ReadyPlanet.com
พับโลหะแผ่น

      :  02-753-7753081-618-0778081-615-4296082-782-8654

 02-753-7770

  pands_stainless@yahoo.com

 @psmetal

 @psstainlesssteel


ร้านพับเหล็ก ตัดพับเหล็ก พับโลหะแผ่น เครื่องพับ CNC จาก Amada

รับตัดเหล็ก ตัดพับเหล็ก เหล็กแผ่นเรียบ สแตนเลสแผ่น ที่ P&S ใช้เครื่องพับจากญี่ปุ่นที่ให้ความแม่นยำสูง โดยเรามีเครื่องพับทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมประเภทงานที่หลากหลาย

งานพับเป็นงานที่ต้องใช้ประสบการณ์และทักษะในการใช้ซอฟแวร์ ทั้งในส่วนของการคลี่แบบ การเผื่อระยะพับ การวางแผนขั้นตอนพับ รวมไปถึงความชำนาญในการใช้เครื่องพับ อีกทั้งยังต้องมีเครื่องพับที่มีความแม่นยำสูง

ที่ P&S เราเลือกใช้เครื่องพับ CNC จาก Amada เครื่องพับจากญี่ปุ่นที่ให้ความแม่นยำสูง ควบคุมการทำงานด้วยระบบ CNC โดยเรามีเครื่องพับทั้งขนาดเล็กและใหญ่ เพื่อให้ครอบคลุมประเภทงานที่หลากหลาย พับงานเหล็กได้หนาถึง 25mm สเตนเลสได้ 12mm ยาว 4 เมตร

1. Amada FBDIII1025 ขนาด 100 ตัน

ตัดสแตนเลส

 2. Amada HDS2204 ขนาด 220 ตัน

ตัดสแตนเลส

 ตัดสแตนเลส

ตัดสแตนเลส

ตัดสแตนเลส

งานสแตนเลสสั่งทํา