ReadyPlanet.com
วีคัท

    :  02-753-7753081-618-0778081-615-4296082-782-8654

 02-753-7770

  pands_stainless@yahoo.com

 @psmetal

 @psstainlesssteel

วีคัท คือ การไสเนื้อโลหะแผ่นให้เกิดเป็นร่อง V เพื่อลดรัศมีมุมพับให้น้อยลง ทำให้มุมพับคม สวยงาม ข้อเสียคือจะทำให้ความแข็งแรงลดลง มักจะใช้ในงานตกแต่งเพื่อความสวยงาม ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก

เครื่องวีคัทของเราสามารถรองรับงานได้ถึง 4 เมตร และสามารถกำหนดระดับความลึกของร่องวีได้