ReadyPlanet.com
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน

การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน

ความแตกต่างการตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเลเซอร์ กับ การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยมือ

สำหรับงานสแตนเลสสั่งทำนั้น ก่อนจะนำสแตนเลสไปผลิตเป็นชิ้นงานได้ จะต้องนำสแตนเลสแผ่นมาตัดให้เป็นรูปทรงที่ต้องการเสียก่อน จากนั้นจึงนำไปดัด พับ ทำสี หรือเชื่อมเพื่อขึ้นรูป นอกจากนี้ในชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำที่ขึ้นรูปหรือเชื่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว การตัดก็ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ๆ ของงานสแตนเลสสั่งทำเช่นกัน

โดยการตัดสแตนเลสแผ่นนั้น มีทั้งการตัดด้วยเครื่องเลเซอร์และการตัดด้วยแรงงานคนโดยใช้ร่วมกับเลื่อยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งการตัดสแตนเลสแผ่นทั้งสองแบบนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนี้
 

การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเลเซอร์

การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเลเซอร์ในงานสแตนเลสสั่งทำนั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ เครื่องตัดเลเซอร์ Co2 ที่ใช้ส่วนผสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Co2), ไนโตรเจน(N2) และ ฮีเลียม(He) ในการสร้างจุดกำเนิดแสง และเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ ที่ใช้ก๊าซออกซิเจน (O2) กับ ไนโตรเจน (N2) ในการสร้างจุดกำเนิดแสง

การตัดสแตนเลสด้วยเลเซอร์เป็นการใช้ความร้อนจากเลเซอร์มาตัดชิ้นงานโลหะ เช่น สแตนเลสแผ่น โดยใช้ร่วมกับระบบ CNC ที่มีความแม่นยำในการตัดสูง เพราะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Autocad หรือ Solidwork ในการออกแบบและควบคุมการตัดสแตนเลสแผ่นให้ตรงตามแบบงานสแตนเลสสั่งทำที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 แบบที่นำมาใช้ในการตัดสแตนเลสแผ่นนั้น มีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน

 • AutoCad จะช่วยในเรื่องของการออกแบบที่หลากหลาย และสามารถนำมาใช้ในงานตัดสแตนเลสแผ่นได้ทั้งแบบ 2D และ 3D มีความแม่นยำในการตัดสูง
 • โปรแกรม Solidwork เหมาะกับการตัดสแตนเลสแผ่นเป็นชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำแบบ 3D โดยใช้ Parametric หรือตัวแปรทางคณิตศาสตร์มาควบคุมการตัดสแตนเลสแผ่น และสามารถจำลองชิ้นงานให้ดูก่อนได้ จึงทำให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้องตรงตามแบบที่วางไว้ และยังสามารถนำมาใช้ออกแบบงานสแตนเลสสั่งทำได้อย่างครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม 

ซึ่งการตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเลเซอร์มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือ 

 • งานตัดสแตนเลสด้วยเลเซอร์ 2D คือ การตัด เจาะ ฉลุชิ้นงานทั่วไป และชิ้นงานที่มีขนาดบางเช่น สแตนเลสแผ่น
 • งานตัดสแตนเลสด้วยเลเซอร์ 3D คือ การตัดชิ้นงานสแตนเลสที่มีการขึ้นรูปมาแล้ว

หลักการทำงานของเครื่องตัดสแตนเลสแผ่นหรือโลหะแผ่นด้วยเลเซอร์นั้น เครื่องจะทำงานโดยมีอุปกรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ ซึ่งผลิตแสงเลเซอร์ในช่วงความถี่คลื่นแคบที่มีความเข้มข้นสูง และจะส่งแสงเลเซอร์นั้นไปยังหัวตัด โดยแสงเลเซอร์จะถูกบีบลำแสงให้เล็กลงด้วยเลนส์ แล้วฉายลงไปบนวัสดุที่ต้องการตัด เช่น สแตนเลสแผ่น โลหะแผ่น แล้ววัสดุบริเวณที่แสงเลเซอร์ผ่าน ก็จะเกิดการหลอมละลายและขาดออกจากกัน 

ข้อดีของการตัดสแตนเลสด้วยเลเซอร์

 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมการตัด จึงสามารถกำหนดแบบที่จะตัดสแตนเลสแผ่นให้ตรงตามที่ต้องการได้
 • มีความเที่ยงตรงแม่นยำในการตัดสูง ตัดสแตนเลสแผ่นได้ตรงตามแบบที่วางไว้
 • ประหยัดเวลาในการตัดสแตนเลสแผ่น เพราะใช้เวลาในการตัดไม่นาน
 • สามารถตัดสแตนเลสแผ่นหรืองานสแตนเลสสั่งทำที่มีความละเอียดสูง เช่น งานเจาะรู งานฉลุลายบนสแตนเลสแผ่น และงานตัดสแตนเลสแผ่นเป็นรูปทรงต่าง ๆ
 • เลเซอร์แบบ 3D สามารถตัดชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำที่มีการขึ้นรูปมาแล้วได้
 • เครื่องทำงานได้ไว จึงสามารถรองรับการตัดสแตนเลสแผ่นและการตัดงานสแตนเลสสั่งทำที่มีปริมาณเยอะ ๆ ได้ 

ข้อเสียของการตัดสแตนเลสด้วยเลเซอร์

 • หากเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ 2D จะไม่สามารถตัดสแตนเลสแผ่นหนาได้ ความหนาสูงสุดของสแตนเลสแผ่นที่สามารถใช้เลเซอร์ 2D ตัดได้ คือ 25 มิลลิเมตร
 • เพราะใช้ความร้อนของเลเซอร์ในการตัดสแตนเลสแผ่นหรืองานสแตนเลสสั่งทำ โดยไม่ได้มีการหล่อเย็น จึงอาจมีรอยไหม้อยู่บนชิ้นงาน
 • หากสแตนเลสแผ่นหรืองานสแตนเลสสั่งทำมีความมันวาวมาก จะต้องทำการพ่นเคลือบเพื่อลดความมันวาวบนผิวของวัสดุเสียก่อน เพื่อลดการสะท้อนของแสงเลเซอร์
 • สิ้นเปลืองพลังงานในการตัด เพราะต้องมีการใช้ก๊าซในการสร้างแหล่งกำเนิดแสง 

การตัดสแตนเลสด้วยมือหรือแรงคน

การตัดสแตนเลสด้วยมือหรือแรงคน เป็นการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในการตัด มาทำการตัดสแตนเลสแผ่น หรือชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการตัดด้วยมือมีดังนี้

 • เลื่อยวงเดือน เป็นเลื่อยไฟฟ้าที่ใช้ใบมีดในการตัดแผ่นโลหะหรือสแตนเลสแผ่น โดยใบมีดที่เหมาะจะใช้ในการตัดสแตนเลสแผ่นที่มีความแข็ง คือใบมีดเพชรที่มีความคมและความแข็งแรงทนทาน ซึ่งในขั้นตอนการตัด จะต้องยึดสแตนเลสแผ่นหรือชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำไว้กับที่ โดยใช้โต๊ะตัดที่มีตัวล็อค จากนั้นใช้เลื่อยวงเดือนซึ่งเป็นเลื่อยไฟฟ้า มาทำการตัดสแตนเลสให้เป็นไปตามแบบที่ต้องการ
 • เลื่อยตัดสแตนเลสชนิดเปียก เป็นเลื่อยมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีการใส่น้ำลงไปด้านล่างของเครื่อง โดยน้ำจะช่วยหล่อเย็นในระหว่างการตัดสแตนเลสแผ่นหรือชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำ เพื่อช่วยลดความร้อนของโลหะในระหว่างการตัด ทำให้ไม่เกิดรอยไหม้บนชิ้นงาน แต่ควรใช้ร่วมกับใบเลื่อยชนิดตัดเปียกโดยเฉพาะ เช่น ใบมีดเพชรแบบเปียก เครื่องตัดสแตนเลสชนิดเปียกสามารถใช้ตัดได้ทั้งสแตนเลสแผ่นหรืองานสแตนเลสสั่งทำชนิดต่าง ๆ เช่น คิ้ว บัว หรือกรุยเชิง 

ข้อดีของการตัดสแตนเลสด้วยมือ โดยใช้เลื่อยไฟฟ้า

 • สามารถเลือกขนาดของใบมีดได้ตามความละเอียดของชิ้นงานที่ต้องการ
 • มีเลื่อยชนิดที่ช่วยลดความร้อนบนสแตนเลสแผ่นหรือชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำขณะตัด ทำให้ไม่เกิดรอยไหม้ รอยดำบนชิ้นงาน
 • สามารถใช้ตัดชิ้นส่วนของงานสแตนเลสสั่งทำชิ้นเล็ก ๆ ได้ เช่น คิ้ว บัว หรือกรุยเชิง
 • สามารถตัดสแตนเลสแผ่น หรือชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำที่มีความหนามาก ๆ ได้ ความหนาสูงสุดที่ตัดได้ คือ 100 มิลลิเมตร
 • ตัดเข้ามุมได้ดีมีความแม่นยำสูง
 • ใช้ตัดงานสแตนเลสสั่งทำได้หลากหลาย 

ข้อเสียของการตัดสแตนเลสด้วยแรงคน โดยใช้เลื่อยไฟฟ้า

 • ความแม่นยำในการตัดสแตนเลสแผ่นหรืองานสแตนเลสสั่งทำไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะต้องอาศัยความชำนาญของช่างเป็นหลัก
 • ไม่สามารถตัดชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำที่มีความละเอียดมาก ๆ หรืองาน 3D งานไดคัทได้
 • ลักษณะการใช้งานค่อนข้างอันตราย หากใช้งานอย่างขาดความระมัดระวัง
 • เพราะต้องใช้แรงคนในการตัดร่วมกับตัวเครื่องทุกขั้นตอน จึงตัดชิ้นงานได้ช้า ไม่เหมาะกับการตัดชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำในปริมาณมาก ๆ และงานที่ต้องการความรวดเร็ว

การตัดสแตนเลสแผ่นงานสแตนเลสสั่งทำด้วยเครื่องตัดเลเซอร์และการใช้แรงคนร่วมกับเลื่อยไฟฟ้านั้น มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป จึงควรเลือกใช้งานให้ตรงตามความต้องการ โดยพิจารณาจากประเภทและลักษณะของชิ้นงาน ดังนี้

 • ความหนา-บางของวัสดุ
 • เส้นรอบแบบ
 • จำนวนรูหรือลายฉลุ
 • จำนวนมุมและองศาของมุม
 • จำนวนชิ้นงานที่สั่ง มีปริมาณมากหรือน้อย
 • งานสแตนเลสสั่งทำที่จะตัด เป็นงานประเภทใด เช่น งาน 3D, งานไดคัท, งานสแตนเลสสั่งทำที่มีการขึ้นรูปมาแล้ว หรืองานงานสแตนเลสสั่งทำชิ้นเล็ก ๆ เช่น คิ้วหรือกรุยเชิง

 

เมื่อทราบความต้องการและรายละเอียดของงานแล้ว จึงเลือกใช้วิธีการตัดสแตนเลสแผ่นหรืองานสแตนเลสสั่งทำตามความเหมาะสม และหากคุณกำลังต้องการตัดชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำหรือตัดสแตนเลสแผ่นสำหรับใช้ในงานตกแต่งและงานชิ้นส่วนต่าง ๆ พี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ ก็พร้อมให้บริการทั้งตัดเลเซอร์ 2D และ ตัดเลเซอร์ 3D ที่มีความละเอียดและความแม่นยำสูง ยิ่งหากเป็นงานด่วนหรืองานปริมาณมาก ยิ่งควรเลือกใช้บริการของพี แอนด์ เอส สแตนเลสสตีล เซ็นเตอร์ เพราะเพียงส่งแบบงานมาทางอีเมล เราก็พร้อมตัดชิ้นงานให้คุณและจัดส่งภายใน 2-3 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 15 ปี พร้อมเครื่องจักรที่ทันสมัยและช่างผู้ชำนาญการ คุณจึงมั่นใจได้เลยว่า ชิ้นงานสแตนเลสสั่งทำของคุณจะสวยเนี้ยบตรงตามแบบแน่นอน

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error