ReadyPlanet.com
เชื่อม

   :  02-753-7753081-618-0778081-615-4296082-782-86544

 02-753-7770

  pands_stainless@yahoo.com

 @psmetal

 @psstainlesssteel

 

เรามีทีมงานสำหรับงานเชื่อมทั้งเหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม และมีกระบวนการเชื่อมหลายวิธีขึ้นกับลักษณะงาน

1. เชื่อม TIG, MIG, ARC ด้วยช่างเชื่อม บน 3D Welding Table เพื่อได้ให้งานที่เที่ยงตรง รอยเชื่อมสวยงาม แข็งแรง

 

2. เชื่อมด้วยหุ่นยนต์ สำหรับงาน mass production

 

3. เชื่อมด้วยเครื่องเลเซอร์ 3D VZ20 สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง รอยเชื่อมเล็ก สวย

4. เชื่อมสปอต เป็นการเชื่อมโดยนำโลหะสองแผ่นมาวางซ้อนกัน แล้วใช้กระแสไฟฟ้าในการทำให้โลหะหลอมติดกัน ใช้ได้กับงานบางๆไม่เกิน 3mm