ReadyPlanet.com
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร

งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร

เมื่อนำเหล็กไปทำตัดพับเหล็ก ต้องพิจารณาปัจจัยใดบ้าง
จึงจะได้ชิ้นงานตัดพับเหล็กที่ได้คุณภาพ

งานตัดพับเหล็ก


สำหรับการผลิตชิ้นส่วนโลหะต่าง ๆ เช่น อะไหล่รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงงานตกแต่งสถาปัตยกรรม เช่น กรุยเชิง คิ้ว หรือป้ายเหล็ก ก็จำเป็นต้องมีการตัดพับเหล็กเพื่อขึ้นรูปให้เป็นไปตามแบบที่วางไว้เสียก่อน แล้วจึงจะสามารถนำชิ้นงานที่ตัดพับเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปประกอบเป็นชิ้นงานต่าง ๆ ต่อไป

ในการ
ตัดพับเหล็กสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะมีการใช้เครื่องจักร CNC ในการตัดพับเหล็ก เนื่องจากเครื่องจักร CNC เป็นเครื่องที่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กำหนดองศาของการพับเหล็กได้อย่างเที่ยงตรง ไม่มีคลาดเคลื่อน และยังมีระบบตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานอีกด้วย โดยลูกค้าต้องมีไฟล์ 3D หรือ ไฟล์ CAD ของแบบที่ต้องการให้ตัดพับเหล็กมาให้ทางร้านตัดพับเหล็กตรวจสอบความยากง่ายของแบบ องศาต่าง ๆ ที่ต้องการพับขึ้นรูป และลำดับขั้นตอนของการตัดพับเหล็กต่อหนึ่งชิ้นงาน แล้วจึงตั้งโปรแกรมให้เครื่อง CNC ตัดพับเหล็กตามแบบที่กำหนด แต่หากไม่มีไฟล์ดังกล่าว สามารถให้ทางร้านตัดพับเหล็กช่วยออกแบบให้ได้

แต่การ
ตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพนั้น ไม่ใช่แค่เพียงนำเหล็กแผ่นมาตัดและนำไปพับขึ้นรูปเท่านั้น เพราะจะต้องมีการตรวจสอบด้วยว่าการตัดพับเหล็กชิ้นส่วนที่สำเร็จออกมา เป็นไปตามที่ออกแบบไว้และไม่มีความผิดพลาดใด ๆ หรือเปล่า ซึ่งงานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญ ดังต่อไปนี้

คุณภาพของงานตัดพับเหล็กที่ดี

 • พับเหล็กตามองศาที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ทั้งมุมโค้งและมุมฉาก
  งาน
  ตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพจะต้องพับเป็นมุมได้ถูกต้องตรงตามที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็นมุมฉาก 90 องศา หรือมุมป้านที่ทำมุมมากกว่า 90 องศา และมุมโค้งต่าง ๆ ซึ่งองศาของมุมจะต้องพอดีกับที่มุมกำหนดไว้โดยไม่มีการคลาดเคลื่อน

 • ตัดพับเหล็กได้ตามแบบที่กำหนด
  ไม่ว่าชิ้นงานของลูกค้าจะออกแบบให้มีการตัดพับเหล็กกี่ทบหรือทำมุมกี่องศา ก็ต้องสามารถตัดพับเหล็กออกมาให้ได้ตรงตามนั้น

 • สามารถพับชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้
  ชิ้นงานบางอย่างมีการพับขึ้นรูปที่ซับซ้อน เช่น ต้องพับขึ้นลงซ้ำกันหลายครั้ง และมีองศาในแต่ละพับไม่เท่ากัน จึงจำเป็นต้องตัดพับเหล็กอย่างละเอียดและพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีจำนวนพับทบและองศาการพับเหล็กที่ตรงตามแบบ

 • การตัดพับเหล็กให้มีขนาดเท่ากันทุกชิ้น
  ในการตัดพับเหล็กให้เป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอะไหล่ยานยนต์ ชิ้นส่วนเครื่องมือต่าง ๆ หรือชิ้นส่วนของวัสดุก่อสร้าง เช่น บานพับประตู ขอบประตู หน้าต่าง จำเป็นจะต้อง
  ตัดพับเหล็กให้มีขนาดเท่ากันทุกชิ้น ห้ามมีการคลาดเคลื่อนแม้แต่ชิ้นเดียว จึงจะถือว่าเป็นการตัดพับเหล็กที่ไก็มาตรฐาน

 • มีการคำนวณระยะพับที่แม่นยำ
  งาน
  ตัดพับเหล็กที่ผ่านการตัดเลเซอร์เหล็กมาก่อน จะทำให้ชิ้นงานพับเหล็กมีความแม่นยำมากขึ้น เพราะเครื่องตัดเลเซอร์จะคำนวณระยะพับที่ถูกต้องมาให้เรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถตัดพับเหล็กได้ถูกต้องตรงตามจุดพับที่วางไว้

 • มีแรงอัดที่เพียงพอต่อการพับเหล็กหรือโลหะที่มีความหนาได้
  เครื่องตัดพับเหล็กจะต้องมีแรงอัดที่เพียงพอต่อการตัดพับเหล็กในขนาดที่ต้องการ ดังนั้นก่อนใช้บริการร้านตัดพับเหล็กที่ใดก็ตาม ควรสอบถามและตรวจสอบขีดความสามารถในการ
  ตัดพับเหล็กของแต่ละร้านให้ดีเสียก่อน ว่าเครื่องจักรที่ทางร้านใช้ สามารถตัดพับเหล็กได้ที่ความหนาสูงสุดเท่าไหร่ เพราะบางร้านสามารถตัดพับเหล็กได้ที่ความหนาตั้งแต่ 1.2-12 มิลลิเมตร มีกำลังการพับมากกว่า 200 ตัน หรือบางร้านก็มีเครื่องจักรที่กำลังการพับอยู่ที่ 400 ตัน สามารถตัดพับเหล็กที่มีความหนาได้ถึง 25 มิลลิเมตร

 • สามารถตัดพับเหล็กได้ที่ความยาวเท่าไหร่
  เนื่องจากเหล็กที่นำมาตัดพับเหล็ก จะมีขนาดความยาวแตกต่างกันออกไป ตามแต่ละชิ้นงาน การตัดพับเหล็กที่ดีจึงต้องรองรับการตัดพับเหล็กที่มีขนาดยาวได้ โดยขนาดความยาวของเหล็กที่เครื่องจักรสามารถพับได้อยู่ที่ 4 เมตร

 • ขนาดที่พับได้ใหญ่สุดและเล็กสุด
  หากชิ้นงานมีปีกพับที่มีความพิเศษกว่าชิ้นงานตัดพับเหล็กทั่วไป เช่น มีปีกพับที่เล็กหรือใหญ่กว่าปกติ การตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ ก็ควรที่จะต้องรองรับการพับชิ้นงานที่ปีกพับมีขนาดเล็กหรือใหญ่ได้ตรงตามแบบ

 • เมื่อดัดพับเหล็กเสร็จแล้ว ชิ้นงานต้องไม่โก่ง ไม่แอ่นตรงกลางแผ่น
  ในกระบวนการ
  ตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพนั้น จะต้องมีการคำนวณค่าการดีดตัวกลับของเหล็กให้แม่นยำ เพื่อป้องกันแผ่นเหล็กกระเด้งตัวกลับจนโก่งงอ หรือแอ่นตรงกลางแผ่น

 • กำลังผลิตของเครื่องตัดพับเหล็กเพียงพอต่อความต้องการ
  ร้านรับตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพดี จะต้องสามารถรองรับการพับชิ้นงานในปริมาณมากได้ เพราะอุตสาหกรรมการผลิตบางอย่าง มีกำลังการผลิตสูง และมีความต้องการชิ้นส่วนที่เกิดจากการตัดพับเหล็กในปริมาณมาก ดังนั้นการตัดพับเหล็กจึงควรทำรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อผลิตชิ้นงานให้ได้ทันเวลา และได้ตามจำนวนที่ต้องการ


และหากคุณกำลังมองหาร้าน
ตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ ให้บริการตัดพับเหล็กด้วยเครื่องจักรทันสมัย พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็พร้อมให้บริการ ด้วยเครื่องจักรพับเหล็ก CNC จาก Amada ของประเทศญี่ปุ่น ที่ควบคุมตัดพับเหล็กด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความแม่นยำสูง รองรับการตัดพับเหล็กที่มีความหนาสูงสุด 25 มิลลิเมตร ยาว 4 เมตร และมีเครื่องจักรที่รองรับทั้งการตัดพับเหล็กขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เพื่อให้คุณได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพตรงตามแบบที่วางไว้

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error