ReadyPlanet.com
ซื้อขายแบบตลาดซึกิจิ article

 

ตลาดซึกิจิ เป็นตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 143 ไร่ ตลาดแห่งนี้เปรียบเสมือนห้องเตรียมอาหารของคนโตเกียว ในแต่ละวันจะมีผลิตภัณฑ์ทางทะเลเข้าออกกว่า 2,000 ตัน บรรยากาศการซื้อขายของที่นี่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวาย ไม่ต่างกับตลาดหุ้นในนิวยอร์ก

วิถีการดำเนินธุรกิจของคนที่นี่มีลักษณะเฉพาะตัวที่น่าสนใจยิ่ง ขั้นตอนการซื้อขาย เริ่มจากปลาที่ชาวประมงจับมาได้จะถูกคัดแบ่งเป็นเกรดต่างๆ แล้วนำไปวางไว้ที่ห้องประมูลปลา ที่จุดประมูลปลาจะเป็นการซื้อขายระหว่างตัวแทนชาวประมงและตัวแทนของร้านขายปลาที่ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น ปลาบางชนิดจะมีการติดป้ายราคาไว้ที่สินค้า บางชนิดที่เป็นที่ต้องการสูงเช่น ปลาทูน่า จะถูกนำมาประมูล หลังจากการซื้อขายเสร็จสิ้น ปลาเหล่านี้ก็จะถูกส่งไปตามร้านค้าในตลาดซึกิจิตามที่มีการตกลงไว้ล่วงหน้ากับตัวแทน และร้านค้าก็จะจัดจำหน่ายให้พ่อครัวร้านอาหาร และคนทั่วไป อีกทอดหนึ่ง

สิ่งที่น่าสนใจ คือ  ในธุรกิจการซื้อขายปลานี้ ไม่มีใครควบคุมข้อมูลข่าวสารได้ทั้งหมด ผู้เกี่ยวข้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นบริษัทประมง บริษัทตัวแทน ร้านขายปลา ร้านอาหาร และผู้บริโภค ต่างมีความคิดของตัวเองว่าจะตีค่าปลาอย่างไร ทั้งนี้เพราะความไม่แน่นอนของปลาที่จับได้ในแต่ละวัน แต่ละฤดูนั้นมีความผันผวนมาก กลไกการซื้อขายที่แปลกออกไป เช่น การประมูล การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การตั้งราคาโดยผู้ซื้อเมื่อเห็นสินค้า จึงเป็นระบบประกันความเสี่ยงในลักษณะหนึ่ง และทุกฝ่ายพึงพอใจกับระบบกระจายความเสี่ยง เพราะเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือ การรักษาเครือข่ายสืบไป

บ่อยครั้งที่บริษัทตัวแทนต้องยอมขาดทุน ประมูลแข่งสู้ราคาจนได้ปลาที่ต้องการโดยให้ราคาสูงกว่าราคาที่ได้ทำสัญญาล่วงหน้ากับลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าที่ซื่อสัตย์ นอกจากการหาสินค้ามาให้ได้ตามที่ตกลงแล้ว คุณภาพปลาก็เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความน่าเชื่อถือ และต้องอาศัยทักษะความชำนาญในการเลือกปลาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม คุณภาพปลาจะดีแค่ไหนนั้นไม่มีใครมั่นใจได้จนกว่าจะเข้าปากพ่อครัวที่ได้ชิมเนื้อปลา พ่อค้าที่ซื้อขายปลาเป็นทอดๆ เป็นเพียงเสมือนนายหน้ารับประกันคุณภาพสินค้าเท่านั้น

นี่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของธรรมชาติ และคุณภาพสินค้า ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความสัมพันธ์อันยาวนาน จึงจะสร้างระบบที่ช่วยกระจายความเสี่ยง และสร้างผู้ชนะให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ใช่ว่าในธุรกิจอื่นๆจะไม่มีเครือข่ายความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ แต่ในโลกปัจจุบันที่การแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน บ่อยครั้งที่เราเห็นความไม่จริงใจระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การติดสินบนพนักงาน การผิดคำพูดเพื่อมิให้ขาดทุน ทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเป็นหลัก

ตัวผมเองนั้นเชื่อเสมอมาว่า ความซื่อสัตย์จริงใจต่อลูกค้าและต่อผู้ขายสินค้าของเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างยั่งยืน ถ้าคุณมีเงินมหาศาล คุณอาจจะสร้างบริษัทหรือโรงงานใหญ่โตได้ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่คุณไม่อาจสร้างความเชื่อถือไว้ใจขึ้นได้ภายในเวลาสั้นๆ

ตลาดซึกิจิเป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราเห็นว่า ความซื่อสัตย์จริงใจและการมีสำนึกต่อส่วนร่วม เป็นรากฐานที่สำคัญของระบบ และทำให้ตลาดแห่งนี้ดำเนินการซื้อขายด้วยวิถีดั้งเดิมมาเกือบหนึ่งร้อยปี

ขอปิดท้ายฉบับนี้ด้วยสุภาษิตอเมริกันครับ

“It pays to be honest, but it's slow pay”

"ความซื่อสัตย์ให้ผลตอบแทน เพียงแต่เป็นการตอบแทนที่ช้า"

 

ดร.อภิชาติ ชยานุภัทร์กุล

บจก. พี แอนด์ เอส สเตนเลสสตีล เซ็นเตอร์

ตีพิมพ์ในวารสารเพื่อนสเตนเลส ปีที่ 6 ฉบับที่ 60/ มีนาคม 2554

 

เนื้อหาบางส่วนจาก “เศรษฐศาสตร์ซูชิ”, Sasha Isenberg, สนพ. มติชน

 
บทความจากวารสารเพื่อนสเตนเลส

Give and Take
อลูมิเนียม
Big Data Analytics
Win – Win
ธุรกิจเพื่อผู้สูงอายุ
จริยธรรมในธุรกิจ
Infographics
เดินประชุม
Internet of Things (IoT)
โฟกัสกลุ่มเป้าหมาย article
ศรัทธากับความจริง
โลกสมัยใหม่กับพ่อค้าคนกลาง
รถยนต์จากบริษัท IT
พลังแห่งการลืม
AND THIS TOO SHALL PASS
Coworking Space
SMALL IS BEAUTIFUL
การใช้ระบบ IT ในองค์กร
เซกานิก เอฟเฟค
เยี่ยมชมโรงงานที่ญี่ปุ่น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาสเตนเลส
Sheet Metal Exhibitions
เทคโนโลยีที่ล้มเหลว
ไมอีลิน
Frank Gehry กับงานสถาปัตยกรรมสเตนเลส
พัฒนาการของ Metal 3D printer
ความเป็นเยอรมัน
Folding Machine article
ความไร้เหตุผลของความเห็นอกเห็นใจ article
EoS กับ Tesla
Human Error
Cross Industry Learning
YAG Laser
3D Printer article
เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์กำลังมา article
ใช้สเตนเลสให้เกิดประโยชน์สูงสุด article
เศรษฐกิจไทย 2556 article
พฤติกรรมที่ไม่มีเหตุมีผล
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ article
Tablet กับการใช้งานในองค์กร article
ทำสีให้สเตนเลส
เศรษฐศาสตร์กับโอลิมปิค
ปรับตัวเพื่ออยู่รอด article
เมื่ออาเซียนเปิดตลาดเสรี article
ความสำเร็จของ Google article
เครื่องพับโลหะแผ่น article
2012: 100 ปี สเตนเลส article
กฎหมายของเขา/ของเรา article
Income gap, Moral gap article
127 hours article
GDP กับ GNH article
คิดให้ดีก่อนทำการตลาด article
300 บาท เพื่อไทย เพื่อใคร? article
การจัดเรียงชิ้นงานในการตัดแผ่นโลหะ article
เลเซอร์มาร์ค article
เครื่องตัดเลเซอร์ทำอะไรได้บ้าง? article
เรื่องเล่าดีๆ " จากญี่ปุ่น" ในวันแผ่นดินไหว article
ควันหลงจากโศกนาฎกรรม article
แปลกแยก หรือ แตกต่าง? article
สเตนเลสดูเพล็กซ์กับตลาดยุโรป
ใช้สเตนเลสเกรดไหนดี?
ผิวสเตนเลสแผ่น
Size NB ของท่อสเตนเลส
คุณทราบไหมว่า...?
ทำไมแม่เหล็กดูดติด
ทฤษฎีเกม
Mind Map
งานเลเซอร์เหมาะกับงานลักษณะไหนบ้าง
Laser cutting's FAQ
ทฤษฎีโลกเล็ก
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต
การตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง
High-density plasma
เครื่องตัดเลเซอร์ มาร์คได้หรือไม่
ไดอะแกรมของเหตุและผล
ทำรายงานแบบง่ายๆด้วย Pivot Table
จดหมายจากผู้อ่าน
อัตตาและหน้าที่
การจัดความสำคัญของวัสดุคงคลัง
80/20
EOQ
PERT CHART
งานพับสเตนเลส
ความจริง (ครึ่งเดียว) ที่อันตราย
ผมคิดราคาค่าตัดเลเซอร์ยังไง
1 ปีที่ผ่านไป
Punching+Laser Combination
งานตัดWaterjet
งาน Punching
งานตัดเลเซอร์
ISO9001:2000
งานตัดพลาสมา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานโลหะแผ่น articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล