ReadyPlanet.com
วิธีการพับโลหะแผ่น

วิธีการพับโลหะแผ่น

ขั้นตอนและการเลือกอุปกรณ์พับโลหะแผ่นที่เหมาะสม

 

การพับโลหะจัดอยู่ในกลุ่มของงานขึ้นรูปโลหะ หรือการเปลี่ยนรูปของโลหะแบบแผ่น ให้อยู่ในรูปทรงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ ทั้งนี้ปัจจุบันมีความแพร่หลายมาก ส่วนหลักการสำคัญของงานชนิดนี้คือ การขึ้นรูปแผ่นโลหะให้เป็นองศาตามที่แนวการพับ โดยจะมีเทคนิคการพับแบบเฉพาะ เพื่อให้ได้งานที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือตามแบบของสายงานผลิต ทั้งนี้จะมีวิธีการพับ รวมถึงใช้อุปกรณ์สำหรับพับที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะงาน

 

พับโลหะเพื่อผลิตแผ่นคืออะไร นำไปใช้อะไรได้?

พับโลหะ หมายถึง การพับแผ่นเหล็กหรือแผ่นโลหะ รวมถึงแผ่นสเตนเลสแผ่นเรียบทุกรูปแบบ ให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ ซึ่งจะมีเทคนิคการพับตามรูปทรงแทบจะตายตัว หรืออาจจะมีเทคนิคเฉพาะของแต่ละร้าน รวมถึงอาจจะมาจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักว่า ต้องการพับแผ่นโลหะเพื่อนำไปใช้อะไรต่อไป ผ่านเครื่องพับแบบต่าง ๆ โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือแบบ Brake และแบบ Folder ส่วนวิธีการพับจะมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งทุกรูปแบบมีประโยชน์ต่อการเคลื่อนย้ายและนำไปใช้งานของกลุ่มงานต่าง ๆ นั่นเอง

 

ทำความรู้จักกับเครื่องมือสำหรับใช้พับแผ่นโลหะที่นิยมใช้กัน

เมื่อพูดถึงการพับโลหะ สิ่งที่สำคัญต่อการพับนั่นก็คือ เครื่องมือหรือเครื่องจักรสำหรับงานพับโลหะ เพราะเป็นอุปกรณ์จำเป็นอย่างมากที่ช่วยให้งานพับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เครื่องมือพับโลหะในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ นั่นก็คือ แบบ Brake และแบบ Folder เครื่องพับส่วนใหญ่จะมีระบบ CNC หรือ Computer Numberical Control หมายถึงการขึ้นรูปต่าง ๆ จะผ่านการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอน ส่วนชนิดของเครื่องพับโลหะทั้ง 2 ชนิด มีลักษณะดังนี้

  1. เครื่องพับแบบ Brake หมายถึงเครื่องพับที่สามารถพับขอบโลหะ โดยไม่จำกัดความลึก เหมาะกับการพับแผ่นโลหะที่มีความลึกมาก ๆ ทำให้ได้งานดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า และเหมาะกับงานหลากหลายรูปแบบ โดยปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ · เครื่องพับ (Connice Brake) หลักการทำงานคือ จะพับแบบปากกดทับให้ชิ้นงานเป็นชิ้น ๆ เหมาะกับงานพับโลหะที่มีความหนาและยาว อาทิเช่น งานรางน้ำ ท่อ หรือพับเข้าขอบ ฯลฯ · เครื่องพับกล่องและกระทะ (Box and Pan Brake Bending Machine) การทำงานในการพับจะแยกชิ้นงานได้ เหมาะกับการขึ้นรูปกล่องมากที่สุด

  2. เครื่องพับแบบ Folder สำหรับเครื่องพับแบบนี้จะหมายถึง เครื่องพับที่มีข้อจำกัดในการพับขอบ เหมาะกับงานพับขอบไม่ลึกมาก ทั้งนี้จะมีอยู่ในรูปแบบของ เครื่องพับแบบบาร์โฟลเดอร์ (Bending Sheet Metal On A Bar Folder) คือเครื่องพับที่เหมาะกับงานจำนวนมาก โดยมีข้อดีคือช่วยให้การทำงานไวขึ้น เพราะจะมีตัวตั้งระยะและพับงานได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องผ่านการร่างแบบขึ้นมาก่อน แต่จะมีข้อจำกัดคือไม่สามารถพับงานขอบลึกได้ ทำให้เหมาะกับงานพับขอบแคบ ๆ ทุกชนิด

 

วิธีการพับโลหะในปัจจุบันมีกี่รูปแบบ

สำหรับวิธีการพับโลหะ (Bending) ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบนิยมใช้กันอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนรูปโลหะแผ่นเรียบ (Sheet Metal) ด้วยวิธีการพับโลหะให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามที่ต้องการ โดยจะมีขั้นตอนการพับ และวิธีการพับที่ค่อนข้างตายตัว ซึ่งแต่ละร้านจะใช้วิธีการพับไม่ต่างกันมากนัก แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า สำหรับวิธีการพับหลัก ๆ มีดังนี้

  • การพับด้วยวิธีดัดโค้ง สำหรับการพับโลหะแบบดัดโค้ง หรือให้อยู่ในรูปแบบของตัววี (V Shape) คือการพับที่นิยมกันมากที่สุด ด้วยขั้นตอนการพับง่าย ๆ นั่นก็คือใช้แม่พิมพ์ตัววีเข้ามาช่วย จากนั้นดัดโลหะให้ได้มุมตามที่ต้องการ ก่อนจะกดลงไปเพื่อให้ได้ตัวรูปตัววีตามแม่พิมพ์ ซึ่งสามารถออกแบบให้มีมุมโค้ง มุมป้าน ได้ตามองศาที่ต้องการ ทั้งนี้สามารถขึ้นโค้งได้ถึง 90 องศา กันเลยทีเดียว

  • การดัดด้วยอากาศ ต่อกันด้วยการพับแผ่นโลหะด้วยวิธีการพับด้วยอากาศคือ มีขั้นตอนการทำคล้าย ๆ กับการพับให้ได้ตัววีเกือบทุกอย่าง แต่การ Punch หรือการกดจะมีวิธีการพับด้วยอากาศเข้ามาช่วย ซึ่งจะไม่ได้บังคับให้แผ่นโลหะเข้าไปในแม่พิมพ์ด้านล่างทั้งหมด เพราะจะต้องเว้นช่องว่างของบล็อกพิมพ์เอาไว้ระยะหนึ่ง ทำให้งานที่ได้จะออกมามีลักษณะมุมโค้งงอมากกว่า

  • การพับด้านล่าง สำหรับวิธีการพับโลหะด้านล่าง (Bottoming) เป็นวิธีการพับโลหะรูปตัววี ที่มีปัญหาในส่วนของสปริงกลับ (Spring Back) หรือการดีดตัวของโลหะ จนทำให้เกิดปัญหาผิดรูปขึ้นมาในบริเวณของโค้งงอ หลังจากพับหรือดัดโลหะเสร็จแล้ว ดังนั้นจึงต้องผ่านกระบวนการพับใหม่ ด้วยวิธีการนี้ ช่วยให้ได้โลหะขึ้นรูปตามที่ต้องการจริง ๆ และจบปัญหาเรื่องของสปริงกลับ

  • การพับแบบเช็ดดัด มาต่อกันด้วยวิธีการพับแบบเช็ด หรือการพับขอบของแผ่นโลหะ โดยจะมีขั้นตอนการพับคือนำแผ่นโลหะไปตรึงไว้กับแม่พิมพ์เช็ด จากนั้นออกแรงพับขอบของโลหะที่ยื่นออกมาจากแม่พิมพ์ ทำให้ได้แผ่นโลหะงอในแบบที่ต้องการ แต่แบบนี้มีขั้นตอนการพับค่อนข้างซับซ้อน และไม่เหมาะกับการเลือกพับแบบสร้างโค้งมุมป้าน หรือแนวนอน

  • การพับแบบม้วนงอ อีกหนึ่งรูปแบบการพับที่ค่อนข้างเจอได้บ่อย โดยวิธีการพับหรือขึ้นรูปแผ่นโลหะง่าย ๆ แค่ม้วนแผ่นโลหะให้เป็นม้วน หรืออาจจะอยู่ในรูปแบบของท่อ กรวย หรือรูปทรงต่าง ๆ ที่โค้ง โดยมีขั้นตอนการพับคือจะใช้ชุดลูกกลิ้งเข้าไปจากนั้นค่อย ๆ ขึ้นรูปให้ได้ทรงโลหะตามโค้งที่ต้องการ โดยสามารถใช้ดัดม้วนแผ่นโลหะที่มีความยาวมาก ๆ อาทิเช่น โลหะสำหรับทำแผง ราง หรือชั้นวาง เป็นต้น

  • การพับแบบโรตารี วิธีการพับโลหะแบบโรตารีคือ การพับแผ่นโลหะผ่านแม่พิมพ์ โดยจะหมุนและดึงเข้ารอบ ๆ แม่พิมพ์ โดยให้ได้รูปเรขาคณิตตามที่ต้องการ จะเน้นรัศมีการโค้งงอตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถพับโลหะให้ได้มุมแหลม และมุมโค้งป้านได้ ส่วนข้อดีของการพับแบบนี้คือ จะช่วยตัดปัญหารอยขีดข่วนบนผิวโลหะระหว่างอยู่ในขั้นตอนการพับ จนเกิดปัญหาแก้งาน หรืออาจจะโดนตีกลับสูงมาก

หากพูดถึงวิธีการพับแผ่นโลหะนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย เพราะแค่มีความรู้วิธีการพับและมีเครื่องมือที่เหมาะสม รวมถึงมีเทคนิคการพับตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ช่วยลดความผิดพลาดของงานให้น้อยลง

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error