ม้วนโลหะแผ่น
ม้วนโลหะแผ่น

 :  02-753-7753, 081-618-0778, 081-615-4296

 02-753-7770

  pands_stainless@yahoo.com

 @psmetal

 @psstainlesssteel

 

งานม้วนโลหะแผ่นเป็นการนำแผ่นโลหะมาดัดด้วยลูกกลิ้ง 3 หรือ 4 ลูกกลิ้ง ทีละน้อยจนเป็นแผ่นโค้งตามรัศมีที่ต้องการ

เครื่องม้วน Lemas ของเราสามารถม้วนแผ่นได้หน้ากว้างสูงสุด 2 เมตร และหนาถึง 15mm