ReadyPlanet.com
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม

เทคนิคที่ใช้นิยมใช้ในการเชื่อมเลเซอร์

 

นื่องจากการเชื่อมต่อเหล็กแทบจะเป็นส่วนหนึ่งในงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา การใช้วิธีการเชื่อมเลเซอร์นั้น เนื่องจากเป็นลำแสงที่มีความเข้มและเป็นเส้นตรง สามารถส่งผ่านความร้อนไปยังพื้นผิวโลหะ อะลูมิเนียม และอื่น ๆ ให้สามารถเชื่อมต่อหรือละลายเข้าหากันได้ ซึ่งเทคนิคนี้เรียกได้ว่า TIG แต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งเทคนิคที่ใช้นิยมใช้ในการเชื่อมเลเซอร์ เป็นการเติมเนื้อโลหะด้วยลำแสง โดยวิธีการเชื่อมจะทำการเล็งแสงไปที่จุดเดียวของปลายลวดเชื่อม วิธีการเติมลักษณะนี้จะเรียกว่าเทคนิค MIG เป็นการโฟกัสการเติมหรือเชื่อมวัสดุจากจุดเดียวของเครื่องมือ ทำให้สามารถควบคุมทิศทางได้ง่ายกว่า

 

เทคโนโลยีที่ช่วยให้การเชื่อมเลเซอร์ แตกต่างและมีประสิทธิภาพมากกว่า

เทคโนโลยีถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการใช้เทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสร้างความได้เปรียบมากกว่าการใช้ไฟเชื่อมโดยทั่วไป นั่นก็คือเทคนิคการประสานวัสดุที่แตกต่างกันเข้าด้วยกัน เรียกวิธีการนี้ว่า Multi-Material Joining เป็นรูปแบบหนึ่งของการเชื่อมเลเซอร์ คือการนำวัสดุที่มีความแตกต่างกันมาผสานเข้าด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การนำเหล็กกับพลาสติกมาเชื่อมต่อให้เป็นวัสดุชิ้นเดียว ซึ่งการใช้วิธีเชื่อมเลเซอร์จะสามารถควบคุมตำแหน่งความร้อนให้อยู่เฉพาะบนวัสดุที่เป็นเหล็กได้ โดยไม่สร้างความเสียหายให้กับวัสดุที่เป็นพลาสติก

 

เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างแสงธรรมดาและแสงเลเซอร์

ก่อนที่จะลงลึกด้านเทคนิคในการเชื่อมเลเซอร์ไปกว่านี้ เรามาทำความรู้จักกับลักษณะของลำแสงเลเซอร์ ที่แตกต่างจากแสงธรรมดาทั่วไปกันก่อน สำหรับใครที่ยังไม่ทราบว่าทำไมลำแสงถึงสามารถตัดโลหะหรือทำการเชื่อมต่อกับวัสดุอื่น ๆ ได้ คุณสามารถเรียนรู้ได้จากความแตกต่างด้านการผลิตแสง และคุณลักษณะที่แตกต่างกันของลำแสงทั้งสองรูปแบบได้ ดังต่อไปนี้

  • ลักษณะของลำแสงเลเซอร์ แสงประเภทนี้เกิดจากการกระจุกตัวของแสงในลักษณะเส้นตรง ไม่มีการหักเห หรือกระจายตัว ทำให้สามารถควบคุมทิศทางของแสงได้ง่ายกว่า โดยที่ทุกองค์ประกอบของคลื่นแสง จะถูกส่งไปเป็นคลื่นตรง และมีสีเดียวกันทั้งหมด ทำให้การเชื่อมวัสดุต่าง ๆ ด้วยการใช้ลำแสงสีเดียวที่ยิงเป็นจุด ๆ เพื่อให้ทำปฏิกิริยากับวัสดุ ในลักษณะของการส่งร่องคลื่นของแสงเสริมกันจากแต่ละจุดจนเกิดการสั่น แล้วนำลำแสงทั้งสองลำมาซ้อนทับกัน จึงเกิดเป็นรูปแบบการรบกวนจากคลื่นลำแสง ทำให้เกิดปฏิกิริยากับวัสดุที่คุณต้องการเชื่อม จนเกิดเป็นวิธีการเชื่อมเลเซอร์ในแบบที่คุณเห็นนั่นเอง

  • ลักษณะของลำแสงธรรมดา ลำแสงธรรมดาในที่นี้ก็คือแสงจากโคมไฟ หรือหลอดไฟฟลูออเรสเซนซ์ ที่ใช้งานทั่วไปในครัวเรือน เป็นลักษณะของการสร้างแสงให้กระจายตัวกันออกไป ซึ่งจะไม่เกิดร่องคลื่นสั่นสะเทือนจนเกิดความถี่ และสามารถสร้างปฏิกิริยากับวัสดุต่าง ๆ ได้ และลำแสงธรรมดานั้น เกิดจากการผสมกันของแสงหลาย ๆ สี สามารถลดความเข้มข้นของแสงได้และเกิดการกระจายตัวจนกลายเป็นสีขาว จากข้อมูลตรงนี้ คงพอจะทำให้หลาย ๆ คนเห็นได้แล้วว่าลักษณะการทำงานของแสงที่เข้มข้น ต่างจากแสงที่กระจายอย่างไร

 

ความเข้มข้นสูงของแสงเลเซอร์ที่เหมาะสมสำหรับงานอุตสาหกรรม

ในกระบวนการเชื่อมเลเซอร์นั้น สามารถสร้างความเร็วในการเชื่อมต่อโลหะ และลดขั้นตอนจากการเชื่อมแบบปกติทั่วไปในสมัยก่อนได้ รวมถึงสามารถประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิตในระยะยาวได้อย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวนการผลิตต่อวันค่อนข้างมาก หรือเรียกอีกอย่างว่า Mass Production ซึ่งแน่นอนว่าผู้ประกอบทุกท่านจะต้องมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและคุณภาพในการผลิตด้วย ดำเนินไปพร้อม ๆ กันกับความคุ้มค่าสูงสุดด้านการลงทุนเสมอ Spot Welding หรือการเชื่อมต่อแบบจุด หนึ่งตัวอย่างการเชื่อมเลเซอร์ ที่วิธีการเชื่อมในสมัยก่อนไม่สามารถทำได้คือการเชื่อมแบบ Spot Welding นั่นก็คือการเชื่อมวัสดุจากทั้งสองด้านพร้อมกันด้วยการยิงเพียงครั้งเดียว โดยการใช้เครื่องมือเข้าไปเชื่อมวัสดุจากด้านใดด้านหนึ่งเรียกว่าการเชื่อมแบบ Single Side Access โดยสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้ง่ายกับ

  • ชิ้นงานที่มีลักษณะความโค้งเว้ามากกว่าปกติ
  • การเชื่อมเลเซอร์เพื่อป้องกันรอยรั่ว เป็นการเชื่อมวัสดุแทนการใช้ซิลิโคนอุดรอยรั่วได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานลงอย่างมาก เพราะไม่ต้องเชื่อมถึงสองด้าน
  • สามารถควบคุมปริมาณความร้อนเฉพาะจุดได้ง่าย โดยไม่ทำให้ผิวสัมผัสของวัสดุเสียหาย

 

การใช้การเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรมลดต้นทุนได้อย่างไรบ้าง

การลดต้นทุนในงานอุตสาหกรรมด้วยการเชื่อมเลเซอร์ คุณสามารถประหยัดได้ตั้งแต่จำนวนและเวลาของทรัพยากรบุคคล เพราะช่วยให้มีความเร็วในการทำงานที่สูงขึ้น และยังสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเชื่อมที่ผิดพลาด ระหว่างวัสดุสองชิ้นที่แตกต่างกันได้อีกด้วย รวมถึงยังรักษาคุณภาพการใช้งานของเครื่องมือ ไม่สึกหรอง่ายในระหว่างการใช้งาน จึงทำให้การเชื่อมเลเซอร์ ทั้งประหยัดมากกว่า เสียหายน้อยกว่า และสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากสำหรับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีอุปกรณ์และวัสดุที่ต้องเชื่อมค่อนข้างมากในแต่ละวัน

 

คุณสมบัติการใช้ระบบเชื่อมด้วยเลเซอร์ ที่มีทั้งความปลอดภัยและคุ้มค่า

วิธีการเชื่อมเลเซอร์นั้นเป็นกระบวนการเชื่อมที่ไม่มีอันตรายเท่ากับการเชื่อมโลหะหรือพลาสติกในสมัยก่อน สามารถใช้งานกับวัสดุที่หลากหลาย เพราะควบคุมความร้อนได้ง่าย รวมถึงมีประสิทธิภาพสำหรับการเชื่อมของวัตถุมีความลึกได้มากกว่า จากรังสีความเข้มข้นของแสง เกิดการหลอมรวมและสามารถเชื่อมต่อวัสดุสองชิ้นได้แม้ยิงเพียงด้านเดียว มีกระบวนการเชื่อมต่อที่ไม่ใช้แรงมาก จึงมีความปลอดภัยในการใช้งานสูง แต่ยังคงต้องใช้เครื่องป้องกันอย่างถูกวิธีขณะใช้งานอยู่เสมอ

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error