ReadyPlanet.com
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ

การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ

ข้อดีข้อเสียและผลลัพธ์ที่แตกต่างกันของการ Punching กับวิธีการอื่น ๆ

 

การปั๊มเจาะรูโลหะหรือสเตนเลส แบ่งออกได้เป็น 4 วิธีใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือการทำ Punching, Stamping, Water Jet Cutter หรือเจาะด้วยแรงดันน้ำ และการเจาะด้วยเลเซอร์ เป็นการเจาะรูโลหะหรือสเตนเลสในลักษณะของการกดและการใช้แรงดันที่คล้ายคลึงกัน แต่รูปแบบการทำงานและแรงในการกด สร้างความแตกต่างในการให้ผลลัพธ์ รวมถึงรูปแบบการใช้งานเป็นอย่างมาก ผลลัพธ์ที่แตกต่างทำให้ขั้นตอนและกระบวนการเจาะรูลงบนวัตถุ แตกต่างออกไปด้วยเช่นกัน ทั้งด้านค่าใช้จ่ายและลักษณะการใช้งาน ลองมาดูความแตกต่าง ระหว่างวิธีการทั้งสี่รูปแบบนี้กันว่า เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี Punching แล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง

การทำ Punching บน สเตนเลส
ลักษณะของการทำ Punching จะใช้การกดทับด้วยแม่พิมพ์ต้นแบบ ที่มีลวดลายและรูปแบบ ที่จะทำให้รูปทรงในการเจาะรูนั้นแตกต่างกันออกไป โดยปกติแล้ว การทำ Punching จะมีหัว Punching tools ที่แตกต่างกันผลิตออกมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว โดยใช้ระบบ CNC ในการควบคุมการเจาะ หรือตัด ส่วนใหญ่วัสดุที่ใช้วิธีนี้ในการเจาะ จะได้รูปแบบซ้ำ ๆ เดิม ๆ ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะกับการต้องเจาะรูหลาย ๆ รู จึงถูกนำไปเข้ากระบวนการเพื่อดัดแปลง ขึ้นรูปในรูปแบบอื่นต่อ เหมาะกับการเจาะในปริมาณมาก ๆ เพราะว่าสามารถทำได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น แต่ก็ไม่สามารถเจาะสเตนเลสที่มีความหนา 3-4 มิลลิเมตรได้ และเมื่อไหร่ก็ตามที่มีลักษณะตัดเป็นแนวโค้ง การใช้
Punching Machine อาจจะได้ผลลัพธ์รอยโค้งที่ไม่เรียบเท่าที่ควร

การเจาะโดยใช้แรงดันน้ำหรือ Water Jet Cutter
หากเทียบกับการ
Punching แล้ว วิธีการใช้แรงดันน้ำสามารถทำได้ดีกว่าในเรื่องของระยะการตัด และความหนาของวัตถุในการตัด ที่สามารถตัดวัสดุที่มีความหน้าได้มากถึง 100 มิลลิเมตรเลยทีเดียว และยังรักษาและคงรูปของวัสดุที่ทำการตัดได้ดีกว่า ไม่เกิดรอยกดทับ หรือร่องรอยการตัด ทำให้สามารถตัดโลหะหรือสเตนเลส เหล่านั้นให้เป็นรูปร่างแบบไหนก็ได้ ที่สำคัญ เทคโนโลยีนี้ สามารถนำไปใช้งานได้กับหลากหลาย วัสดุ และยังไม่มีฝุ่นละอองในระหว่างการตัด เจาะ อีกด้วย แต่การใช้วิธีนี้อาจจะมีข้อเสียตรงที่ อุปกรณ์มีราคาแพงไปสักหน่อย

การเจาะด้วย Laser
เป็นการใช้แสงที่มีความเข้มข้นสูงในการยิงตามคลื่นความถี่ระยะแคบ ทำให้สามารถตัดวัตถุได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพียงแค่เล็งไปให้ตรงจุดที่ต้องการตัดแยกโลหะเท่านั้น คุณจะได้งานตัดที่เรียบและสวยงาม โดยกระบวนการทำงานด้วยแสงเลเซอร์ จะเป็นการใช้ความร้อนจากเครื่องยิงแสง ส่งไปยังวัตถุให้หลอมละลาย จนแยกออกจากกัน ทำให้มีความเร็วในการตัดสูงมาก เหมาะสำหรับงานที่ใช้ในปริมาณมาก ๆ และการตัดโลหะด้วยวิธีนี้ ยังทำให้เกิดแก๊สน้อยลง และได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพมากกว่าอีกด้วย รูปแบบการตัดสามารถใช้ในงานที่มีความซับซ้อนได้ ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในงานตัด ตกแต่งเหล็ก หรือหน้ากากอาคารที่ต้องการความสวยงามและ โค้งมนได้รูป

การเจาะแบบ Stamping
การทำ Stamping จะมีลักษณะการเจาะคล้าย ๆ กับการทำ
Punching ซึ่งแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยตรงที่ การทำแม่พิมพ์ในการปั๊มนั้น จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง เพราะว่าการ Stamp จะใช้กับงานที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก เน้นลวดลายและความสวยงามมากกว่า ปริมาณ แต่เนื่องจากต้นทุนในการผลิตแม่พิมพ์ค่อนข้างสูง จึงเน้นใช้กับงานที่มีจำนวนการผลิตค่อนข้างเยอะ เพื่อให้คุ้มค่ากับการสร้างแม่พิมพ์ 1 ตัวหรือ 1 ลาย ซึ่งหลังจากมีการเจาะแบบ Stamping ลงบนพื้นผิวโลหะ หรือสเตนเลสแล้ว จะสามารถนำไปใช้งานได้เลย มีจุดเด่นที่มีความเร็วในการผลิตมากพอ ๆ กับการ Punching เลยทีเดียว

 

เปรียบเทียบการทำ Punching และ Stamping

เนื่องจากมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกัน จึงทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ อาจจะยังสับสนระหว่างความแตกต่างของการใช้งานทั้งสองแบบนี้ทางเราจึงอยากนำมาเปรียบเทียบให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ด้านการใช้งาน

  • Punching เน้นใช้งานกับรูปแบบการเจาะโลหะที่มีจำนวนมาก เป็นรูปทรงเรขาคณิต
  • Stamping เน้นใช้งานกับงานที่มีความซับซ้อนมาก ๆ หรือมีลวดลายรูปทรงต่าง ๆ เข้ามาด้วยด้านค่าใช้จ่าย
  • Punching มีค่าใช้จ่ายถูกกว่ามากเพราะว่าสามารถหาซื้อหัว standard มาใช้งานได้เลย
  • Stamping ก่อนจะทำการปั๊ม จำเป็นจะต้องออกแบบลวดลายแม่พิมพ์ก่อน มีค่าใช้จ่ายสูงด้านปริมาณงาน
  • Punching ให้ปริมาณงานมากในระดับหนึ่ง เน้นงานเจาะรูติด ๆ กันหลาย ๆ รูในชิ้นงานเดียวได้ ทำให้มีความเร็วในการผลิตค่อนข้างสูง แต่อาจจะได้ชิ้นงานน้อยกว่า
  • Stamping ให้ปริมาณงานที่มากกว่าแบบ Punching เพราะว่าสามารถปั๊มครั้งเดียวและได้งาน หรือลวดลายตามที่ต้องการได้เลยโดยไม่ต้องเจาะหลายรู

 

เลือกเทคโนโลยีตัดให้เหมาะสม นำไปสู่ต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมได้

อย่างที่อธิบายไปแล้วข้างต้นว่า การเจาะ ตัด สเตนเลส หรือวัสดุอื่น ๆ ควรจะใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือตามคุณสมบัติการใช้งานให้เหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และการนำไปใช้ที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด หากเป็นงานที่เน้นความสวยงาม มีลวดลายและโค้งมน การใช้เลเซอร์เจาะ หรือ Punching ก็คงจะได้ผลงานออกมาเนี้ยบและสวยงามที่สุด ใช้กับวัตถุที่มีความโค้งมนได้ ในขณะเดียวกัน หากเน้นงานที่มีปริมาณมาก ๆ หรือเน้นการทำ Mass production การใช้ หรือ Water Jet ก็ไม่เหมาะสมเช่นกัน สำหรับ Mass production งาน Stamping ดูจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นควรคำนึงถึงคุณลักษณะการใช้งานของเครื่องมือแต่ละแบบก่อนจะนำไปทำการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error