ReadyPlanet.com
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก

ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก

การพับโลหะ ตัดพับเหล็ก มีผลดีต่อวัสดุโลหะ และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนโลหะอย่างไรบ้าง

ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการนำชิ้นส่วนเหล็กมาใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยชิ้นส่วนเหล็กเหล่านั้น จะผ่านการตัดพับเหล็กและพับโลหะจากโรงงานที่รับพับเหล็ก เพื่อขึ้นรูปโลหะให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้ แล้วจึงนำไปประกอบกันเป็นข้าวของเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องจักรการเกษตร ฯลฯ ทำให้การพับโลหะเป็นกระบวนการสำคัญที่ขาดไม่ได้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเลยทีเดียว ซึ่งการพับโลหะนั้น มีทั้งการใช้แรงคนในการพับโลหะ และการใช้เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ในกระบวนการแปรรูปโลหะ การพับโลหะคือการขึ้นรูปแบบเย็น (Cold Working) ซึ่งเป็นการพับ ดัด งอให้วัสดุโลหะมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงแบบถาวร โดยภายใต้อุณหภูมิต่ำประมาณ 20-25C และไม่มีการนำวัสดุโลหะไปผ่านความร้อน การพับโลหะจึงเป็นกระบวนการแปรรูปโลหะที่ให้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • การพับโลหะช่วยปรับพื้นผิวและรูปทรงของวัสดุโลหะ การพับโลหะหรือการตัดพับเหล็กช่วยปรับผิวหน้าของวัสดุโลหะให้มีความเรียบเนียนและเงางามมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยปรับวัสดุโลหะให้เปลี่ยนรูปทรงไปแบบถาวร ไม่เกิดการคลายตัว

  • การพับโลหะสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานให้คงที่ ในการตัดพับเหล็กหรือการพับโลหะ โรงงานที่รับพับเหล็กสามารถควบคุมขนาดของชิ้นงานให้มีความคงที่ได้ โดยวัสดุจะไม่มีการหดตัวหรือมีขนาดเล็กลงหลังการผลิต จนผิดไปจากแบบที่วางไว้ เพราะการแปรรูปวัสดุโลหะด้วยการพับโลหะ ไม่ต้องผ่านความร้อนและถูกทำให้เย็นลงแบบโลหะที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปร้อน ซึ่งจะทำให้เกิดการหดตัวของวัสดุ และทำให้ขนาดของชิ้นงานคลาดเคลื่อนได้

  • การพับโลหะช่วยปรับคุณสมบัติทางกลของวัสดุโลหะให้มีความแข็งแรงทนทานขึ้น การพับโลหะหรือการตัดพับเหล็กเป็นกระบวนการขึ้นรูปเย็น ที่จะช่วยปรับคุณสมบัติทางกลของวัสดุโลหะให้มีความแข็งแรงขึ้น เพราะการพับโลหะไม่ทำให้วัสดุมีการเกิดผลึกใหม่ จึงทำให้เนื้อวัสดุมีความแข็งแรงทนทานมากขึ้น แต่เนื้อวัสดุโลหะอาจขาดความยืดหยุ่น จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นรูป

  • การพับโลหะไม่ทำให้โลหะไม่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน เนื่องจากการพับโลหะเป็นกระบวนการขึ้นรูปแบบเย็น วัสดุจึงไม่ต้องผ่านความร้อน ซึ่งการที่วัสดุโลหะผ่านความร้อน เป็นปัจจัยที่ทำให้วัสดุโลหะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (การทำปฏิกิริยาของธาตุคาร์บอนกับออกซิเจน) และทำให้เกิดเป็นรอยสนิม ดังนั้นเมื่อการพับเหล็กไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน จึงช่วยลดขั้นตอนในการผลิตได้มาก เพราะไม่ต้องนำวัสดุโลหะไปขัดลบรอยสนิม

  • การพับโลหะช่วยให้สามารถผลิตวัสดุหลายรูปทรงได้อย่างง่ายดายขึ้น ด้วยเทคโนโลยีการตัดพับเหล็กและพับโลหะของโรงงานที่รับพับเหล็กในปัจจุบัน ทำให้สามารถพับโลหะเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น รวมถึงรูปทรงที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นรูปตัววี, รูปตัวยู, ทรงโค้ง, มุมฉาก, หรือพับโลหะซ้อนกันหลายชั้น จึงช่วยให้นำไปผลิตเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก หลากหลาย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • การพับโลหะช่วยลดขนาดของวัสดุ การนำวัสดุโลหะมาผ่านการแปรรูปด้วยการพับโลหะ ช่วยทำให้วัสดุมีขนาดเล็กลงตามต้องการ และยังช่วยปรับลดน้ำหนักของวัสดุโลหะให้น้อยลงอีกด้วย ซึ่งมีผลอย่างมากในงานโครงสร้างหรืองานประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนบางอย่างที่มีน้ำหนักเบา

  • การพับโลหะช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้ง การตัดพับเหล็กหรือการพับโลหะด้วยเครื่องตัดพับเหล็กและพับโลหะระบบ CNC ของโรงงานรับพับเหล็ก สามารถช่วยลดปริมาณขยะเหลือทิ้งได้ เพราะการตัดพับเหล็กจะคำนวณระยะต่าง ๆ ในการตัดพับเหล็กและการพับเหล็กไว้อย่างพอดีแล้ว จึงทำให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปน้อย เป็นการช่วยลดปริมาณขยะไปในตัว

  • การพับโลหะช่วยให้ทำงานได้ไว และส่งงานได้ตรงเวลา เมื่อโรงงานรับพับเหล็กมีการใช้เครื่องจักร CNC ที่มีความแม่นยำสูงในการตัดพับโลหะ และสามารถตั้งโปรแกรมให้เครื่องทำการตัดพับโลหะตามแบบที่วางเอาไว้ โดยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดการผิดพลาดคลาดเคลื่อนน้อยมาก จึงสามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีติดขัด และส่งงานได้ตรงเวลา

  • การพับโลหะด้วยเครื่องจักรช่วยลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากการตัดพับเหล็กและการพับโลหะด้วยเครื่องจักร CNC มีการทำงานที่ถูกต้องแม่นยำตรงตามแบบ จึงทำให้มีชิ้นงานผิดพลาดที่ต้องแก้ไขในปริมาณน้อยมากหรือไม่มีเลย จึงไม่ต้องเปลืองค่าใช้ในการแก้ไขงาน และช่วยประหยัดต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนโลหะได้ดีมาก


ด้วยเหตุผลทั้งหมดข้างต้น จึงทำให้การพับโลหะและการตัดพับเหล็ก ถือเป็นกระบวนการแปรรูปโลหะที่จำเป็นอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตในภาคธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจยานยนต์ หรือธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งมีการนำชิ้นส่วนโลหะที่ผ่านการพับโลหะขึ้นรูป ไปใช้ประกอบเป็นสินค้า เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ

และหากคุณกำลังมองหาร้านตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ ที่ให้บริการตัดพับเหล็กและพับโลหะตามแบบ ด้วยเครื่องจักรทันสมัย พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็พร้อมให้บริการ ด้วยเครื่องจักร CNC จาก Amada ของประเทศญี่ปุ่น ที่ควบคุมการตัดพับเหล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความแม่นยำสูง สามารถตั้งค่าให้ตัดพับเหล็กและพับเหล็กตามแบบได้ รองรับการตัดพับเหล็กที่มีความหนาสูงสุด 25 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร นอกจากนี้เรายังมีเครื่องจักรที่รองรับทั้งการตัดพับเหล็กขนาดเล็กและขนาดใหญ่ พร้อมช่างผู้ชำนาญการ ที่ให้บริการอย่างใส่ใจ เพื่อให้คุณได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามแบบที่วางไว้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error