ReadyPlanet.com
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท

เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท

ความแตกต่างของเครื่องตัดเลเซอร์


         แต่เดิมนั้นเครื่องตัดเลเซอร์นั้น ถูกนำมาใช้กับงานที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกราว 57 ปีก่อน (ค.ศ. 1965) โดยบริษัทสัญชาติอังกฤษที่ผลิตเครื่องตัดเลเวอร์ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการเจาะรูเพชร จากนั้นจึงถูกพัฒนาและดัดแปลงการใช้งานลักษณะอื่นๆ ในอุตสาหกรรมมากขึ้น เช่น นำไปใช้ในงาน
เลเซอร์ตัดเหล็ก ไทเทเนียม หรือเลเซอร์สแตนเลส เป็นต้น

เครื่องตัดเลเซอร์ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวัสดุที่มีคุณภาพสูงมากซึ่งมักจะมีความรวดเร็วในการตัด โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อน การใช้เลเซอร์ในการตัดจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและแม่นยำอย่างมากทีเดียว โดยระบบการตัดด้วยเลเซอร์นี้จะใช้ความร้อนผ่านไปบนวัตถุ ทำให้วัตถุบริเวณที่โดนความร้อนจากลำแสงละลายอย่างรวดเร็วและถูกตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างละเมียดสวยงาม อีกทั้งเครื่องตัดเลเซอร์ดังกล่าวก็มี 2 แบบด้วยกัน คือแบบตัดด้วยมือ และแบบติดตั้งกับระบบ CNC ที่ควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์

 

เครื่องตัดเลเซอร์

         คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดวัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีสำหรับการตัดชิ้นงานที่มีคุณภาพภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว สามารถตัดวัสดุทั่วไปที่มีขนาดไม่หนามาก ปัจจุบันสามารถตัดได้หนาถึง 15มม สามารถตัดวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ การตัดโดยใช้เลเซอร์ เป็นการใช้ความร้อนจากลำแสงเลเซอร์ ซึ่งเป็นแสงที่มีช่วงความถี่คลื่นแคบ มีความเข้มและพลังงานสูงผ่านไปบนวัสดุ ทำให้บริเวณจุดที่รับลำแสงหลอมละลาย โดยเมื่อเคลื่อนแนวลำแสงนี้ ก็จะทำให้สามารถตัดชิ้นวัสดุได้ เครื่องตัดเลเซอร์ มีทั้งแบบตัดด้วยมือ และแบบติดตั้งกับระบบ CNC ซึ่งควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อน การใช้เลเซอร์ในการตัดจะได้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจและแม่นยำอย่างมากทีเดียว โดยระบบการตัดด้วยเลเซอร์นี้จะใช้ความร้อนผ่านไปบนวัตถุ ทำให้วัตถุบริเวณที่โดนความร้อนจากลำแสงละลายอย่างรวดเร็วและถูกตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างละเมียดสวยงาม อีกทั้งเครื่องตัดเลเซอร์ดังกล่าวก็มี 2 แบบด้วยกัน คือแบบตัดด้วยมือ และแบบติดตั้งกับระบบ CNC ที่ควบคุมการตัดด้วยคอมพิวเตอร์

เนื่องจากเครื่องตัดเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยให้ชิ้นงานโลหะต่างๆ มีความสวยงาม คุณภาพสูง เพราะมีความแม่นยำและใช้ระยะเวลาในการตัดที่รวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงเนื่องจากสามารถผลิตงานได้จำนวนมากในระยะเวลาที่สั้นลง จึงทำให้เกิดความนิยมในการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จนเครื่องตัดโลหะแบบดังเดิมถูกทนแทนไปด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ จึงทำให้เกิด
ร้านเลเซอร์คัท ที่รับตัดเหล็กและสแตนเลสกันมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเอง

ซึ่งคำว่าเลเซอร์ (LASER) นั้นความจริงแล้วเป็นคำย่อที่มาจากประโยคที่อธิบายถึงหลักการทำงานของมันก็คือ Light Amplification Stemulated Emission of Radiation แปลให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เครื่องเลเซอร์นั้นทำงานผ่านแหล่งกำเนิดแสงที่สร้างจากการแผ่รังสีจากเคลื่อนแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนผ่านกระจก 2 ชั้นและส่งแรงดันไปยังพื้นผิวของวัตถุหรือชิ้นงานต่างๆ จนทำให้วัตถุนั้นหลอมละลายและขาดออกจากกัน โดยความกว้างของการตัดด้วยเครื่อง
เลเซอร์ตัดเหล็ก จะมีขนาดที่เล็กมาก จึงช่วยให้ชิ้นงานที่ได้มีความสวยงามมากกว่าการตัดด้วยวิธีการอื่น

ประเภทของเครื่องตัดเลเซอร์ที่ “ร้านเลเซอร์คัท” ใช้กันมีกี่แบบ? และมีความแตกต่างกันอย่างไร?

         ความจริงแล้วการจำแนกประเภทของเครื่องตัดเลเซอร์นั้น สามารถจำแนกได้ 2 แบบคือ แบ่งประเภทตามแหล่งกำเนิดแสง และแบ่งประเภทตามการเคลื่อนที่ของแสงเลเซอร์ ซึ่งแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของ2 แบบดังที่กล่าวไป และความเหมาะสมในการนำมาใช้งานด้วย การดังนี้

 1. ประเภทของเครื่องตัดเลเซอร์ที่แบ่งตามแหล่งกำเนิดแสง : ได้แก่

  • CO2 Laser : แหล่งกำเนิดของแสงเลเซอร์ชนิดนี้มาจากหลอด CO2 ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2), ไนโตรเจน (N2) และฮีเลียม (He) ในอัตราส่วน 1:1:10 บรรจุในหลอดแก้ว 3 ชั้น ที่ให้ความยาวของคลื่น 10.6 uM (10600 นาโนเมตร) ซึ่งเป็นลำแสงที่ตามองไม่เห็น

   โดยการทำงานของหลอด CO2 จะมีกำลังวัตต์อยู่ที่ประมาณ 30-180 วัตต์ จึงเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ที่เหมาะสำหรับงานที่ไม่ใช่โลหะ เช่น ไม้, หนัง, แผ่นพลาสติก, หรือแผ่นอะคริลิก ที่สามารถใช้งานได้ทั้งตัด เชื่อมและค้วาน และเนื่องจากมีความยาวคลื่นที่ตาไม่สามารถมองเห็นได้ ขณะที่ใช้เครื่องเลเซอร์นี้
   ร้านเลเซอร์คัท จึงควรให้ผู้ปฏิบัติงานควรสวมแว่นนิรภัยเพื่อป้องกันดวงตาให้ปลอดภัยจากแสงเลเซอร์ ก่อนปฏิบัติทุกครั้ง

   ถึงแม้เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้จะเหมาะสำหรับงานที่ไม่ใช่โลหะ แต่ความจริงแล้วก็สามารถนำไปใช้ในงาน
   เลเซอร์ตัดเหล็ก หรือ เลเซอร์สแตนเลส รวมถึงอะลูมิเนียมได้เช่นกัน แต่จะต้องใช้ช่างผู้ชำนาญงานและเชี่ยวชาญสูง ในการเครื่อง CO2 Laser ในการตัดโลหะ จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่ นั่นเอง  


  • Diode Laser : แหล่งกำเนิดของแสงก็มีจากอุปกรณ์ตามชื่อที่เรียกว่า Diode (ไดโอด) ที่เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ได้จากการนำสารกึ่งตัวนำชนิดP และสารกึ่งตัวนำชนิดN มาต่อชนกัน ซึ่งมีคุณสมบัติยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียว โดยแสงที่มาจากไดโอดนั้นมีขนาดเล็กมากอยู่ในช่วง UV 405 – 1080 นาโนเมตร ซึ่งเป็นแสงที่ตาของเราสามารถมองเห็นได้ โดยขณะที่ปฏิบัติงานเมื่อคุณสวมแว่นตา นิรภัยจะสามารถมองเห็นแสงเป็นสีน้ำเงินหรือสีม่วงได้นั่นเอง 

   และเนื่องจากเครื่องเลเซอร์ชนิดนี้มีขนาดของลำแสงที่เล็กมาก จึงไม่สำหรับงาน
   เลเซอร์ตัดเหล็ก หรือเลเซอร์สแตนเลส แต่จะนิยมใช้เป็นอุปกรณ์การแพทย์และการเสริมความงาม เช่น การเลเซอร์แก้รอยสิวและแผลเป็น หรือการจี้ไฝหรือติ่งเนื้อ เป็นต้น 


  • Fiber Laser : แหล่งกำเนิดของแสงชนิดนี้มาจาก Diode (ไดโอด) หลายๆ ตัวมารวมแสงกันผ่านที่เส้นไฟเบอร์นำแสง ที่จะนำไปสู่หัวเลเซอร์และโฟกัสไปจุดเดียวที่มีขนาดเล็กมาก ซึ่งถือเป็นเลเซอร์ที่มีกำลังสูงที่สุดมากกว่าเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดอื่นๆ 

   โดย Fiber Laser สามารถรองรับการตัดด้วยกำลังของไฟเบอร์เลเซอร์มากถึง 6000-12,000 วัตต์ จึงนิยมมากในการนำมาใช้งานแกะสลักโลหะ เพราะมีความแม่นยำสูง และตัดโลหะที่ ร้าน
   รับตัดเหล็ก หรือ ร้านเลเซอร์คัท นิยมใช้กันเพราะสามารถตัดโลหะที่มีความหนาได้ ตั้งแต่ 0.5mm ไปจนถึง 50mm (ขึ้นอยู่กำลังของเครื่องเลเซอร์) ส่วนประเภทแก๊สที่ใช้ในการตัดมี 2 ชนิด คือ ออกซิเจน (O2) กับ ไนโตรเจน (N2) ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ต้องการตัด เป็นต้น 

   ข้อดีของ Fiber Laser นี้ที่เหมาะกับงาน
   เลเซอร์ตัดเหล็ก หรือเลเซอร์สแตนเลส คือมีชั่วโมงในการทำงานสูงมากถึง 25,000 ชั่วโมง ทำให้แสงเลเซอร์ที่ถูกส่งออกมามีความคงที่ ทำให้ชิ้นงานมีคุณภาพและสวยงามมากกว่าเครื่องเลเซอร์ Co2 ส่วนข้อเสียก็คือ อาจจะนำมาใช้งานหลากหลายไม่ได้เหมือน เครื่องเลเซอร์ Co2 เพราะไม่สามารถนำมาใช้งานกับวัสดุที่ไม่ใช่โลหะได้ 


  • YAG Laser (Yttrium-Aluminum Garnet Laser) : หรือบางครั้งถูกเรียกว่า YVO (Vanadate crystal laser) หรือเรียกง่ายๆ ว่า Gentle Yag ซึ่งมีวิธีการปล่อยเคลื่อความถี่ของแสงผ่านผลึกของ Yttrium Aluminum Garnet มีช่วงความยาวคลื่นประมาณ 532 นาโนเมตร โดยสามารถมองเห็นแสงสีเขียวได้

   เครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความประณีตและงานต้องการความละเอียดสูง เช่น งานฉลุลาย หรืองานตัดตัวอักษรสำหรับโฆษณา โดยข้อดีของเครื่องเลเซอร์ชนิดนี้ก็คือสามารถใช้ตัดโลหะได้ทั้ง
   เลเซอร์ตัดเหล็ก ทองแดง ทองเหลือง แผ่นสังกะสี อลูมิเนียมหรือเลเซอร์สแตนเลส รวมถึงวัตถุที่ไม่ใช่โลหะได้ ไม่ว่าจะเป็น แผ่นพลาสติก หรืออะคริลิกได้YAG Laser นี้ สามารถใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมเพราะต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีชั่วโมงการทำงานต่ำกว่าเครื่องตัด Fiber Laser อีกด้วย


 2. ประเภทของเครื่องตัดเลเซอร์ที่แบ่งตามการเคลื่อนที่ของหัวเลเซอร์ : ได้แก่

  • Cartesian หรือ หัวเลเซอร์เครื่องที่ในแกน XY : การเคลื่อนที่ของเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้ จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วอยู่ที่ประมาณ 200mm/Sec เพราะหากใช้การเคลื่อนที่ที่เร็วเกินไปจะทำให้ชิ้นงานที่ได้ไม่คมชัด ซึ่งระบบหัวเลเซอร์ชนิดนี้มักพบได้จาก เครื่องตัดเลเซอร์แบบ CO2 และ Fiber Laser


  • Galvano หรือการกวาดแสงโดยใช้กระจก 2 บาน : การเคลื่อนท่ีของเครื่องตัดเลเซอร์ชนิดนี้ จะใช้กระจก 2 บาน เป็นตัวหักเหลำแสงของเลเวอร์ไปยังจุดต่างๆ มักพบได้จาก เครื่องตัดเลเซอร์แบบ Fiber Laser Marking และการเคลื่อนที่ของแสงนั้นมีความเร็วมากประมาณ 5000mm/Sec เนื่องจากเลเซอร์ชนิดนี้จะตั้งฉากที่จุดกึ่งกลาง และจะตกกระทบเป็นมุมมากขึ้นเรื่อยจากจุดกึ่งกลาง ทำให้คุณภาพของชิ้นงานจะลดลงเมื่ออยู่บริเวณขอบนั่นเอง จึงถือว่ายังเป็นข้อเสียของหัวเลเซอร์ชนิดนี้ นั่นเอง


  • Hybrid Cartesian & Galvano : ชื่อก็บอกว่าเป็นไฮบริด วึ่งนั่นก็หมายความว่า เป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการหักเหแสงแบบ Galvano ควบคู่ไปกับการเดินเครื่องตามแกน XY ซึ่งเป็นพัฒนาให้แก้ไขข้อเสียของทั้ง 2 ระบบข้อต้นมาทำให้ดีขึ้น โดยการทำให้สามารถเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นในและแสงเลเซอร์ก็ยังตกกระทบได้มุกฉากอยู่เสมอ จึงทำให้ได้ชิ้นงานที่สวย แม่นยำ และจำนวนมากขึ้นในขณะที่ใช้เวลาเท่าเดิมนั่นเอง


หากท่านกำลังมองหา
รับตัดเหล็ก หรือ ร้านเลเซอร์คัท ที่สามารถเลเซอร์ตัดเหล็ก สเตนเลสหรือโลหะต่างๆ ที่มีความประณีตและสวยงาม บริษัท P&S Stainless Steel Center มีความชำนาญงานชนิดนี้ พร้อมกับช่างผู้มีประสบการณ์พร้อมร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดให้คุณ

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error