ReadyPlanet.com
งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก

งานสแตนเลสสั่งทำ เชื่อมสแตนเลส เชื่อมเหล็ก

เทคนิควิธีการแก้ไขรอยต่อเหล็กในงานโครงสร้าง


     
 เพราะในงานโครงสร้างเหล็ก ไม่ว่าจะเป็นงานเฟอร์นิเจอร์, ชิ้นส่วนเครื่องจักรอุตสาหกรรม ตู้หรือคอนโทรล ฯลฯ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการประกอบชิ้นงานแต่ละชิ้นจะมีวัสดุมาตราฐาน ก็คือ 4x8 และ 5x10 ฟุต ซึ่งถ้าชิ้นงานของคุณมีขนาดที่ใหญ่กว่าแผ่นเหล็กมาตราฐานและไม่ต้องการรอยต่อเลย ก็จะมีวิธีการที่สามารถทำได้ เช่น การหา Material ขนาดพิเศษ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการทำค่อนข้างสูง เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการหลายขั้นตอนที่ยากปกติ เช่น การขนย้าย, การทำงานของเครื่องจักรที่ทำงานยากมากขึ้นเพราะชิ้นงานมีขนาดใหญ่ หรือสรรพกำลังของช่างเทคนิคต่างๆ ในการดูและประกอบชิ้นงาน นั่นเอง ซึ่งวิธีการที่สามารถทำได้ก็คือ การเชื่อมโดยใช้ Joint รูปแบบต่างๆ ในการต่อขนาดชิ้นงานให้ได้ขนาดและรูปทรงที่ลูกค้าต้องการ แต่วิธีการนี้ สิ่งหนึ่งที่คุณหลีกเลี่ยงแทบไม่ได้เลยก็คือ “รอยต่อจากการเชื่อมเหล็ก” ถ้าหากลูกค้าไม่ต้องการให้ชิ้นงานมีรอยต่อที่ดูไม่สวยงาม ก็ต้องเพิ่มกระบวนการเก็บรอยต่อ เช่น การพับไปหลบไม่ให้เห็นหัวน็อตบ้าง, หรือเก็บรอยต่อไม่ให้อยู่ในระดับสายตา ฯลฯ ซึ่งนั่นก็จะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการทำงานด้วย

 

นอกจากนั้น ปัจจัยในการพิจารณาเลือก วิธีแก้ไขรอยต่อ ที่สำคัญก็คือพื้นที่ในการเก็บชิ้นงานของลูกค้า ซึ่งในกรณีที่ชิ้นงานของลูกค้ามีขนาดใหญ่กว่าลิฟท์ขนย้าย ซึ่งทีมงานของ P&S Stainless Steel Center ไม่สามารถยกชิ้นงานกลับมาทำเองได้ ก็จะมีวิธีการให้เลือกใช้ได้คือ “การใช้สีโป๊ว”

 1.  วิธีแก้ไขรอยต่อ ด้วยการใช้สีโป๊ว
        ผิวงานของชิ้นงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากรอยต่อ ชนอย่างการ Butt Joint และบางครั้งชิ้นงานจะอาจจะเกิดการบุบยุบ พองหรือฉีกขาดได้ ซึ่งยากมากต่อการคาดคะเนในสิ่งที่จะเกิดได้ โดยขั้นตอนก่อนที่จะทำการโป๊วสีเพื่อแก้ไขรอยต่อนี้ จะต้องเคาะให้รอยพองยุบนั้นเข้ารูปเดิมเสียก่อน หรือหากฉีกขาดจะต้องเชื่อมประสานกันให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงขัดด้วยเครื่องขัดให้สีเดิมหลุดออกและขัดบริเวณที่นูนขึ้นมาให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นจึงเป็นขั้นตอนของการลงสี เพื่ออุดพอกหรือเสริมให้ส่วนของรอยต่อนั้นราบเรียบมากยิ่งขึ้น 

  การแก้ไขรอยต่อจากการ
  เชื่อมเหล็ก ด้วยการโป๊วสีนั้น สำหรับที่ P&S Stainless Steel Center จะส่งทีมงานเข้าไปยังที่พื้นที่หน้างานของลูกค้า เพื่อประเมินความยากง่ายของการเก็บรอยต่อ ขนาดชิ้นงาน ขนิดพื้นที่หน้างาน อีกทั้งสีที่นำมาแก้ไขรอยต่อก็จะต้องเลือกใช้สีที่ไม่ต้องอบ นอกจากนั้นการเลือกให้เหมือนกับสีเดิมมากที่สุดก็จะเพิ่มความยากในการแก้ไขรอยต่อ ซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเพราะมีความซับซ้อนในการปฏิบัติงานนั่นเอง 

  ประเภทของสีโป๊วนั้น สามารถแบ่งได้หลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งส่วนประกอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วยผงสีที่มีเนื้อหยาบแต่ขัดง่าย ซึ่งในงานซ่อมรอยต่อจากการ
  เชื่อมเหล็ก จะนิยมใช้สีพลาสติกในการพอกเสริมเพื่อซ่อนรอยบุบ ซึ่งสีโป๊วพลาสติกจะต้องผสมกับตัวทาแข็งเพื่อช่วยให้สีแข็งตัวและแห้งได้ไวขึ้น ซึ่งข้อดีของการใช้สีพลาสติกก็คือ ใช้ตกแต่งรอยต่อได้เรียบ ใช้งานง่าย สะดวกและแห้งเร็ว ส่วนข้อเสียก็คือ หากผสมตัวทาแข็งไม่ทั่ว หรือถ้าโป๊วหนาเกินไปจนทำให้สีแห้งไม่ดี ก็จะทำให้บริเวณที่โป๊วสีเกิดการพองตัว แตกกระเทาะได้ง่าย

  นอกจากนั้นวิธีแก้ไขรอยต่อด้วยการโป๊วสีนั้น มักจะมีข้อจำกัดในการทำงานเนื่องจากบางครั้งเราต้องส่งทีมช่างเข้าไปหน้างาน เพราะมีปัญหาเรื่องการขนย้ายชิ้นงาน ซึ่งบางครั้งถ้าหน้างานเป็นตึกสูงการขนย้ายงานต้องใช้ลิฟท์ หากขนาดของลิฟท์ใหญ่ไม่มากพอ การทำงานก็จะมีแค่วิธีส่งช่างเข้าไปโป๊วสีและพ่นสีเพื่อทำแก้ไขรอยต่อที่หน้างานของลูกค้านั่นเอง


 2. วิธีแก้ไขรอยต่อด้วยการเชื่อมเหล็ก
        เป็นวิธีการที่มีหลายรูปแบบให้เลือกใช้งาน และโดยทั่วไปช่างต่างๆ ก็มักจะใช้วิธีการนี้ แต่การเก็บรอยต่อด้วยวิธีการนี้ก็จะไม่ค่อยสวยงาม เพราะการเชื่อมนั้นเป็นวิธีการที่ใช้ความร้อนในการเชื่อมต่อโลหะ ซึ่งจะทำให้บริเวณที่เชื่อมนั้นเกิดการพองตัวหรือยุบตัว โดยที่ช่างที่คาดคะเนได้เลยว่าชิ้นงานนั้นจะเกิดการยุบหรือพองตัวซึ่งประเภทของการเชื่อมที่ P&S Stainless Steel Center ทำได้นั้น มีอยู่ 4 ประเภทคือ

  • การเชื่อม TIG, MIG และ ARC บน 3D Welding Table : เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่แข็งแรงสวยงามและเที่ยงตรง อีกทั้งรอยต่อที่ได้จากการเชื่อม ด้วยเครื่อง 3D Welding Table ยังมีความสวยงามกว่าวิธีการเชื่อมแบบดั้งเดิม

  • การเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ : คือกระบวนการหนึ่งของการเชื่อมวัสดุ ที่สามารถลดขั้นตอนการเก็บงานตรงรอยเชื่อมได้ เนื่องจากรอยเชื่อมที่ได้จากหุ่นยนต์จะเป็นรอยเชื่อมที่เล็ก นอกจากนั้นวิธีการนี้จะช่วยลดเวลาและลดต้นทุนได้ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับการผลิตแบบจำนวนมาก (Mass Production)

  • การเชื่อมด้วยเลเซอร์ 3D VZ20 : เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง โดยการเชื่อมด้วยวิธีนี้ก็จะได้รอยต่อที่สวยงามอีกด้วย

  • การเชื่อมแบบจ่อจุด (Spot Welding) : ซึ่งเป็นการเชื่อมโดยการนำโลหะ 2 แผ่นมาวางซ้อนกัน แล้วใช้กระแสไฟฟ้าในการทำให้โลหะหลอมติดกัน ใช้ได้กับชิ้นงานที่มีความหนาไม่เกิน 3 mm

 

      อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่า การเชื่อมนั้นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนั่นก็คือ รอยต่อ ไม่ว่าช่างเชื่อมจะมีฝีมือและทักษะมากขนาดไหน รอยต่อก็ยังคงมีปรากฏในงานอยู่ดี ซึ่งหากต้องการให้เก็บรอยต่อให้เนียนสวยมากที่สุด โดยวิธีแก้ไขรอยต่อด้วยการเชื่อมนี้ อาจจะต้องเพิ่มกระบวนการและขั้นตอนบางอย่าง เพื่อความเรียบเนียนและสวยงามของชิ้นงาน เช่น การยิง Butt เพื่อเป็นการหลบรอยต่อ, การพับหรือการพ่นสี เป็นต้น ในบางกรณีที่เป็นชิ้นที่งานที่ขนาดใหญ่ การเชื่อมแบบ Butt Joint ซึ่งก็คือรอยต่อที่นำขอบโลหะ 2 ชิ้นมาประกบชนกัน โดยผิวของชิ้นงานอยู่ในระนาบเดียวกัน ซึ่งหลายครั้งอาจจะเกิดรอยขอบที่เผยอออกมา ซึ่งก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อย ฉะนั้นการเก็บรอยต่อให้ดูสวยงามก็จะต้องมีการพับเพิ่มเข้ามา เพื่อให้เป็นสันขึ้นมาพอเราทำการเชื่อมเพื่อเก็บรอยต่อมันก็จะช่วยให้ชิ้นงานเรียบร้อยมากขึ้นนั่นเอง กระบวนการหรือขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาในการแก้ไขรอยต่อจากการเชื่อมเหล็ก ดังที่เราได้กล่าวนี้ แน่นอนว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามามากขึ้น

 

ซึ่งตามหลักการของการประเมินค่าใช้จ่ายของ P&S Stainless Steel Center เบื้องต้น ดังนี้

 • ค่าวัสดุหรือ Material
 • ขนาดของชิ้นงาน
 • ค่าใช้จ่ายในกระบวนการต่างๆ อาทิ การพับ, การพ่น, การขัดเจียร หรือการถอดชิ้นส่วนงาน (ในกรณีที่ชิ้นงานขนาดใหญ่ แต่สามารถถอดชิ้นส่วน
 • เพื่อทำการเก็บรอยต่อบริเวณที่ต้องการได้)
 • ความยากง่ายในการแก้ไขรอยต่อ
 • การทำสี (คิดเป็นตารางเมตรของพื้นที่)
 • การเชื่อม (คิดเป็นตามความยาวของแนวเชื่อม)
 • ประเภทของสีที่ใช้

 

      อย่างไรก็ตาม งานโครงสร้างเหล็กของ P&S Stainless Steel Center ที่บางครั้งเป็นงานแบบ Custom Made ที่บางครั้งลูกค้าต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียดประณีตมากที่สุด ซึ่งลูกค้าประเภทนี้ก็จะเลือกมาใช้บริการที่ P&S Stainless Steel Center เพราะว่าเรามีช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์และชำนาญงาน ที่จะประเมินชิ้นงานของลูกค้าและสามารถชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ ในการทำ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและทางเลือกเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตชิ้นงานได้ตั้งแต่ก่อนจะเริ่มงาน อีกทั้งยังมีเทคโนโลยี เครื่องจักรที่ทันสมัยทั้งในการผลิต การแก้ไขรอยต่อจากการเชื่อมเหล็ก ฯลฯ พ่นสีโลหะ, พับ, ตัดและม้วน หลากหลายวิธี เพื่อสร้างสรรค์งานที่ดีที่สุดให้คุณ และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
บริษัท พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด

Tel : 081-618-0778, 081-615-4296, 082-782-8654, 02-753-7753
Fax : 02-753-7770
Email : 
pands_stainless@yahoo.com
LINE : 
@psmetal
Facebook : 
@psstainlesssteel
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

ความแตกต่างของการทำวีคัทจากเครื่อง NC และ CNC
งานคิ้วและกรุยเชิงด้วยเทคนิค วีคัท ใช้ในงานตกแต่งอะไรบ้าง?
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
วิธีดูงานเนี้ยบ VS งานหยาบ ในการพับและม้วนโลหะของชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์
ตัดพับโลหะและการเชื่อมโลหะ ขั้นตอนในการทำชิ้นส่วนของเครื่องจักรหลายประเภท
5 สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนออกแบบงานพับเหล็กและงานดัดโค้ง
เทคนิคการทำ วีคัท อย่างไรให้ได้ชิ้นงานที่สวยสำหรับงานตกแต่ง
การนำท่อสแตนเลส ท่อเหล็ก และเพลาเหล็กขนาดต่าง ๆ ไปใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม
การทำสีโลหะทองเหลืองและทองแดง
ไฟเบอร์เลเซอร์ตัดทองแดง ทองเหลือง เหมาะกับการผลิตชิ้นงานแบบไหน
งานสแตนเลสแบบใด ที่เหมาะกับการตัดพลาสมา
ความแตกต่างระหว่างคิ้วสแตนเลสสำเร็จรูปและคิ้วสแตนเลสแบบสั่งทำ
ไอเดีย เลือกสีคิ้วสแตนเลสให้เข้ากับกระเบื้อง สไตล์ Mood&Tone
คุณสมบัติของเหล็กเกรดต่าง ๆ ส่งผลต่อแรงดันในการตัดพับเหล็กอย่างไร
นวัตกรรม Anti-Fingerprint บนสแตนเลสแผ่น
การทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องเลเซอร์เหล็กกับ AutoCAD
เลเซอร์เหล็กรูปแบบใดบ้าง ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ตัดเลเซอร์ 3D สามารถใช้ตัดงานขึ้นรูปโลหะแบบไหนได้บ้าง
เลเซอร์เหล็กและตัดพับเหล็ก เหมาะกับการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมใดบ้าง
ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวงานสแตนเลสสั่งทํา
เลเซอร์ตัดเหล็กกับความหนา-บางของวัสดุ
งานสแตนเลสสั่งทํากับงานสถาปัตยกรรม
เศษจากการเลเซอร์เหล็ก สามารถนำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง
ลักษณะการใช้งานของคิ้วสแตนเลสตัว T และ ตัว U
การออกแบบและเลือกใช้หลอดไฟ LED สำหรับป้ายอักษรโลหะ
วิธีแก้รื้อ แก้ไขป้ายอักษรโลหะ ให้พื้นผิวเสียหายน้อยที่สุด
ปัจจัยที่ทำให้งานขึ้นรูปโลหะไม่ได้คุณภาพ มีอะไรบ้าง
ข้อห้ามที่ไม่ควรทำกับพื้นผิวคิ้ว/กรุยเชิงสแตนเลส
ทำไมต้องใช้ คิ้ว /กรุยเชิงสแตนเลสในการตกแต่งอาคาร
การติดตั้งคิ้วสแตนเลส กรุยเชิงสแตนเลส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีป้ายอักษรโลหะและป้ายประเภทอื่น ๆ
ประโยชน์ของการใช้ป้ายอักษรโลหะในธุรกิจ
วิธีการบำรุงรักษาป้ายอักษรโลหะเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
ไอเดียการออกแบบป้ายอักษรโลหะให้เหมาะกับธุรกิจ
ประโยชน์ของการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
วิธีการพับโลหะแผ่น
ขั้นตอนการขัดผิวงานสแตนเลส Finishing stainless steel
การเปรียบเทียบ Punching สแตนเลส กับวิธีการอื่น ๆ ในการปั๊มเจาะรูโลหะ
ข้อดีของการใช้สแตนเลสเป็นหน้ากากอาคาร
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการพับโลหะ ตัดพับเหล็ก
ประโยชน์และการทำงาน รวมถึงข้อจำกัดของงานวีคัท
ปัจจัยที่สำคัญและเทคนิคการเชื่อมเลเซอร์ในงานอุตสาหกรรม
การบำรุงรักษาเครื่องตัดเลเซอร์ เพื่อให้ได้งานตัดเลเซอร์ที่มีคุณภาพ
ตกแต่งบ้านให้ดูหรูหรา ทันสมัย ด้วยกรุยเชิงสแตนเลส
งานตัดพับเหล็กที่มีคุณภาพ มีลักษณะเป็นอย่างไร
ปัจจัยในเลือกเกรดสแตนเลสแผ่นให้เหมาะกับการใช้งาน
มาทำความรู้จักคุณลักษณะของพื้นผิวสแตนเลสแผ่นแต่ละชนิด
เครื่องเลเซอร์ตัดเหล็ก กับงานอุตสาหกรรม
การตัดสแตนเลสแผ่นด้วยเครื่องจักรเลเซอร์ VS แรงงานคน
คุณสมบัติของราวบันไดสแตนเลสและกับการตกแต่งอาคาร
วิธีการดูแลรักษาสแตนเลสแผ่น (แผ่นสีเงิน)
การทำสีโลหะด้วยสีฝุ่นและสีน้ำมัน แตกต่างกันอย่างไร
งานสแตนเลสสั่งทำ กับการตกแต่งบ้านและอาคาร
ไอเดียออกแบบป้ายอักษรโลหะอย่างไร ให้ร้านค้าดูสวยโดดเด่น
กระบวนการในการขึ้นรูปโลหะ
การเลือกใช้แผ่นสแตนเลสสีในงานประกอบ
ความแตกต่างระหว่าง คิ้วสเเตนเลส บัวสเเตนเลสและอะลูมิเนียม
เครื่องตัดเลเซอร์มีกี่ประเภท
สแตนเลสแผ่นกับการทำฝ้าเพดาน
รอยต่อการเชื่อมเหล็กในงานโครงสร้าง
เครื่องจักรญี่ปุ่นที่มีมาตรฐานสูง ส่งผลต่อคุณภาพของงานตัดพับเหล็ก ตัดสแตนเลสอย่างไร
ทำไมต้องใช้แผ่นสแตนเลสสี ของ BLISS metal
ก่อนทำป้ายอักษรโลหะขนาดใหญ่ ต้องรู้อะไรบ้าง
วิวัฒนาการของการทำสีสแตนเลส
งานสแตนเลสกับงาน Interior Design
งานโลหะ ตัดเลเซอร์ พับ ม้วนโลหะแผ่น เจาะรู เชื่อม ทำสี ครบจบวงจรที่ P&S Stainless
สแตนเลสกับสนิม
ปัจจัยที่มีผลกับราคาของงานขึ้นรูปโลหะ ทำไมราคาของแต่ละที่ถึงต่างกัน
Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error