ReadyPlanet.com
รายการเครื่องจักรอุปกรณ์
 • เครื่องตัดเลเซอร์ 2D จำนวน 3 เครื่อง - Mitsubishi Co2 (รุ่น HV 4kW, eX 4.5kW) 2 เครื่อง, Fiber (รุ่น eX-f 4kW) 1 เครื่อง
 • เครื่องตัดเลเซอร์ 3D จำนวน 2 เครื่อง - Mitsubishi 2 เครื่อง (VZII, VZ20)
 • เครื่องตัดพลาสมา จำนวน 1 เครื่อง - ProARC
 • เครื่องพันช์ชิ่ง จำนวน 1 เครื่อง - Amada 2510EMII
 • เครื่องพับ CNC จำนวน 2 เครื่อง - Amada FBDIII 100 ตัน และ Amada HDS2204 220 ตัน
 • เครื่องม้วน จำนวน 1 เครื่อง - Lemas
 • เครื่อง V-Cut จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องตัดกรรไกร จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องขัดแฮร์ไลน์ จำนวน 1 เครื่อง
 • ไลน์พ่นสีฝุ่น
 • เครื่องเชื่อม spot welding, แขนเชื่อม Robot และโต๊ะเชื่อม

 

เครื่องตัดเลเซอร์ 3D Mitsubishi รุ่น VZ20