วยให้ไม่ต้องเจาะสกรูลงไปบนพื้นผิวของอาคารมากเกินไป เพราะวิธีนี้จะเจาะสกรูลงบนตำแหน่งสำคัญ ๆ ของแผ่นรองเท่านั้น ซึ่งได้แก่ มุมทั้งสี่ด้านและกึ่งกลางของแผ่นรองทั้งด้านล่างและด้านบน จากนั้นจึงค่อยติดป้ายอักษรโลหะ โดยยิงสกรูยึดตัวอักษรแต่ละตัวเข้ากับแผ่นรอง จะช่วยให้เวลารื้อถอนตัวอักษรตัวใดตัวหนึ่งของป้ายอักษรโลหะออกมา ก็จะเป็นการดึงสกรูออกจากแผ่นรองเท่านั้น ซึ่งจะไม่ทำให้พื้นผิวของอาคารเป็นรูมากเกินความจำเป็น

 • วิธีแกะหรือถอดวัสดุที่ใช้ติดตั้งป้ายอักษรโลหะ
  สำหรับกรณีที่ติดตั้ง
  ป้ายอักษรโลหะ
  ลงบนพื้นผิวของอาคารโดยตรง จะต้องทำการแกะหรือถอดวัสดุที่ใช้ในการติดตั้งป้ายอักษรโลหะออกมาเสียก่อน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการติดตั้งป้ายอักษรโลหะลงบนพื้นผิวคอนกรีต จะมียิงการซิลิโคนยาแนวบริเวณขอบด้านล่างของป้ายอักษรโลหะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปข้างใต้ป้ายอักษรโลหะ และซิลิโคนจะช่วยยึดป้ายให้ติดกับพื้นผิวอาคารแน่นหนาขึ้น ดังนั้นหากจะถอดตัวอักษรของป้ายอักษรโลหะออกมาทำการแก้ไข ก็จะต้องลอกซิลิโคนออกมา ด้วยการทาน้ำมันสนหรือน้ำยาล้างซิลิโคนลงไปบนยาแนวซิลิโคนนั้นให้ชุ่ม ทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที เพื่อรอให้เกิดการทำละลาย แล้วจึงค่อยเช็ดหรือขูดซิลิโคนออกเบา ๆ ไม่ควรขูดตรงบริเวณยาแนวแรงเกินไป เพราะจะทำให้พื้นผิวอาคารเป็นรอย และอาจไปโดนอักษรโลหะตัวข้าง ๆ ได้

  และหากป้ายอักษรโลหะนั้นใช้เทปแรงยึดติดสูง เพื่อติด
  ป้ายอักษรโลหะลงพื้นผิวอาคารหรือพื้นผิวซีเมนต์บริเวณอื่น ๆ ให้ใช้น้ำละลายกาวอะคริลิคมาเช็ดล้างทำความสะอาดคราบของเทปแรงยึดติดสูงที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวของอาคาร เพราะเทปชนิดนี้ เป็นเทปที่ใช้กาวอะคริลิคเพื่อให้สามารถยึดเกาะพื้นผิวต่าง ๆ ภายนอกอาคารได้ดี จึงจำเป็นต้องใช้น้ำยาสำหรับล้างกาวอะคริลิคนโดยเฉพาะเท่านั้น (หากใช้เทปแรงยึดติดสูง ที่ใช้กาวแบบอื่น ให้ค้นหาว่าตัวทำละลายของกาวชนิดนั้น ๆ คืออะไร)

  แต่หากติดป้ายอักษรโลหะด้วยการยิงสกรูลงบนพื้นผิวอาคาร ให้ใช้สเปรย์สารหล่อลื่น ฉีดลงไปรอบ ๆ สกรูให้ทั่ว ก่อนจะใช้ไขควงหรือสว่านไฟฟ้าไขสกรูออกมา การหล่อลื่นสกรูก่อนทำการถอนออกนี้ จะช่วยให้สกรูคลายตัวและหลุดออกมาง่ายขึ้น และจะไม่ทำให้พื้นผิวของอาคารที่ติด
  ป้ายอักษรโลหะเกิดความเสียหาย เช่น บริเวณขอบของรูสกรูเกิดการสึกกร่อน

 

เพียงทำตามวิธีการข้างต้นด้วยความระมัดระวัง ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายบนพื้นผิววัสดุที่ติดตั้งป้ายอักษรโลหะได้มากถึง 60-70% หากแต่ในบางจุดก็อาจแก้ไขได้ยาก เช่น สีของพื้นผิวบริเวณรอบ ๆ ป้ายอักษรโลหะจะซีดจางกว่าบริเวณใต้ตัวอักษรที่ไม่ได้โดนแดด


และหากคุณกำลังมองหาโรงงานที่รับผลิต
ป้ายอักษรโลหะ ลองใช้บริการของ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ที่รับออกแบบและรับทำป้ายอักษรโลหะหลากหลายรูปแบบ ด้วยวัสดุสแตนเลสแผ่น อลูมิเนียม และเหล็ก พร้อมบริการทำสีป้ายอักษรโลหะ และบริการติดตั้งนอกสถานที่ โดยช่างผู้ชำนาญการ
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 




บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error