วีคัท




วีคัท

:  02-753-7753, 081-618-0778, 081-615-4296

 02-753-7770

  pands_stainless@yahoo.com

 @psmetal

 @psstainlesssteel

 

 

วีคัท คือ การไสเนื้อโลหะแผ่นให้เกิดเป็นร่อง V เพื่อลดรัศมีมุมพับให้น้อยลง ทำให้มุมพับคม สวยงาม ข้อเสียคือจะทำให้ความแข็งแรงลดลง มักจะใช้ในงานตกแต่งเพื่อความสวยงาม ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก

เครื่องวีคัทของเราสามารถรองรับงานได้ถึง 4 เมตร และสามารถกำหนดระดับความลึกของร่องวีได้