ReadyPlanet.com
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ

การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ

จะดูแลรักษาเครื่องตัดเลเซอร์อย่างไรให้ได้สามารถทำงานตัดเลเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำงานตัดเลเซอร์ของลูกค้าให้ออกมามีคุณภาพดีได้นั้น จำเป็นต้องหมั่นดูแลและบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในงานตัดเลเซอร์ให้มีความเสถียร ไม่คลาดเคลื่อนจากแบบที่ตั้งโปรแกรมไว้ และเพื่อให้ได้รอยตัดที่คมชัด ชิ้นงานตัดเลเซอร์ไม่ไหม้ ไม่โก่งงอ หรือตัดชิ้นงานไม่ขาด โดยการบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ จะมีการดูแลอยู่สองส่วนด้วยกัน คือ การดูแลบำรุงรักษาจากซัพพลายเออร์ผู้จำหน่ายเครื่อง ที่จะเข้ามาตรวจสอบเครื่องตัดเลเซอร์ 3-4 ครั้งต่อปี เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอะไหล่ หากมีตรงส่วนไหนที่เกิดการชำรุดเสียหายหรือเสื่อมสภาพก็จะต้องมีการถอดเปลี่ยนเป็นอันใหม่หรือมีการซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม

นอกจากนี้ฝ่ายช่างซ่อมบำรุงของ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์เอง ก็จะมีการเข้าตรวจสอบความพร้อมของเครื่องตัดทุกเดือน ทั้งตรวจสอบอะไหล่ในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องตัด และขัดจารบีเพื่อหล่อลื่นและลดแรงเสียดทานระหว่างที่เครื่องตัดทำงาน ซึ่งขั้นตอนการดูแลรักษาเครื่องตัดเลเซอร์นั้น มีวิธีการดูแลรักษาบางขั้นตอนที่ต่างกันออกไป ตามประเภทของเครื่องตัดเลเซอร์ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 2 ชนิดด้วยกันที่นิยมนำมาใช้ตัดชิ้นงานโลหะ คือ เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 ที่ใช้งานตัดเลเซอร์กับวัสดุประเภท ไม้ ผ้า กระดาษ แผ่นพลาติก หนัง วอลเปเปอร์ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น ตัดชีส และสามารถใช้ในงานตัดเลเซอร์โลหะ เช่น เหล็ก อลูมิเนียม และสแตนเลสที่มีความหนามาก ๆ ได้ และเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ที่ใช้กับงานตัดโลหะเท่านั้น สามารถตัดชิ้นงานตัดเลเซอร์ที่มีความบางได้ดี มีกำลังในการตัดสูง

 

การดูแลส่วนต่าง ๆ ของเครื่องตัดเลเซอร์ CO2

แหล่งกำเนิดแสงของเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) แก๊สไนโตรเจน (N2) และแก๊สฮีเลียม โดยลำแสงที่ปล่อยออกมาจะเป็นลำแสงที่มองไม่เห็น ซึ่งการจะบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 ให้คงประสิทธิภาพในงานตัดเลเซอร์ได้ดีอยู่เสมอนั้น ต้องทำความเข้าใจกับส่วนประกอบสำคัญ ๆ ของเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดให้ดีเสียก่อน แล้วดูแลรักษาส่วนประกอบของเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 ให้ครบทุกส่วนเป็นประจำ โดยการดูแลต้องทำทั้งก่อนใช้งาน ในระหว่างใช้งาน และหลังจากใช้งาน

1. การดูแลหลอดเลเซอร์ CO2 เพื่อให้งานตัดเลเซอร์มีคุณภาพดี เมื่อหลอดของเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 โดนความร้อน จะเกิดการขยายตัว และจะหดตัวลงเมื่อถูกความเย็น จึงจำเป็นต้องมีน้ำหล่อเย็นไหลผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงภายในหลอดเลเซอร์ตลอดเวลาที่ใช้งาน เพื่อป้องกันไม่ให้หลอดมีความร้อนสูงเกินไปจนเกิดความเสียหาย

2. ระบบน้ำหล่อเย็นของเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 ในระหว่างใช้งานเครื่องตัดเลเซอร์ CO2 ต้องคอยตรวจสอบอัตราการไหลเวียนของน้ำในระบบหล่อเย็นให้อยู่ในระดับ 2L-4L/นาทีเสมอ เพื่อให้การหล่อเย็นมีประสิทธิภาพ และต้องตรวจดูไม่ให้ระบบไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นเกิดการอุดตัน โดยดูได้จากการที่น้ำหล่อเย็นสามารถไหลออกมาจากหลอดผ่านทางท่อน้ำออกของที่ปลายหลอดได้ดี โดยไม่มีสิ่งใดอุดตัน ซึ่งหากมีการอุดตันของน้ำหล่อเย็น อาจเกิดจากมีสิ่งอุดตันที่ปั๊มน้ำ หรืออาจเกิดการอุดตันขึ้นที่ระบบน้ำภายในท่อส่งน้ำ ให้ถอดล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อย และหมั่นเช็คโรเตอร์ของปั๊มน้ำเป็นประจำ หากพบว่าเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนโรเตอร์ปั๊มน้ำเสียใหม่ นอกจากนี้ในระหว่างการใช้เครื่องตัดเลเซอร์ CO2 ทำงานตัดเลเซอร์ ยังควรดูแลน้ำในระบบหล่อเย็นให้มีอุณหภูมิ 12-30 องศาอยู่เสมอ ไม่ควรสูงหรือต่ำเกินไป เพราะอาจทำให้หลอดเลเซอร์ร้อนจัดจนเสียหายได้

3. กระจกสะท้อนเลเซอร์ ที่ช่วยให้เส้นตัดของงานตัดเลเซอร์คมชัดสวยงาม หมั่นตรวจสอบสภาพของกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์อยู่เสมอ เพราะกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบที่ต้องสัมผัสกับความร้อนเป็นประจำ จึงย่อมเสื่อมสภาพลงตามอายุการใช้งาน ซึ่งหากกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์เสื่อมคุณภาพ ก็จะเกิดการกระเจิงของแสง ไม่สามารถรวมแสงเลเซอร์มาไว้ที่จุดที่ทำการตัดวัสดุเพียงจุดเดียวได้ และส่งผลให้เส้นตัดของงานตัดเลเซอร์มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าปกติ และดูไม่สวยงาม วิธีตรวจสอบการเสื่อมสภาพของกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์ คือดูที่พื้นผิวของกระจกว่าสีเปลี่ยนไปจนดูคล้ายรอยไหม้หรือเปล่า และกระจกมีการลอกตัวหรือไม่ ถ้าพบว่ากระจกมีลักษณะดังกล่าวนี้ ให้เปลี่ยนเป็นอันใหม่ เพื่อคงคุณภาพของงานตัดเลเซอร์ให้มีเส้นตัดที่เล็กและคมชัดสวยงาม

4. ระบบเป่าลมที่ช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นงานตัดเลเซอร์เกิดไฟไหม้ ในระหว่างการใช้เครื่องตัดเลเซอร์ทำงานตัดเลเซอร์อยู่นั้น จะต้องมีท่อเป่าลมเชื่อมต่อไปยังหัวเลเซอร์ และคอยเป่าลมเพื่อดับไฟที่หัวเลเซอร์และบนชิ้นงานตัดเลเซอร์ ไม่ให้ไฟลุกลามมากเกินไป หากไม่มีระบบเป่าลมหรือระบบเป่าลมทำงานได้ไม่ดีตามปกติ อาจทำให้ไฟไหม้ชิ้นงานตัดเลเซอร์หรือก่อให้ความเสียหายร้ายแรงกับตัวเครื่องตัดเลเซอร์ได้ จึงควรตรวจสอบการทำงานของระบบเป่าลมทั้งก่อนใช้งานและระหว่างการใช้งานอยู่เสมอว่าทำงานได้ดีตามปกติ

5. ระบบควบคุมและสมองกลของเครื่องตัดเลเซอร์ที่ช่วยควบงานตัดเลเซอร์ให้มีความแม่นยำตรงตามแบบ เพื่อให้ชิ้นงานตัดเลเซอร์มีความสวยงามตามแบบที่ตั้งไว้ จึงควรตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมและสมองกลของเครื่องตัดเลเซอร์อยู่เสมอ และคอยหมั่นอัพเดทซอฟท์แวร์ที่ใช้เป็นประจำ

 

การดูแลส่วนต่าง ๆ ของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์

เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ใช้แก๊ส ออกซิเจน (O2) และ ไนโตรเจน (N2) เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนภายในเครื่อง และมีแหล่งกำเนิดแสงมาจากไดโอ เลเซอร์หลาย ๆ อันรวมกัน (Diode Laser) แล้วจึงรวมแสงไปไว้ที่เส้นไฟเบอร์ ก่อนจะส่งผ่านแสงเลเซอร์ไปยังหัวตัดอีกที แสงเลเซอร์ที่ได้จะมีขนาดเล็กมากและมีขนาดคงที่กว่าเครื่องตัดเลเซอร์แบบ CO2 จึงเหมาะกับการทำชิ้นงานตัดเลเซอร์ที่มีความบาง และต้องการความละเอียดของชิ้นงานตัดเลเซอร์

การดูแลส่วนต่าง ๆ ของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ สามารถทำได้ดังนี้

1. ระบบน้ำหล่อเย็น หมั่นเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นให้สะอาดเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน และในระหว่างทำชิ้นงานตัดเลเซอร์ ควรตรวจสอบระบบไหลเวียนของน้ำหล่อเย็นให้ทำงานตามปกติ รักษาอุณหภูมิโดยรอบในบริเวณที่เครื่องหล่อเย็นทำงานให้ไม่เกิน 40 องศา เพื่อให้ระบบผลิตน้ำหล่อเย็น ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากจะมีการปิดเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์เป็นเวลานาน ให้ระบายน้ำออกจากท่อน้ำทิ้งและระบบทำน้ำเย็นทั้งหมด

2. Protection Lens ที่ทำหน้าที่ปกป้องหัวตัดไฟเบอร์เลเซอร์ Protection Lens นั้นเป็นส่วนที่ช่วยป้องกันสิ่งไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ เช่น ฝุ่นหรือเศษวัสดุจากการตัด ไม่ให้กระเด็นขึ้นไปกระทบหัวตัดไฟเบอร์จนก่อให้เกิดความเสียหาย แต่หาก Protection Lens สกปรก ชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ก็จะทำให้แสงเลเซอร์จากหัวตัดที่ส่งไปยังหัว Nozzles ไม่อยู่ตรงตำแหน่งศูนย์กลาง และทำให้ลำแสงมีการหักเห ซึ่งจะทำให้ชิ้นงานตัดเลเซอร์ไม่สวยงาม หรือตัดชิ้นงานไม่ขาด หากพบว่าจุดโฟกัสของหัวตัดเลเซอร์เริ่มไม่เสถียร ควรตรวจสอบ Protection Lens ว่ามีฝ้า มีรอยขีดข่วน หรือรอยเปื้อนหรือไม่ หากพบว่า Protection Lens มีความสกปรกหรือเสื่อมสภาพ ควรเปลี่ยนเป็นอันใหม่ทันที

3. ทำความสะอาดโต๊ะตัดงาน เพื่อป้องกันชิ้นงานตัดเลเซอร์กระดกขณะตัดงาน โต๊ะตัดงานของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์จะมีลักษณะเป็นหนามเรียงกันหลาย ๆ อัน และมีร่องลึกระหว่างหนามแต่ละอัน ซึ่งอาจมีเศษวัสดุโลหะที่หลุดออกระหว่างการทำงานตัดเลเซอร์ หล่นลงไปตกค้างบริเวณหนามของโต๊ะตัดงานได้ หากไม่หมั่นทำความสะอาดโต๊ะตัดงานหลังการใช้งาน เศษวัสดุโลหะเหล่านั้นจะทำให้พื้นผิวของโต๊ะตัดงานไม่เรียบ และในระหว่างทำงานตัดเลเซอร์ ชิ้นงานอาจกระดกขึ้นมาหรือไม่สามารถวางชิ้นงานให้อย่างมั่นคงบนโต๊ะตัดงานได้ ส่งผลชิ้นงานตัดเลเซอร์มีความคลาดเคลื่อน

4. ทำความสะอาดถาดรองเศษชิ้นงานด้านล่างของเครื่องหลังการใช้งานทุกวัน ในระหว่างการทำชิ้นงานตัดเลเซอร์ จะมีเศษวัสดุจากการตัด หล่นลงไปที่ถาดรองเศษชิ้นงานที่อยู่ด้านล่างเครื่อง และสะสมอยู่บริเวณนั้น ซึ่งหากไม่มีการทำความสะอาดทิ้งเศษวัสดุเหล่านั้น อาจทำให้มีเศษวัสดุกระเด็นขึ้นมาทำอันตรายต่อส่วนประกอบของเครื่องได้ ซึ่งมีผลให้การเคลื่อนที่ของแกน X และ แกน Y ขาดความแม่นยำ อีกทั้งเศษวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นโลหะอาจสะท้อนแสงเลเซอร์กลับขึ้นมาบนชิ้นงานตัดเลเซอร์ อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ชิ้นงานตัดเลเซอร์เกิดการโก่งงอ

5. ตรวจสอบท่อส่งแก๊สและท่อเป่าลมอยู่เสมอ ท่อส่งแก๊สที่เป็นจุดกำเนิดความร้อนของเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ รวมถึงท่อเป่าลมที่ช่วยเป่าลดความร้อนและป้องกันไฟลุกไหม้ เมื่อผ่านการใช้งานไปนาน ๆ อาจเกิดรอยรั่วขึ้นได้ ทำให้ส่งแก๊สและส่งลมไปเป่าที่หัวตัดได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงควรตรวจสอบหารอยรั่วอยู่เสมอ วิธีการตรวจสอบคือใช้น้ำสบู่ทาบริเวณท่อทั้งสองประเภท หากพบว่าบริเวณใดมีสบู่ถูกเป่าจนเป็นฟองขึ้นมาจากท่อ แสดงว่าบริเวณนั้นมีรอยรั่ว ให้ทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยเร็ว

6. ตรวจสอบระบบกรองลมให้มีลมที่สะอาดอยู่เสมอ เนื่องจากเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ต้องใช้ลมในการช่วยตัดชิ้นงานตัดเลเซอร์ แต่หากลมที่ปล่อยออกมาจากระบบท่อเป่าลมไม่สะอาด เช่น มีฝุ่นละอองหรือมีความชื้น ก็จะส่งผลกระทบต่อ Protection Lens โดยตรง ทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือเสื่อมสภาพเร็วขึ้น นอกจากนี้ความชื้นที่มาพร้อมระบบเป่าลม ยังทำให้ความแม่นยำของงานตัดเลเซอร์ลดลงอีกด้วย


หากดูแลและบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้ว งานตัดเลเซอร์ที่ได้ ก็จะมีคุณภาพดีและมีความแม่นยำตรงตามแบบที่ต้องการ
ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดเครื่องตัดเลเซอร์ทุกครั้งทั้งก่อนและหลังใช้งานตัดเลเซอร์ รวมทั้งต้องมีตารางตรวจเช็คและบำรุงรักษาจากฝ่ายซ่อมบำรุงอย่างเป็นประจำสม่ำเสมออีกด้วย เช่นที่ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ เรามีเครื่องตัดเลเซอร์ทั้งแบบ CO2 และ ไฟเบอร์ ที่ผ่านการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเป็นอย่างดี เพื่อให้ชิ้นงานตัดเลเซอร์ของลูกค้าออกมาสวยงามได้มาตรฐานในการตัดอยู่เสมอ คุณจึงมั่นใจได้เมื่อใช้บริการของเรา

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error